Applicatiestrategie kiezen

Van alles in 1 oplossing tot best-of-breed oplossingen.

"Met een passende applicatiestrategie de verwachtingen van de organisatie managen."
Edwwin Versteegt.png
Edwin Versteegt
Enterprise architect Finalist

Technologische ontwikkelingen gaan snel. Huurders, leveranciers en medewerkers hebben steeds hogere verwachtingen over hoe ze met ICT worden geholpen. Een heldere applicatiestrategie helpt corporaties om die verwachtingen in goede banen te leiden.

Applicatiestrategie bepalend voor kosten, kwaliteit en risico's[bewerken | brontekst bewerken]

Door bijvoorbeeld nieuwe wetgeving, fusies, reorganisaties of nieuwe releases van ict-leveranciers verandert de bedrijfsinrichting en informatievoorziening van een woningcorporatie voortdurend.  Daarop moeten de informatiesystemen steeds op worden aangepast. Omdat de informatiesystemen van een woningcorporatie vaak een complex geheel zijn is het doorvoeren van die veranderingen vaak omslachtig en tijdrovend. De verzameling aan applicaties (het applicatielandschap) die een corporatie gebruikt spelen een daarin een belangrijke rol. De principiële keuze voor een type applicatielandschap is lastig omdat zoveel invalshoeken een rol spelen. Het is een afweging tussen kosten, opbrengsten', kwaliteit en risico's. Maar welke invalshoeken zijn dat dan?

Op de pagina Applicatiestrategie vind je verschillende applicatiestrategieën die woningcorporaties kunnen overwegen, afhankelijk van hun operationele modellen en specifieke behoeften. Deze strategieën variëren van ‘Best-of-breed met ESB’ tot ‘Dominant pakket satellietsystemen en ESB’, ‘ERP-pakket’ en ‘Best-of-breed met point-to-point koppelingen’.

De keuze voor een strategie hangt af van zes belangrijke aspecten: onafhankelijkheid van leveranciers, aansluiting op processen, aanpasbaarheid, functionele scheiding, beheersbaarheid en eenvoudige integratie. De beslissingen moeten worden afgestemd op de bedrijfsstrategie en de context van de woningcorporatie, met oog voor mogelijke veranderingen en externe invloeden.  

Je treft ook drie casussen aan als voorbeeld om de toepassing van applicatiestrategieën te illustreren. Over het algemeen benadrukt het belang van flexibiliteit, aanpassingsvermogen en het nauwkeurig afwegen van verschillende factoren bij het kiezen en implementeren van applicatiestrategieën binnen woningcorporaties.

nb: dit thema wordt binnenkort geactualiseerd.

Meer keuzevrijheid door standaardisatie[bewerken | brontekst bewerken]

Standaardisatie van processen (CORA) en het gebruik van standaard koppelvlakken (VERA) tussen informatiesystemen heeft aanzienlijke invloed op de applicatiestrategie. Er komen meer standaardoplossingen beschikbaar van softwareleveranciers (die zelf minder hoeven te ontwikkelen) en het vendor lock-in effect vermindert. Dit betekent dat corporaties minder afhankelijk zijn van een specifieke leverancier voor een dienst. Er ontstaat er meer vrijheid bij het kiezen van informatiesystemen, wat leidt tot een verbeterde uitwisselbaarheid tussen verschillende systemen.

De verminderde afhankelijkheid van een specifieke leverancier biedt woningcorporaties de kans om binnen een informatiedomein een best-of-breed informatiesysteem te selecteren. Dit betekent dat je kunt kiezen voor de meest geschikte en effectieve systemen op basis van specifieke behoeften, zonder vast te zitten aan één enkele leverancier.

Deze flexibiliteit versterkt de applicatiestrategie door corporaties in staat te stellen te profiteren van de nieuwste technologische ontwikkelingen en diensten, zonder dat dit ten koste gaat van interoperabiliteit. Daarnaast resulteert het verminderde vendor lock-in effect in een meer dynamische IT-omgeving, waarin je gemakkelijk kunt inspelen op veranderende eisen en kansen.

In Kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Het thema Applicatiestrategie past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Applicatiestrategie:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 feb 2024 om 13:49.