Standaarden

Woningcorporaties gebruiken datastandaarden om gegevensconsistentie te waarborgen, waardoor betere strategische besluitvorming op executive niveau mogelijk is. Standaarden zorgen voor betrouwbare gegevensanalyse, kostenbeheersing en verbeterde dienstverlening aan huurders, wat cruciaal is voor het succes en de verantwoording van de organisatie.

VERA-standaard[bewerken | brontekst bewerken]

VERA-standaard logoblauw.jpg

VERA is de standaard voor gegevensregistratie en gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en verwante sectoren. Corporaties en leveranciers beheren en ontwikkelen de standaard samen. Enkele voorbeelden van toepassingen van VERA:

  • Het standaardiseren van operationele gegevens binnen corporaties.
  • Uitwisseling van die gegevens met ketenpartijen.
  • Standaardisatie van de gegevens voor prestatie-indicatoren.
Sbr-wonen-logo.png

SBR-Wonen[bewerken | brontekst bewerken]

Makkelijker informatie uitwisselen en betere gegevens voor sturing, besluitvorming en verantwoording. Dat is waar SBR-wonen aan werkt. Woningcorporaties moeten jaarlijks prognose- en verantwoordingsinformatie aanleveren bij de Autoriteit woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast een subset van deze verantwoordingsinformatie, ontvangt Aedes benchmarkinformatie ten behoeve van benchlearning. De vier organisaties werken samen in SBR-wonen. Meer over SBR-wonen

LogoRGS.png

Referentie GrootboekSchema (RGS)[bewerken | brontekst bewerken]

RGS is het grootboekrekeningschema dat is gebaseerd op een gestandaardiseerde codering van financiële gegevens. Met het RGS kunnen woningcorporaties hun financiële administratie standaardiseren. Daardoor wordt het eenvoudiger om financiële rapportages te maken en financiële gegevens uit te wisselen. Meer over RGS.

Logo-dico-digital-standard.svg

DICO[bewerken | brontekst bewerken]

De DICO-standaard is een set afspraken die spelregels biedt voor de elektronische uitwisseling van informatie tussen fabrikanten, groothandels, bouw-, onderhouds- en installatiebedrijven en woningcorporaties. De standaard is geschikt voor elke fase in het bouwproces en bruikbaar voor het versturen en ontvangen van offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen, omnummeringen en facturen. Meer over DICO
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 feb 2024 om 12:53.