Modellen

De referentiearchitectuur wordt beschreven in architectuurmodellen. Referentiemodellen zijn geen standaarden, maar een aanrijking die als versneller in je eigen corporatie kan inzetten.

Kennismodel

Kennismodel.png

Aan CORA en VERA ligt een gemeenschappelijk kennismodel ten grondslag.
Dit 'metamodel' geeft weer uit welke bouwstenen deze referentiearchitecturen zijn opgebouwd en hoe deze bouwstenen onderling samenhangen. In deze pagina's wordt hier uitgebreid op ingegaan.

Naar het Kennismodel.

Producten en diensten[bewerken | brontekst bewerken]

Woningcorporaties leveren verschillende producten en diensten aan hun klanten en stakeholders.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   

Producten worden geleverd middels diensten. Diensten worden gerealiseerd door Bedrijfsservices. Met rollen geven we aan wie iets geleverd krijgt of zelf levert bij bedrijfsservices.
Naar Producten en diensten

Bedrijfsfuncties[bewerken | brontekst bewerken]

Bij het realiseren van haar producten en diensten, maken woningcorporaties gebruik van professionals. Met bedrijfsfuncties beschrijven we welke competenties nodig zijn om bepaalde processen uit te voeren. Bedrijfsfuncties zijn onafhankelijk van de inrichting van de organisatie, uniek, niet overlappend, kunnen op meerdere plaatsen in de organisatie voorkomen en sluiten elkaar uit.
Naar Bedrijfsfuncties

Processen[bewerken | brontekst bewerken]

Het leveren van producten en diensten wordt gerealiseerd middels uit te voeren processen. We beschrijven we per product/dienst een bedrijfsproces.

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Bedrijfsprocessen bestaan uit een aaneenschakeling van werkprocessen. Binnen werkprocessen worden processtappen uitgevoerd. Procesketens zijn processen die meerdere bedrijfsprocessen betrekken bij het bereiken van het resultaat.
Naar Processen

Bedrijfsobjecten[bewerken | brontekst bewerken]

Met bedrijfsobjecten definiëren we statische structuren die gebruikt en bewerkt worden binnen processen.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Bedrijfsobjecten kunnen bestaan uit andere bedrijfsobjecten. Bedrijfsobjecten kunnen onderling associaties hebben. Bedrijfsobjecten met een sterke samenhang modeleren we in domeinen.
Naar Bedrijfsobjecten

Logisch gegevensmodel[bewerken | brontekst bewerken]

Gegevensobjecten zijn een logische modelering van gegevens. Gegevensobjecten realiseren de bedrijfsobjecten.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Een gegevensobject kan een associatie hebben met een ander gegevensobject. Deze associatie kan ook een collectie, 1 op meer, relatie zijn. Een gegevensobject kan ook specialisatieobjecten hebben die specifieke attributen groeperen naar gebruik. We groeperen gegevensobjecten met een sterke samenhang in domeinen.
Naar Logisch gegevensmodel

Applicatieservices[bewerken | brontekst bewerken]

Beschrijven de handeling(en) die door een applicatie wordt uitgevoerd om een beoogd resultaat te bereiken. Deze handelingen worden gebruikt tijdens het uitvoeren van werkprocessen.
Naar Applicatieservices

Procesberichten[bewerken | brontekst bewerken]

We werken de ketenprocessen uit met als doel de gegevensuitwisseling (triggers) tussen processen in kaart te brengen.

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Binnen werkprocessen treden gebeurtenissen op. Deze gebeurtenissen triggeren dat er berichten worden uitgewisseld.
Naar procesberichten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 feb 2024 om 12:53.