Kennismodel

Beschrijft de samenhang tussen de architectuurelementen.

Referentie

Onderstaande figuur toont de actuele versie van het kennismodel[1].

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

Toelichting op het kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Aandachtsvelden kennismodel in Archimate kleuren.png
De samenhang van de bedrijfsvoering met respectievelijk de sturing en de IT van woningcorporaties is in de figuur rechts op vereenvoudigde wijze weergeven. De kleurenweergave toont het model conform Archimate (meer uitleg over Archimate).


De elementtypen die gebruikt worden, zijn verbijzonderingen van ArchiMate elementtypen. Hierdoor is het volledige model conform ArchiMate 3, maar concreter gemaakt voor de architectuur van woningcorporaties.

De niet-ingekleurde elementen zijn elementen in het kennismodel die geen deel uitmaken van de referentiearchitectuur. Ze zijn in dit kennismodel opgenomen ter verduidelijking van de samenhang.

Enkele aspecten zijn omwille van de overzichtelijkheid niet weergegeven:

  • Tussen elementen van hetzelfde type zijn verbijzonderingen, groeperingen en niet nader gespecificeerde associaties toegestaan.
  • Tussen proceselementen van hetzelfde type zijn 'triggering'-relaties toegestaan.
  • Vanaf elementen zijn associaties naar bedrijfsobjecten toegestaan; bij voorbeeld de rol Klant die ook gedefinieerd is in het bedrijfsobject Klant.
  • De samenhang van de applicatielaag en services wordt op deze pagina uitgelegd.


Enkele kennismodellen van collega referentie architecturen[bewerken | brontekst bewerken]


RGB kleurcodes CORA en VERA[bewerken | brontekst bewerken]

Omdat de modellen zich hoofdzakelijk in de gele Archimatelaag bevinden, hebben we gekozen om de modellen en de bedrijfsobjectdomeinen specifiek te kleuren conform onderstaand kleurenpalet. Daarmee worden de figuren makkelijker leesbaar.

In Archimate is kleur voor de businesslaag geel. Om de figuren duidelijk leesbaar te maken hanteren we deze kleuren in de uitgewerkte modellen. (Grouping) Kleurschema figuren ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren CORA concept-type Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis BusinessService Deelbedrijfsservice Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie BusinessFunction Externe bedrijfsfunctie Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren per domein bedrijfsobjecten zie domein Energieprestatie (BusinessObject) Energieprestatie BusinessObject Adres BusinessObject Akte (BRK) BusinessObject Basis registratie personen (BRP) BusinessObject Handelsregister (HR) BusinessObject Inkomen (BRI) BusinessObject Dossier BusinessObject Financiën BusinessObject Gebeurtenissen BusinessObject Kadaster (BRK) BusinessObject Matching Zie domein Onderhoud (BusinessObject) Onderhoud BusinessObject Organisatie Zie domein Overeenkomsten (BusinessObject) Overeenkomst Zie domein Projectontwikkeling (BusinessObject) Projectontwikkeli- ng BusinessObject Publicaties zie domein Relaties (BusinessObject) Relatie BusinessObject Topografie zie domein Vastgoed (BusinessObject) Vastgoed BusinessObject Woningwaardering BusinessObject Waarde onroerende zaken (WOZ) ArchiMateNote Legenda gebruikte kleuren per gegevensdomein DataObject Relaties DataObject Vastgoed DataObject Overeenkomsten DataObject Onderhoud DataObject Projectontwikkeling DataObject Woonruimteverdeli- ng DataObject Dossier DataObject Organisatie DataObject Financiën DataObject Kwaliteit DataObject Energie DataObject Algemeen AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship ServingRelationship bedient AggregationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship groepeert TriggeringRelationship initieert RealizationRelationship verantwoord- elijk voor AggregationRelationship groepeert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoordelijk voor AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 30-04-2024 02:56:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 30-04-2024 02:56:44 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   


Beschrijving van de elementen uit het model[bewerken | brontekst bewerken]

Actor
Definitie
:
Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Hoewel we normaliter in de architectuur geen actoren maar alleen rollen modelleren (je kunt niet elke huurder in de architectuur opnemen), maken we een uitzondering wanneer verantwoordelijkheden direct aan een bepaalde actor zijn toegekend.
Voorbeelden
:
BusinessActor
Synoniemen
:
Aedes, Autoriteit Woningcorporaties, Inspectie Leefomgeving en Transport, Ministerie van BZK
Afnemende rol
Definitie
:
Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt.
Toelichting
:
Altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ArchiMate-type
:
Meestal spreken we hier van ‘klant’, maar de generiekere term ‘afnemer’ dekt ook bijvoorbeeld de toezichthouder die rapportages ontvangt.
Voorbeelden
:
BusinessRole
Synoniemen
:
huurder, bewoner, toezichthouder
Applicatiefunctie
Definitie
:
Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
ApplicationFunction
Applicatieservice
Definitie
:
Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces.
Toelichting
:
Een werkwoord eindigend op '-ing' gevolgd door soms een bijvoeglijk naamwoord en altijd één enkelvoudig zelfstandig naamwoord.
ArchiMate-type
:
Ze worden ook wel de interface van de applicatie genoemd. Dit kan een interface tussen applicatie en gebruiker zijn, of tussen applicaties onderling, al dan niet via een applicatie integratie-laag. Gebruikersinterfaces werken meestal met scherm en toetsenbord, maar ook geprinte rapportages of notificaties via sms e.d. zijn gebruikersinterfaces.
Voorbeelden
:
ApplicationService
Synoniemen
:
Een beheerscherm om klantgegevens in te voeren; een functie om afspraken in te plannen. Een job die periodiek SMS berichten naar de bewoners stuurt om ze te informeren over de reparatieplanning.
Bedrijfsfunctie
Definitie
:
Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices.
Toelichting
:
In enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord eindigend op 'atie'.
ArchiMate-type
:
We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsfuncties op om samenhangende bedrijfsservices (en werkprocessen) te kunnen bundelen naar competenties. Een bedrijfsfunctie kan samenvallen met een organisatorische eenheid (‘afdeling’); we nemen die echter niet in de referentiearchitectuur op omdat organisatie-inrichting sterk verschilt per organisatie en ook veranderlijk is. Merk op dat dit dit grote overlap heeft met de bedrijfsprocessen zoals die in CORA 1, 2 en 3 die in CORA 4 geen bedrijfsproces meer zijn.
Voorbeelden
:
BusinessFunction
Bedrijfsobject
Definitie
:
Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Bedrijfsobjecten hangen nauw samen met gegevensobjecten, maar zijn niet hetzelfde. Een belangrijk verschil is het detailniveau: op de bedrijfslaag is veel minder detail nodig dan op de applicatielaag. We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsobjecten op om bij het beschrijven van de werkprocessen te kunnen duiden van welke relevante gebeurtenissen of onderwerpen informatie verwerkt of geproduceerd wordt. Vanaf CORA 4 spreken we over bedrijfsobjecten waar we voorheen in CORA spraken over objecten.
Voorbeelden
:
BusinessObject
Bedrijfsproces
Definitie
:
Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis.
Toelichting
:
Altijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord
ArchiMate-type
:
Een bedrijfsproces beschouwen we altijd als ‘van klant tot klant’ gezien vanuit het perspectief van de uitvoerende organisatie. Het betreft dus het geheel van activiteiten waarmee de afnemer tevreden wordt gesteld en de organisatie ‘klaar’ is. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de organisatie, maar de uitvoering zelf kan geheel of gedeeltelijk uitbesteed zijn.
Voorbeelden
:
BusinessProcess
Bedrijfsservice
Definitie
:
Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant.
Toelichting
:
Bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
ArchiMate-type
:
Een bedrijfsservice (‘deeldienst’) vormt een stukje in de dienstverlening. Het is het resultaat van een werkproces. De afnemer van de bedrijfsservice kan de eindklant zijn maar ook een interne medewerker of afdeling die het resultaat nodig heeft voor het uitvoeren van het eigen werkproces. We nemen in de referentiearchitectuur bedrijfsservices op om duidelijk te maken welke resultaten werkprocessen opleveren en wat de bijdrage daarvan is aan de dienstverlening aan afnemers.
Voorbeelden
:
BusinessService
Begrip
Definitie
:
Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Naast de architectuurconcepten in het metamodel hanteren we diverse begrippen die een nadere toelichting vragen. Daarvoor gebruiken we dit algemene concept. Dit concept kent geen formele relaties met andere concepten, maar in de tekst bij een begrip zijn wel informele verwijzingen mogelijk naar andere concepten in de architectuur.
Voorbeelden
:
BusinessObject
Synoniemen
:
CORA, ArchiMate
Bericht
Definitie
:
Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
DataObject
Dienst
Definitie
:
Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product.
Toelichting
:
Bij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
ArchiMate-type
:
Diensten zijn de primaire resultaten die de organisatie gevraagd of ongevraagd levert ten behoeve van haar afnemers en die het bestaansrecht van de organisatie kenmerken. Diensten worden gebundeld als product aangeboden en definiëren daarmee de relatie tussen organisatie en afnemer.
Voorbeelden
:
BusinessService
Doelgroep
Definitie
:
Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen in de referentiearchitectuur doelgroepen op om afnemers te kunnen groeperen op basis van bijvoorbeeld segment.
Voorbeelden
:
Grouping
Synoniemen
:
Huurders, overheden
Doelstelling
Definitie
:
Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen in de referentiearchitectuur doelstellingen op om daarmee de context en betekenis van prestatie-indicatoren te kunnen duiden.
Voorbeelden
:
Goal
Synoniemen
:
Van alle beschikbaar komende sociale huurwoningen minimaal 80% toewijzen aan de doelgroep van beleid; Minimaal 70% van de voorraad bij verhuur ten energielabel B
Domein
Definitie
:
Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Bedrijfsobjectdomeinen vormen logische clusters van bedrijfsobjecten die een logisch samenhang met elkaar hebben
Voorbeelden
:
Grouping
Synoniemen
:
Vastgoed, Relaties, Overeenkomst
Gebeurtenis
Definitie
:
Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen in de referentiearchitectuur gebeurtenissen op om duidelijk te maken wat de aanleiding is tot het starten van een bedrijfsproces en om oorzakelijke en/of temporele relaties tussen bedrijfsprocessen te kunnen modelleren.
Voorbeelden
:
BusinessEvent
Gegevensdomein
Definitie
:
Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Grouping
Synoniemen
:
Vastgoed, relaties, financiën
Gegevensobject
Definitie
:
Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Gegevensobjecten zijn de representatie op de applicatielaag van de bedrijfsobjecten. We nemen deze in de referentiearchitectuur op om te modelleren welke gegevens in welke applicaties vastgelegd en verwerkt worden en welke gegevens tussen applicaties uitgewisseld worden. Essentieel verschil tussen bedrijfsobjecten en gegevensobjecten is dat gegevensobjecten entiteiten zijn aangevuld met attributen (dit gebeurt ook in VERA)
Voorbeelden
:
DataObject
Synoniemen
:
Klantgegevens, woningaanpassing, adres, verhuurbare eenheid
Handeling
Definitie
:
Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Kleinste eenheid van werk, uitgevoerd door één persoon of machine. We nemen deze in de referentiearchitectuur wel op in het kennismodel maar niet in de uitwerking omdat we daarmee veel te ver in detail treden bij het beschrijven van processen; dit detailniveau wordt door elke organisatie op eigen wijze ingericht.
Voorbeelden
:
BusinessProcess
Synoniemen
:
Invoeren afspraak in afsprakensysteem
Hoofdbedrijfsfunctie
Definitie
:
Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten.
Toelichting
:
Altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
BusinessFunction
Informatieobject
Definitie
:
Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld.
Toelichting
:
Indien mogelijk een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ArchiMate-type
:
Grondslag voor het componeren van informatieobjecten zijn de bedrijfsobjecten. Ze zijn in het kader van het Aedes processenboek toegevoegd. Het is de bedoeling ze t.z.t. te vertalen naar bedrijfsobject en/of gegevensobject.
Voorbeelden
:
Representation
Kanaal
Definitie
:
Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen kanalen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe de interactie met afnemers plaatsvindt.. Dit kan per bedrijfsservice anders zijn.
Voorbeelden
:
BusinessInterface
Synoniemen
:
Telefoon, post, op locatie
Kengetal
Definitie
:
Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen kengetallen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe prestatie-indicatoren samengesteld zijn. Binnen CORA zijn kengetallen altijd enkelvoudig en niet samengesteld.
Voorbeelden
:
Value
Synoniemen
:
Aantal eenheden met nieuwe huurovereenkomst in de meetperiode; aantal leegstandsdagen van leegstaande eenheden
Koppelvlak
Definitie
:
Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen koppelvlakken ('interfaces') in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe applicaties integratiefuncties beschikbaar stellen. Koppelvlakken zijn veelal gebaseerd op standaarden zoals SOAP, BPMN enz.; het is voor de sector van groot belang te streven naar het gebruik van geaccepteerde en open standaarden zodat uitwisselbaarheid van gegevens en vervangbaarheid van applicaties gewaarborgd zijn.
Voorbeelden
:
ApplicationInterface
Synoniemen
:
KOVRAkoppeling
Kritieke succesfactor
Definitie
:
Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Requirement
Kritische risico-indicator
Definitie
:
Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Een KRI is vergelijkbaar met een KPI met dien verstande dat een KPI iets zegt over de mate waarin prestaties gerealiseerd worden terwijl een KRI iets zegt over de mate waarin toekomstige risico’s zich kunnen materialiseren. Een KRI is een kwantitatieve maatstaf (bijvoorbeeld een absoluut getal of een ratio) dat de mate van het risico weergeeft.
Voorbeelden
:
Value
Leverende rol
Definitie
:
Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
BusinessRole
Synoniemen
:
Schoonmaakdiensten, VVE beheerdiensten, Installatie onderhoudsdiensten
Prestatie-indicator
Definitie
:
Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen prestatie-indicatoren in de referentiearchitectuur op om te modelleren op welke gestandaardiseerde wijze de effectiviteit en doelmatigheid van processen gemeten kan worden.
Voorbeelden
:
Value
Synoniemen
:
Percentage verhuurde sociale woningen aan de doelgroep van beleid in de meetperiode
Principe
Definitie
:
Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen principes in de referentiearchitectuur op om te modelleren welke strategische keuzes de sector maakt om ook op de lange termijn de gestelde doelstellingen te bereiken.
Voorbeelden
:
Principle
Synoniemen
:
Enkelvoudig uitvragen van gegevens
Proces-indicator
Definitie
:
Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Value
Synoniemen
:
Gemiddels aantal dagen leegstand
Procesketen
Definitie
:
Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Kenmerkend voor een keten is dat de betrokken organisaties met elkaar samenwerken maar elk hun eigen verantwoordelijkheid jegens de klant houden (en dus elk een ‘dienst’ leveren aan die klant). Dat maakt het ook lastig, je kunt elkaar niet aansturen, hooguit aansporen. Als dat wel zou kunnen is er geen sprake meer van een keten maar van een bedrijfsproces waarbij klaarblijkelijk gedeelten worden uitbesteed. We nemen procesketens in de referentiearchitectuur op om een breder perspectief te bieden op die bedrijfsprocessen en diensten die voor de beoogde klant maar een deelresultaat zijn. Het is niet de bedoeling om ook de bedrijfsprocessen van de partners in de keten te modelleren; dat valt buiten de scope van CORA.
Voorbeelden
:
BusinessInteraction
Processtap
Definitie
:
Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen processtappen in de referentiearchitectuur op om te modelleren hoe werkprocessen samengesteld zijn en welke uitvoerende rollen betrokken worden bij het verrichten van de activiteiten binnen een werkproces. Hierbij geldt dat niet alle processtappen in de referentiearchitectuur uitgewerkt zijn: in veel gevallen zullen processtappen organisatieafhankelijk bepaald zijn.
Voorbeelden
:
BusinessProcess
Synoniemen
:
maken afspraak met bewoner voor reparatie van apparaat
Product
Definitie
:
Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten.
Toelichting
:
Altijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord
ArchiMate-type
:
Het product is hetgeen dat vermeld staat in de overeenkomst tussen leverancier en afnemer. Een product kan een fysiek goed bevatten maar dat hoeft niet. We nemen producten in de referentiearchitectuur op om de modelleren hoe samenhangende diensten als geheel en onder een enkele overeenkomst aan een afnemer worden aangeboden. Daarmee wordt zichtbaar dat per doelgroep andere voorwaarden kunnen gelden voor diensten of dat anders combinaties van diensten aangeboden kunnen worden.
Voorbeelden
:
Product
Resultaat-indicator
Definitie
:
Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Value
Synoniemen
:
Percentage verhuringen aan de doelgroep van beleid
Risico
Definitie
:
Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie.

- Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en).

- Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect).
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Assessment
Synoniemen
:
Fraude, waardeverlies
Sectordoelstelling
Definitie
:
Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Voorbeelden
:
Driver
Stuurscenario
Definitie
:
Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
Een stuurscenario kan bestaan uit één of meerdere procesketens, maar dat hoeft niet.
Voorbeelden
:
BusinessInteraction
Synoniemen
:
Verhuurmutaties, wederverkoop eenheden, terugkoop naar verhuur
Uitvoerende rol
Definitie
:
Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert.
Toelichting
:
ArchiMate-type
:
We nemen uitvoerende rollen in de referentiearchitectuur op om de modelleren hoe de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van processtappen is belegd.
Voorbeelden
:
BusinessRole
Synoniemen
:
Onderhoudsmonteur
Werkproces
Definitie
:
Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert.
Toelichting
:
Altijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ArchiMate-type
:
We nemen werkprocessen op in de referentiearchitectuur om te modelleren hoe bedrijfsprocessen samengesteld zijn, hoe daarbij de verantwoordelijkheden belegd zijn bij bedrijfsfuncties en welke geautomatiseerde ondersteuning daarbij gebruikt wordt. Een belangrijk aspect bij procesinrichting is het streven naar herbruikbaarheid. In de referentiearchitectuur worden daartoe herbruikbare werkprocessen onderkend.
Voorbeelden
:
BusinessProcess


Schrijfwijze van elementen[bewerken | brontekst bewerken]

Voor sommige elementen hanteren we in CORA een specifieke schrijfwijze, te weten:

ElementSchrijfwijze:
Afnemende rolAltijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ApplicatieserviceEen werkwoord eindigend op '-ing' gevolgd door soms een bijvoeglijk naamwoord en altijd één enkelvoudig zelfstandig naamwoord.
BedrijfsfunctieIn enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel in combinatie met een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord eindigend op 'atie'.
BedrijfsprocesAltijd een werkwoord gevolgd door een meervoudig zelfstandig naamwoord
BedrijfsserviceBij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
DienstBij voorkeur één enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord of een werkwoord in de voltooid verleden tijd
HoofdbedrijfsfunctieAltijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord
InformatieobjectIndien mogelijk een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
ProductAltijd in enkelvoudig zelfstandig naamwoord eventueel voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord
WerkprocesAltijd een werkwoord gevolgd door een enkelvoudig zelfstandig naamwoord
  1. Eerdere versies van het kennismodel zijn hier nog te raadplegen. In de releasenotes lees je welke wijzigingen zijn doorgevoerd
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 16:52.