Gefaciliteerde organisatie

Product

Gefaciliteerde organisatie

Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten.

Gerelateerde views


Relaties


    Contextdiagram

    Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
    Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
    Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Leveren ICT diensten is het bedrijfsproces dat het incidentmanagement regelt, het leveren en beheren van ICT middelen, de realisatie van wijzigingen (RFC) en het beheer van de ICT portfolio beschrijft. (BusinessProcess) Leveren ICT diensten Voeren relatiemanagement is het bedrijfsproces waarmee contactgegevens van personen die met de organisatie contact opnemen worden beheerd. (BusinessProcess) Voeren relatiemanage- ment Coördineren waardebepaling vastgoed beschrijft het gehele proces van het actualiseren van de basis gegevens, het taxatieproces en de validatie om te komen tot de waardebepaling voor in de jaarrekening. (BusinessProcess) Coördineren waardebepali- ng vastgoed Leveren personele diensten is het bedrijfsproces waarin de operationele werkzaamheden van de afdeling HRM/personeelszaken beschreven zijn. (BusinessProcess) Leveren personele diensten Leveren datamanagement is het bedrijfsproces waarmee de datastore wordt beheerd en de data wordt verbeterd. (BusinessProcess) Leveren datamanagem- ent Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Representation Medewerker Grouping Ondersteunen- d Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbe- heer Voeren magazijnbeheer is het bedrijfsproces dat voorziet in het op orde houden van de werkvoorraad van veelgebruikte materialen en gereedschappen van de eigen onderhoudsdienst. (BusinessProcess) Voeren magazijnbehe- er Leveren facilitaire diensten is het bedrijfsproces waarmee de levering van alle facilitaire diensten geregeld is. (BusinessProcess) Leveren facilitaire diensten Het vastgoed wordt in opdracht van de woningcorporatie door onafhankelijk taxateurs getaxeerd conform vastgestelde richtlijnen. De woningcorporatie verzorgt zelf de coördinatie of kan die extern inkopen. (BusinessService) Waardebepali- ng vastgoed Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanag- ement Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geïmplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Contractmana- gement Inkopen goederen, diensten en werken is het bedrijfsproces waarmee goederen, diensten en werken worden ingekocht en de rechten en plichten contractueel worden geborgd inclusief het sluiten van serviceabonnementen ten aanzien van de ingekochte goederen, diensten en werken. (BusinessProcess) Inkopen goederen, diensten en werken Leveren juridische diensten is het bedrijfsproces waarmee het leveren van juridisch advies en rechtsbijstand wordt beschreven. (BusinessProcess) Leveren juridische diensten Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie. (BusinessService) Geïnspecteer- d vastgoed Voeren financiële administratie is het bedrijfsproces waarmee alle inkomende en uitgaande facturen worden verwerkt in het grootboek, ten einde jaarlijks de verlies- en winstrekening van de organisatie te kunnen opmaken. (BusinessProcess) Voeren financiële administratie Voeren crediteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee het controleren, scannen, inboeken en betaalbaar stellen van inkoopfacturen wordt gerealiseerd inclusief het onderhouden van contacten met de bedrijven en externe leveranciers over betaling van facturen en het zorg dragen voor een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren crediteurenbe- heer Uitvoeren treasury is het bedrijfsproces waarmee invulling gegeven wordt aan liquiditeitsmanagement, financiering op de geld en kapitaalmarkt als mede het verzekeringenbeheer. (BusinessProcess) Uitvoeren treasury Managen contracten is het bedrijfsproces waarmee het implementeren en managen van het contract en het beheren van de levering wordt gerealiseerd. (BusinessProcess) Managen contracten Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Een toegelaten instelling die zich primair richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte met een betaalbare huur voor mensen die niet op een andere wijze aan woonruimte kunnen komen. (BusinessRole) Woningcorpor- atie Leveren communicatie diensten is het bedrijfsproces waarmee de interne en externe communicatiediensten worden gerealiseerd en de huisstijl van de organisatie(onderdelen) worden geleverd (BusinessProcess) Leveren communicatie diensten Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Inkoopmanag- ement Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT diensten Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie De woningcorporatie levert extern en intern communicatie diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten De woningcorporatie registreert en actualiseert data ter ondersteuning van de informatiebehoefte die benodigd is voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering. (BusinessService) Datamanage- ment Magazijnbeheer heeft in CORA betrekking op het magazijn van de eigen onderhoudsdienst. (BusinessService) Magazijnbehe- er Woningcorporaties zorgen dat zij conform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship ServingRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 09-04-2024 11:59:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 09-04-2024 11:59:30 CEST
    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 17:09.