Procesberichten

VERA werkt samen met CORA de ketenprocessen uit met als doel de gegevensuitwisseling (triggers) tussen bedrijfsprocessen in kaart te brengen.

VERA 4.1 Patches

Uitgewerkte procesberichten op basis van ketenprocessen:

Procesberichten

Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt.
Beheer Financiele gegevens
Het beheer van de financiele gegevens heeft betrekking op het borgen van de datakwaliteit van deze gegevens en het beschikbaar stellen aan andere bedrijfsprocessen. De uitwerking van dit ketenproces r...lees meer
Beheer Overeenkomstgegevens
Het beheer van de overeenkomstgegevens omvat de handelingen die nodig zijn om de datakwaliteit te borgen van de overeenkomstgegevens zoals het vastleggen en wijzigen van huurovereenkomsten maar ook de...lees meer
Beheer Relatiegegevens
Het beheren van relatiegegevens is een belangrijk onderdeel van de administratie binnen een woningcorporatie. Datakwaliteit is een essentieel onderdeel in de bedrijfsvoering van een woningcorporatie w...lees meer
Beheer Vastgoedgegevens
Het beheren van de gegevens uit het vastgoed domein. Vaak het gevolg van nieuwbouw, renovatie, aankoop, verkoop, sloop of administratieve wijzigingen. Dit beheer is een belangrijk onderdeel van de adm...lees meer
Casemanagement
Het afhandelen van zaken/processen en het opbouwen van bijbehorende dossiers. Bij de realisatie van alle zaken en processen kunnen dossiers worden opgebouw. Deze dossiers bestaand voornamelijk uit co...lees meer
Incasso
Het afhandelen van incassoprocessen. Het incasseren van vorderingen bij de contractant binnen de betalingstermijn of zo snel mogelijk daarbij tegen zo gering mogelijke kosten voor de contractant en de...lees meer
Kwaliteitsmanagement
Het meten van de kwaliteit van de dienstverlening is van groot belang voor corporaties om te weten te komen hoe de huurder de corporatie beoordeeld. Zijn klanten tevreden over de uitvoering van het re...lees meer
Onderhouden Eenheden
‘Onderhoud’ omvat de inspanningen die worden verricht om het bezit van de corporatie of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houde...lees meer
Projectontwikkeling
Het aansturen van projecten in het kader van vastgoedontwikkeling en ondrhoud.Het aansturen van projecten in het kader van vastgoedontwikkeling en ondrhoud.Het aansturen van projecten in het kader van...lees meer
Verhuren Eenheden
Verhuren eenheden is het proces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur.Verhuren eenheden is het proce...lees meer
Woonruimteverdeling
Woonruimteverdeling in Nederland is een stelsel van wetten en regels om in geval van schaarste op de woningmarkt, huurwoningen verantwoord te kunnen verdelen. De belangrijkste wet is de Huisvestingswe...lees meer
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 12:49.