Logisch gegevensmodel

Gegevensobjecten zijn een logische modelering van gegevens. Gegevensobjecten realiseren de bedrijfsobjecten. We groeperen gegevensobjecten met een sterke samenhang in domeinen.

VERA 4.1 Patches


"In een tijdperk waarin juiste gegevens de basis van efficiëncy vormen, zijn datastandaarden essentieel"
Gonny.webp
Gonny Dunnink
Manager Operations, WoningNet

WoningNet ziet de positieve impact van het succesvol toepassen van datastandaarden binnen de organisatie. Het consistent toepassen van de VERA-standaard binnen onze diensten en oplossingen stelt ons in staat om betrouwbare en nauwkeurige inzichten te verkrijgen uit onze data. Bovendien heeft de uniformiteit bijgedragen aan het eenvoudiger kunnen koppelen met ketenpartners, met efficiency als bijkomend resultaat. Deze succesvolle implementatie bevestigt de cruciale rol van een standaard in het realiseren van onze strategische doelen en het stimuleren van duurzaam succes.

Bekijk de logische gegevensmodellen per domein. Per domein werken we de volgende onderdelen uit:

  • Logisch gegevensmodel.
  • Entiteiten met definities, toelichting en voorbeelden.
  • Attributen van de entiteiten met typen en toelichting.
  • Referentiedata.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 feb 2024 om 12:02.