DICO-standaard

Met de DICO-standaard kunnen bedrijven in de bouw- en technieksector snel, foutloos en veilig informatie uitwisselen, ongeacht het softwarepakket dat het bedrijf gebruikt. Dagelijks wordt er al meer dan een miljoen keer informatie uitgewisseld met DICO.

"Dankzij DICO besparen we €20 per onderhouds­opdracht"
Albert-van-Heugten.jpg
Albert van Heugten
Manager Informatievoorziening en Automatisering Wonen Zuid

Met de DICO-standaard ligt er een mega-potentieel aan besparingen in tijd en geld. Dat helpt niet alleen om middelen beter in te zetten, maar het is simpelweg ook noodzaak in een schaarse arbeidsmarkt. Bovendien verbetert door verregaande digitalisering de kwaliteit van de dienstverlening aan de huurder en de samenwerking met aannemers. lees verder op Aedes Datastandaarden

DICO-standaard[bewerken | brontekst bewerken]

De DICO-standaard (voorheen SALES Standaard) is dé berichtenstandaard voor digitale communicatie tussen corporaties en ketenpartijen in de bouw- en installatiesector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke standaardberichten kunnen bedrijven veilig, efficiënt en foutloos informatie uitwisselen tussen hun computersystemen.
VERA is de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector. VERA is gebaseerd op CORA en sluit daarmee als gegevensstandaard aan op de processen van corporaties. VERA is een eenduidig gegevensmodel met daarop standaard koppelingen voor maximale uitwisselbaarheid van gegevens tussen applicaties binnen een corporatie.

gecentreerd=link=


Bovenstaand figuur toont het verschil in het gebruik van de DICO standaard ten opzichte van de VERA standaard:
- wanneer het onderhoud uitbesteed is aan een onderhoudsbedrijf (lees: ketenpartij in de bouw- en installatiesector) wordt gebruik gemaakt van de DICO berichtenstandaard,
- wanneer de corporatie zelf het onderhoud uitvoert wordt gebruik gemaakt van de VERA berichtenstandaard voor de uitwisseling tussen de computersystemen van de corporatie.

Omdat er een grote overlap is tussen beide procescontexten is in 2019 samen met Ketenstandaard het ketenproces Onderhouden Eenheden uitgewerkt. Door de bundeling van kennis van beide organisaties is een proces tot stand gekomen die zowel voor de interne organisatie van de corporatie hanteerbaar is als ook in samenwerking met externe partijen zoals aannemers en onderhoudsbedrijven.

Dit ketenproces vormt de basis voor de huidige VERA berichtenstandaard en is beschikbaar op de WIKI en in OpenAPI-specificaties. De VERA OpenAPI-specificaties zijn bedoeld voor de uitwisseling van data tussen de interne systemen van de corporatie. Het bedrijfsproces Klantbediening binnen de corporatie kan bijvoorbeeld ingevuld zijn door een systeem die data uitwisselt met het onderhoudssysteem van de corporatie. Ook zijn er corporaties met een eigen onderhoudsdienst met vakmannen die (een deel van) het onderhoud van het eigen bezit verzorgen. In alle gevallen dat er uitwisseling plaatsvindt tussen de interne systemen van de corporatie kan dus gebruik gemaakt worden van VERA OpenAPI.

Logo-dico-digital-standard.svg

Voor berichtuitwisseling met externe systemen van leveranciers zal gebruik gemaakt moeten worden van de DICO-berichten welke door Ketenstandaard wordt uitgegeven. Samen met VERA worden nieuwe DICO-berichten uitgewerkt die in lijn worden gebracht met de VERA OpenAPI-berichten zodat beide standaarden op elkaar aansluiten en compatibel met elkaar zijn. Voor de beschikbaarheid van de DICO-berichten verwijzen we naar de site van Ketenstandaard: https://ketenstandaard.nl/standaard/dico

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 12:31.