VERA-standaard

Logisch gegevensmodel voor de corporatiesector met referentiedata, procesberichten en koppelvlak-specificaties.

"Met VERA de datakwaliteit op orde"
Ton Monasso.webp
Ton Monasso
Manager Aedes Datastandaarden

De kracht van VERA is dat het begint bij de manier waarop corporaties hun eigen gegevens kunnen organiseren. VERA geeft een duidelijke taal waarmee je als corporatie je datakwaliteit op orde kunt krijgen. Van daaruit kost samenwerken en uitwisselen veel minder hoofdbrekens dan nu vaak het geval is.

De VERA-standaard kent een aantal producten:

Het logisch gegevensmodel[bewerken | brontekst bewerken]

We gaan uit van het principe dat er binnen het informatielandschap van een corporatie één authentieke bron is van ieder gegeven. Deze authentieke bronnen zijn gegroepeerd in domeinen. De totale set aan gegevens binnen één domein komen idealiter uit één administratie(systeem). Vanuit deze authentieke bronnen kunnen er redenen zijn om gegevens te synchroniseren naar andere administraties. Bijvoorbeeld vanwege datakwaliteit, performance, efficiëntie. Ook kunnen applicaties die een rol spelen in de verwerking van gegevens hun wijzigingen weer doorgeven aan de authentieke bron, zodat daar altijd de onweerlegbare laatste versie van het gegeven staat. VERA heeft de informatievoorziening uitgewerkt in logische modellen volgens de OO-principes. Deze zijn daarmee technologie-onafhankelijk.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Een gegevensobject kan een associatie hebben met een ander gegevensobject. Deze associatie kan ook een collectie, 1 op meer, relatie zijn. Een gegevensobject kan ook specialisatieobjecten hebben die specifieke attributen groeperen naar gebruik. We groeperen gegevensobjecten met een sterke samenhang in domeinen.
Naar Modellen > Logisch Gegevensmodel

Het procesberichtenmodel[bewerken | brontekst bewerken]

We gaan uit van 'event-driven architectuur'. Dat wil zeggen dat gegevensuitwisseling plaatsvindt op basis van een gebeurtenis in een bepaald proces die relevant is voor een ander proces. Het afhandelen van bepaalde business logica en het modelleren hiervan wordt vallen buiten de VERA-standaard.

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

We werken de ketenprocessen uit met als doel de gegevensuitwisseling (triggers) tussen processen in kaart te brengen. Procesberichten.png Binnen werkprocessen treden gebeurtenissen op. Deze gebeurtenissen triggeren dat er berichten worden uitgewisseld.
Naar Modellen > Procesberichten

Referentiedata[bewerken | brontekst bewerken]

Mogelijke (voorkeurs-)waarden voor attributen van klassen leggen we vast als referentiedata. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en is niet afhankelijk van een VERA-release: zodra we een nieuwe waarde hebben ontworpen komt deze direct op de Wiki te staan.
Naar Referentiedata

Koppelvlakken[bewerken | brontekst bewerken]

Voor de koppelingen van VERA is het uitgangspunt dat deze een standaard 'stekkerdoos' moeten zijn. Daarom is het belangrijk om keuzes te maken uit de vele marktconforme technologieën die er zijn. Voor sommige gegevensuitwisselingen zijn andere standaarden gangbaar, deze blijven naast VERA bestaan. De VERA-standaard maakt koppelingspecificaties in de OpenAPI standaard met YAML voor de berichtsdefinities. Met deze specificaties kun je zelf API's maken binnen de eigen technologie en infrastructuur.

De specificaties zijn te downloaden van onze Github:
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 14:17.