Bedrijfsobjecten

Statische structuren die gebruikt en bewerkt worden binnen processen. Bedrijfsobjecten met een sterke samenhang modelleren we in domeinen.

Domeinen[bewerken | brontekst bewerken]

Om alleen de bedrijfobjecten van een domein te bekijken kun je op deze plaat klikken:

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (Grouping) Projectontwikkeling Domein Projectontwikkeling (ArchiMateView) Domein Projectontwikkeling Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (Grouping) Overeenkomsten Domein Overeenkomsten (ArchiMateView) Domein Overeenkomsten Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (Grouping) Onderhoud Domein Onderhoud (ArchiMateView) Domein Onderhoud Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Vastgoed wordt ook wel onroerend goed genoemd. Voorbeelden van vastgoed zijn huizen, bedrijfspanden, winkels of fabrieken. Niet alleen de gebouwen vallen onder vastgoed, ook de bijbehorende grond zien we als onderdeel van vastgoed. In CORA maken we onderscheid tussen fysiek vastgoed (dat de GeBoRa als referentie voor de sector gebouwde omgeving gaat uitwerken), gebruik (en functie) respectievelijk administratief (de explotatie van vastgoed). (Grouping) Vastgoed Domein Vastgoed (ArchiMateView) Domein Vastgoed Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. (Grouping) Relaties Domein Relaties (ArchiMateView) Domein Relaties Energieprestatie betreft de bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen (EPG) (Grouping) Energieprestatie Domein Energieprestatie (ArchiMateView) Domein Energieprestatie De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. (Grouping) Kadaster (BRK) Domein Kadaster (BRK) (ArchiMateView) Domein Kadaster (BRK) De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. (Grouping) Adres (BAG) Domein Adres (BAG) (ArchiMateView) Domein Adres (BAG) Financiën zijn de geldmiddelen van een persoon of instelling. (Grouping) Financiën Domein Financiën (ArchiMateView) Domein Financiën Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een op punten gebaseerd systeem om de maximale (toegestane) huurprijs van een woning vast te stellen. (Grouping) Woningwaardering Domein Woningwaardering (ArchiMateView) Domein Woningwaardering Topografie is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. (Grouping) Topografie Domein Topografie (ArchiMateView) Domein Topografie In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van burgers. (Grouping) Inkomen (BRI) Domein Inkomen (BRI) (ArchiMateView) Domein Inkomen (BRI) Het Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. (Grouping) Handelsregister (HR) Domein Handelsregister (HR) (ArchiMateView) Domein Handelsregister (HR) De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. (Grouping) Basis registratie personen (BRP) Domein Basis registratie personen (BRP) (ArchiMateView) Domein Basis registratie personen (BRP) De Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. (Grouping) Waarde onroerende zaken (WOZ) Domein Waarde onroerende zaken (WOZ) (ArchiMateView) Domein Waarde onroerende zaken (WOZ) Een akte is een ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen. (Grouping) Akte (BRK) Domein Akte (BRK) (ArchiMateView) Domein Akte (BRK) Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (Grouping) Matching Domein Matching (ArchiMateView) Domein Matching Een publicatie is een tekst, afbeelding of een beeld- of geluidsdrager dat of die vermenigvuldigd wordt met het doel deze onder de publieke aandacht te brengen. (Grouping) Publicaties Domein Publicaties (ArchiMateView) Domein Publicaties ArchiMateNote De domeinen waar tussen haakjes de afkorting van de domeinnaam wordt vermeld, worden niet door CORA gemodelleerd. Van deze domeinen uit het Stelsel van Basisregistraties zijn slechts de voor CORA relevante delen ongewijzigd overgenomen. Dossier is een verzameling van documenten en andere vastgelegde informatie betreffende één handeling (zaak, object of persoon). (Grouping) Dossier Domein Dossier (ArchiMateView) Domein Dossier Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (Grouping) Gebeurtenissen Domein Gebeurtenissen (ArchiMateView) Domein Gebeurtenissen Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. (Grouping) Organisatie Domein Organisatie (ArchiMateView) Domein Organisatie AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:27:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:27:30 CEST
   
   
   
   
   

   

   
   

   

Toelichting domeinen[bewerken | brontekst bewerken]

Bedrijfsobjecten vormen met elkaar één model. Maar als ze allemaal in één figuur getoond worden, is het bedrijfsobjectenmodel niet meer leesbaar en hanteerbaar. Daarom knippen we het model op in logische stukjes (zogenaamde domeinen) die ieder afzonderlijk wel leesbaar zijn. Door de verbinding met één of meerdere bedrijfsobjecten uit andere domeinen te tonen wordt duidelijk gemaakt hoe dit stukje van het bedrijfsobjectenmodel met andere stukjes samenhangt. Ieder domein heeft een eigen kleur.
De lijnen tussen de bedrijfsobjectdomeinen geven aan dat een bedrijfsobjectdomein een belangrijke relatie heeft met een ander bedrijfsobjectdomein. Het ontbreken van een lijn wil niet zeggen dat er geen relatie is, alleen dat die op dit niveau niet is opgenomen omdat die minder prominent aanwezig is.

Het Bedrijfsobjectenmodel[bewerken | brontekst bewerken]

Prototype

Bedrijfsobjecten vormen in samenhang met elkaar een integraal model. Door de minder essentiële bedrijfsobjecten weg te laten, is het mogelijk om één figuur te maken van de meest elementaire bedrijfsobjecten en hoe die met elkaar samenhangen. Geplot op een ondergrond waarin de domeinen aan de hand van betreffende kleuren zijn weergegeven leidt dit tot de kern van het bedrijfsobjectenmodel.[1]

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Vastgoed is de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, evenals de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Vastgoed wordt ook wel onroerend goed genoemd. Voorbeelden van vastgoed zijn huizen, bedrijfspanden, winkels of fabrieken. Niet alleen de gebouwen vallen onder vastgoed, ook de bijbehorende grond zien we als onderdeel van vastgoed. In CORA maken we onderscheid tussen fysiek vastgoed (dat de GeBoRa als referentie voor de sector gebouwde omgeving gaat uitwerken), gebruik (en functie) respectievelijk administratief (de explotatie van vastgoed). (ArchiMateNote) Domein Vastgoed Administratief vastgoed heeft betrekking op de exploitatie van vastgoed (ArchiMateNote) Administratief Een administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheid (BusinessObject) Administratieve eenheid Een complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is. (BusinessObject) Complex / Cluster Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden. (BusinessObject) Te onderhouden eenheid (TOE) Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verhuurbare eenheid (VHE) Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie' (BusinessObject) Verkochte eenheid (VKE) Dit betreft de ledenadministratie van de Vereniging van Eigenaren. De VvE is eigenaar van collectieve delen van vastgoed. (BusinessObject) Eenheid in VVE Fysiek vastgoed heeft betrekking op het feitelijke bestaan van vastgoed (ArchiMateNote) Fysiek Een pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is. (BusinessObject) Pand Een gebouw / bouwblok is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. Toelichting CORA: Een gebouw kan meerdere vormen van gebruik bevatten, bijvoorbeeld een appartementencomplex met in de plint bedrijfsruimtes, of een gebouw met een basisschool en daarboven gelegen woningen. Voor het registeren van de functies van een gebouw is het zinvol dit per gebouwdeel te realiseren. (BusinessObject) Gebouw / Bouwblok Ruimte is een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk dat toegankelijk (betreedbaar) is. (BusinessObject) Ruimte Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is, met kadastrale grenzen begrensd is en openbaar gedocumenteerd is in het kadaster. Toelichting De kadastrale aanduiding van vlak en object zijn identiek zolang geen sprake is van een splitsing. Zodra sprake is van een splitsing, dan genereert het kadaster een afwijkende aanduiding voor object ten opzichte van vlak (zie domein kadaster). (BusinessObject) Perceel Een bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden. (BusinessObject) Bouwkundig element De fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt. (BusinessObject) Vastgoedeenheid Gebruik heeft betrekking op het doel (en daarmee ook de functie) waarvoor het vastgoed gebruikt mag worden. (ArchiMateNote) Gebruik Een gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is. (BusinessObject) Gebruikseenheid Een verblijfsobject is conform BAG een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden (gebruiksfunctie) geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting CORA: Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijfsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd). (BusinessObject) Zelfstandig verblijfsobject Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (ArchiMateNote) Overeenkomst Een koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs. (BusinessObject) Koopovereenkomst Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (BusinessObject) Overeenkomst Een huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling. (BusinessObject) Huurovereenkomst Een erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen. Woningcorporaties kunnen vastgoed dat door de gemeente in erfpacht is uitgegeven met toestemming van de erfverpachter zelf weer in ondererfpacht uitgeven (verkoop onder voorwaarden). De woningcorporatie die een woning middels deze contructie verkoopt is tevens de erfverhuurder en de koper van de woning de erfpachter. (BusinessObject) (Onder)erfpachtove- reenkomst Een relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. (ArchiMateNote) Relatie Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding. (BusinessObject) Koper (van vastgoed) Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessObject) Huurder Een persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon. (BusinessObject) Persoon Een persoon die een kadastraal object bezit. (BusinessObject) Eigenaar (van vastgoed) Een lid van een Vereniging van Eigenaren Toelichting: Het VvE-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het appartmentsrecht. Een VvE-lis is een afgeleide klant want de VvE sluit de beheerovereenkomst. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten van de VvE-beheerder af. (BusinessObject) VvE-lid Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessObject) Vereniging van Eigenaren Een organisatie die is opgericht en rechten en plichten heeft. (BusinessObject) Rechtspersoon Een mens met een identiteit, rechten en plichten. Definitie BRP: Een natuurlijk persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd. Toelichting BRP: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet-ingezetene laten inschrijven. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Een natuurlijk persoon voor wie de woning de primaire verblijfplaats is. (BusinessObject) Bewoner Een persoon die via zakelijk recht de bevoegdheid heeft gekregen andermans onroerende zaak te gebruiken. (BusinessObject) Erfpachter Een natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert. (BusinessObject) Medewerker Een (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler. (BusinessObject) Woningzoekende Een melder is iemand die een melding doet bij de woningcorporatie. Een melder kan een klant zijn van de woningcorporatie, maar dat hoeft niet. (BusinessObject) Melder Een persoon die uniek door de woningcorporatie is geïdentificeerd en die recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie zonder dat deze persoon daarvoor noodzakelijkerwijs een overeenkomst met de woningcorporatie heeft afgesloten. De rechten van de afgeleide klant komen voort uit de relatie die hij heeft met een klant die wel een overeenkomst heeft met de woningcorporatie. Toelichting CORA: Woningcorporaties zien de rol van klant doorgaans ruimer dan feitelijk op basis van overeenkomsten is geregeld. Immers huurders hebben vaak huishoudens met meerdere leden. Of bij het bevorderen van een leefbare woonomgeving kijken woningcorporaties niet alleen naar de eigen huurders maar ook naar de bewoners van de hele buurt. Er is dan sprake van een indirect belang. (BusinessObject) Afgeleide klant De Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. (ArchiMateNote) Kadaster (BRK) Een Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak. (ArchiMateNote) Kadastraal object Een Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak. Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld. Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000 (BusinessObject) Kadastraal object Een onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk. (BusinessObject) Onroerende zaak Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Overige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven. (BusinessObject) Appartementsrecht Een perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen. (BusinessObject) Kadaster_Perceel Een Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. (ArchiMateNote) Zakelijk recht Een Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. Toelichting: In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object. Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd: - het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object. - Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten - Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object. Een zakelijk recht in de BRK betreft: - eigendom - Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning), - rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) - oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz) - Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen (BusinessObject) Zakelijk recht Een appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten. Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren. Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten. - Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd. (BusinessObject) Appartementsrecht- Splitsing Mandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers. Toelichting: Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij: - Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard. - Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat. (BusinessObject) Mandeligheid Een Hoofdsplitsing is het gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer Percelen. Toelichting: De eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van 1 of enkele percelen (de zogenaamde grondpercelen) is gesplitst. De bij de hoofdsplitsing ontstane eigendom van de appartemenstrechten (de zogenaamde hoofd appartementsrechten) is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het gesplitste zakelijk recht van de grondpercelen is niet tenaam gesteld. (BusinessObject) Hoofdsplitsing Een SpiegelSplitsingAfkoopErfpacht is het gesplitste recht van eigendom van 1 of meer percelen, waarvan het recht van erfpacht al eerder in appartementsrechten is gesplitst. Toelichting: Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten. In grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en is in de BRK tenaam van de gemeente gesteld. In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De spiegelsplitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren (BusinessObject) SpiegelsplitsingAfk- oopErfpacht Een zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag (ArchiMateNote) Zekerheidsstelling Het recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen registergoederen, een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Toelichting: Het betreft een hypothecaire zekerheid, waarbij een tenaamgesteld Zakelijk recht als onderpand dient voor een geldlening of krediet. De hypothecaire hoofdsom is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd. Synoniemen: - Recht van Hypotheek - Hypothecair krediet - Hypothecaire lening (BusinessObject) ZekerheidsstellingH- ypothecair Een Beslag is een voorlopige maatregel waarbij de overheid, al dan niet op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt, of wel deze onder zich neemt. Toelichting: Het betreft een maatregel om ingeval van een vordering zekerheid te verkrijgen dat er iets te halen valt bij de wederpartij. Het bedrag van de desbetreffende vordering is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd. (BusinessObject) ZekerheidsstellingI- nzakeBeslag Een zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag Toelichting: Een zekerheidsstelling betreft een: - hypothecaire zekerheid, ter zekerheid van een geldlening of krediet. - maatregel ter zekerheid van een geldvordering. De zekerheidsstelling geeft aan op welk kadastraal object de zekerheidsstelling rust en welke tenaamstelling (het tenaamgestelde zakelijk recht) van dat kadastraal object wordt bezwaard. Ook wordt verwezen naar de betrokken hypotheekhouders c.q. beslagleggers. (BusinessObject) Zekerheidsstelling Een tenaamstelling is een registratie van (een aandeel in) een zakelijk recht dat een persoon heeft, dat rust op een kadastraal object. Toelichting: Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op het recht van eigendom of op een beperkt recht dat rust op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Een zakelijk (beperkt) recht kan in de BRK onder een voorwaarde tenaamgesteld zijn: - onder ontbindende voorwaarde: de tenaamstelling eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis - onder tijdsverloop: de tenaamstelling eindigt op een vooraf overeengekomen tijdstip. De voorwaarde wordt als een aantekening vermeld bij de desbetreffende tenaamstelling onder verwijzing naar het stuk waarin de voorwaarde is omschreven. Een tenaamstelling onder een opschortende voorwaarde is feitelijk geen tenaamstelling. Het zakelijk recht wordt in de BRK pas tenaamgesteld nadat uit een in de openbare registers ingeschreven stuk blijkt dat de opschortende voorwaarde is vervuld. (BusinessObject) TeNaamStelling Erfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen (BusinessObject) Erfpachtcanon Onderhoud zijn die inspanningen die worden verricht om het bezit van de woningcorporatie, of het bezit van derden waar een overeenkomst over is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (ArchiMateNote) Onderhoud Een onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen. (BusinessObject) Onderhoudstaak Een planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt. (BusinessObject) Planmatige onderhoudstaak Een niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd. (BusinessObject) Niet-planmatige onderhoudstaak Een contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten. (BusinessObject) Contractonderhou- dstaak Een mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt. (BusinessObject) Mutatieonderhouds- taak In de MJOB worden diverse maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op een 'verzameling' bouwkundige elementen die tezamen een te onderscheiden eenheid van onderhoud vormen. (BusinessObject) Eenheid van onderhoud Energieprestatie betreft de bepalingsmethode voor energieprestatie van gebouwen (EPG) (ArchiMateNote) Energieprestatie BusinessObject Gegarandeerde Energieprestatie BusinessObject Gemeten Energieprestatie BusinessObject Geleverd Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn. Toelichting: Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van: - Woningbouw, zoals woningen en appartementen - Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen. (BusinessObject) Energielabel Projectontwikkeling is het geheel van activiteiten die de woningcorporatie uitvoert of laat uitvoeren, van idee tot realisatie, die leiden tot een resultaat in vastgoed en/of wijkontwikkeling. (ArchiMateNote) Projectontwikkeling Een bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren. (BusinessObject) Bouwnummer Een bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft. (BusinessObject) Bouwkavel Een project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat. (BusinessObject) Project De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. (ArchiMateNote) Adres (BAG) Een adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Toelichting: Adressen worden uitgegeven voor verblijfsobjecten, standplaatsen (voor woonwagen) en ligplaatsen (voor woonboten). Onzelfstandige eenheden die samen een verblijfsobject vormen, delen met elkaar voorzieningen én dus ook het adres. (BusinessObject) BAG-Adres Een ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland. Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP. (BusinessObject) ObjectlocatieBinne- nland Een adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend : een verblijfsobject , standplaats of ligplaats. Toelichting: Het begrip adresseerbaarobject is onderdeel van de BAG. (BusinessObject) BAG_Adresseerbaar- Object Een nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject , een standplaats of een ligplaats . Het is het samenstel van huisnummer , huisletter en huisnummertoevoeging . Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres. (BusinessObject) BAG_Nummeraand- uiding Een woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Toelichting BRK: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres. (BusinessObject) BAG_Woonplaats Een akte is een ondertekend geschrift dat als bewijs kan dienen. (ArchiMateNote) Akte (BRK) Een stuk is een, door het Kadaster als authentiek erkend, document waaruit een wijziging in de BRK blijkt. Toelichting: Er zijn 2 soorten stukken: - een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en - een door het Kadaster opgemaakt stuk. Synoniem: Brondocument (BusinessObject) Stuk Een stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt. Toelichting: Een Stuk omvat vaak meerdere stukdelen. Voorbeelden zijn: - een levering van een object en een doorhaling van een eerder ingeschreven koopovereenkomst - een hypotheek en een rangwisseling - 2 hypotheken Stukdelen kunnen na inschrijving afzonderlijk worden aangevuld door een later ingeschreven stuk(deel), worden doorgehaald, ed.. (BusinessObject) Stukdeel De Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. (ArchiMateNote) Waarde onroerende zaken (WOZ) Waarde van het WOZ-object zoals deze in het kader van de Wet WOZ is vastgesteld. (BusinessObject) WOZ-waarde De onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ. (BusinessObject) WOZ object Het Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. (ArchiMateNote) Handelsregister (HR) Een Vestiging is een gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt. Toelichting HR: De vestiging is een combinatie van Activiteiten en Locatie. (BusinessObject) Vestiging Een onderneming is “een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen” (BusinessObject) Onderneming Een verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit). (BusinessObject) Maatschappelijke activiteit Het woningwaarderingsstelsel (WWS) is een op punten gebaseerd systeem om de maximale (toegestane) huurprijs van een woning vast te stellen. (ArchiMateNote) Woningwaardering Landelijke regelgeving ontrent het waarderen van veblijfsruimtes met het gebruiksdoel wonen op basis warvan de wettelijk maximaal toegestane huurprijs bepaald kan worden. (BusinessObject) Grondslag WWD Het aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel dat de grondslag vormt voor de maximale huurprijs van een sociale huurwoning. (BusinessObject) WWS punten opbouw Het soort ruimte op basis van het beoogde gebruik zoals woonkamer, gang, badkamer, douche, slaapkamer, etc. (BusinessObject) Ruimtesoort De Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. (ArchiMateNote) Basis registratie personen (BRP) Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen. (BusinessObject) Ingezetene Degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres voor een maximale termijn van 4 maanden heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen. (BusinessObject) Niet ingezetene In de Basisregistratie Inkomen staat het verzamelinkomen of het belastbaar jaarloon van burgers. (ArchiMateNote) Inkomen (BRI) Het verzamelinkomen is het geregistreerde inkomen dat wordt vastgelegd in de basisregistratie inkomen (BRI). Dit inkomen wordt gebasseerd op de aangifte inkomstenbelasting. Op de aanslag heet dit inkomen het verzamelinkomen. Toelichting BRI: Wordt er geen aangifte gedaan? Dan registreert de BRI het belastbaar jaarloon. Dit jaarloon wordt gebasseerd wij op de uitkering, pensioen of loon uit loondienst. (BusinessObject) Verzamelinkomen Inkomen is het inkomen van een persoon dat wordt geregistreerd in de basisregistratie inkomen (BRI). (BusinessObject) Inkomen Een overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn. (ArchiMateNote) Overeenkomst Een middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie. (BusinessObject) Middelenovereenko- mst Een energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt. (BusinessObject) Energieprestatie overeenkomst Een arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. (BusinessObject) Arbeidsovereenko- mst Een VVE-beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin - tegen een vergoeding - de uitvoering van ten minste het administratief beheer van de VVE overeen wordt gekomen. Aanvullend kan ook het financieel beheer en daarop aanvullend het technisch beheer van de VVE worden geleverd. (BusinessObject) VVE- beheerovereenkom- st Een inschrijving of abonnement is een (on)betaalde serviceovereenkomst tussen een leverancier (in deze context een woonruimteverdeler of woningcorporatie) op basis waarvan de abonnementhouder (de ingeschreven woningzoekende) aanspraak kan maken op specifieke diensten die geleverd worden door de leverencier die gekoppeld zijn aan het abonnement. (BusinessObject) Inschrijving / Abonnement Financiën zijn de geldmiddelen van een persoon of instelling. (ArchiMateNote) Financiën Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald. (BusinessObject) Grootboek Een balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de woningcorporatie op een bepaald moment. Toelichting CORA: Op een balans geldt: (activa = passiva) = (eigen vermogen + schulden) (BusinessObject) Balans Een resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekening (BusinessObject) Resultatenrekening Vastgestelde verdeling van kosten en opbrengsten die in de beoogde periode gerealiseerd moet worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het omschreven onroerend goed. (BusinessObject) Exploitatie Passiva zijn de bronnen waarmee de woningcorporatie gefinancierd is en omvatten de leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven. (BusinessObject) Passiva Activa is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd. - Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties - Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen (BusinessObject) Activa Een debiteur is een natuurlijk persoon die of een rechtspersoon dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Debiteur Opsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar. (BusinessObject) Jaarbegroting Een crediteur is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (BusinessObject) Crediteur Een kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar. (BusinessObject) Kostenplaats Een grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer. (BusinessObject) Grootboekrekening Matching is waarbij vraag en aanbod met digitale ondersteuning wordt gereguleerd. (ArchiMateNote) Matching De kandidatenlijst betreft de lijst van kandidaten die (bv als gevolg van hun reactie) allmaal belangstelling hebben getoond om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Met behulp van vooraf vastgestelde bedrijfsregels wordt de volgorde bepaald waarop de kandidaten definitief gesorteerd worden. De eerste kandidaat die aan de voorwaarden voldoet en dus feitelijk in aanmerking komt wordt ook wel de 'gegadigde' genoemd. (BusinessObject) Kandidatenlijst Een reactie is een registratie van de belangstelling van een woningzoekende voor een beschikbare eenheid om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Indien de belangstelling middels een persoonlijk gesprek tot stand komt (bijvoorbeeld bij directe bemiddeling), dan kan een medewerker de reactie namens de woningzoekende registeren. (BusinessObject) Reactie Een publicatie is een tekst, afbeelding of een beeld- of geluidsdrager dat of die vermenigvuldigd wordt met het doel deze onder de publieke aandacht te brengen. (ArchiMateNote) Publicaties Een bericht waarin een nieuwtje wereldkundig wordt gemaakt. (BusinessObject) Nieuwsbericht Een advertentie is een promotiemiddel om een product (bijvoorbeeld een verhuurbare of verkoopbare eenheid) of dienst (het exclusieve gebruiksrecht van de verhuurbare eenheid) onder de aandacht te brengen en daarmee belangstelling te wekken onder het publiek respectievelijk een specifieke doelgroep. (BusinessObject) Advertentie Een publicatie waarin verslag wordt gedaan over de resultaten van het afgelopen boekjaar, inclusief de verlies- en winstrekening. (BusinessObject) Jaarverslag BusinessObject Blog Dossier is een verzameling van documenten en andere vastgelegde informatie betreffende één handeling (zaak, object of persoon). (ArchiMateNote) Dossier BusinessObject Asbestdossier BusinessObject Projectdossier BusinessObject Verhuurdossier BusinessObject Overlastdossier Topografie is de studie van de beschrijving van kenmerken van plaatsen en gebieden. (ArchiMateNote) Topografie Een buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren. (BusinessObject) Buurt Een wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is. (BusinessObject) Wijk Een geografisch afgebakend deel van een gemeente, dat als eenheid wordt beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam. Toelichting: Veel woonplaatsen vormden in het verleden als zodanig een zelfstandige gemeente, maar zijn bijvoorbeeld als gevolg van fusies naderhand onderdeel geworden van een grotere gemeente. (BusinessObject) Woonplaats Een geogtrafisch stukje van een provincie dat afgebakend is, voor bepaalde thema's (inter)nationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt. (BusinessObject) Gemeente Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (ArchiMateNote) Gebeurtenissen Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmoment Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contact Een bericht (mondeling, schriftelijk, telefonisch enzovoorts) dat informatie bevat en aanleiding vormt voor onderling contact tussen melder en ontvanger. Voorbeelden van een melding zijn een onderhoudsverzoek, een overlastmelding of een verzoek voor specifieke informatie. (BusinessObject) Melding Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen enkele (meestal drie of meer) personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. (ArchiMateNote) Organisatie Een bedrijfsonderdeel is een gedeelte van een bedrijf dat dat één of enkele van de interne bedrijfsfuncties vervult. (BusinessObject) Bedrijfsonderdeel Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting: Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen deze (samengestelde) entiteit (BusinessObject) Bedrijf Bedrijfsobject-domeinen (ArchiMateView) Bedrijfsobject-domeinen AssociationRelationship n:n AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship In dien gesplitst vastgoed AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship (1 : 1) AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed CompositionRelationship groepeert Een gebouw bestaat uit één of meer panden. (AggregationRelationship) Een bouwdeel kan een relatie hebben met een pand een gebouw of een TOE (AssociationRelationship) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship indien (onder)erfpa- cht SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship indien (onder)erfpa- cht AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship indien appartement- srecht AssociationRelationship indien gesplitst vastgoed AggregationRelationship groepeert SpecializationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship in meerdere woningmarkt- gebieden AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Betreft (0..* : 1) SpecializationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship heeft tekening SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship rust op (1..*:0..1) AssociationRelationship is belast met AssociationRelationship isBetrokkenBij (1..* : 0..1) AssociationRelationship isOntstaanUit (2..* : 0..1) AssociationRelationship isBestemdTot (1..* : 0..1) AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship heeftHoofdzaak AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship heeftHypoth- eeknemer SpecializationRelationship AssociationRelationship heeftBeslagle- gger SpecializationRelationship AssociationRelationship bezwaart AssociationRelationship AssociationRelationship n:1, van AssociationRelationship AssociationRelationship betreft (0..* : 1) AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship bevat AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship Nevenadres (0..1 : 1) AssociationRelationship Hoofdadres (0..1 : 1) AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship GerelateerdeWoonplaats AggregationRelationship AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship is aanvulling op AggregationRelationship groepeert AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is gevestigd op AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship oppervlakte NEN 2580 AssociationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (n : 1) AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship (1 : n) AssociationRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Een benoemd terrein bevindt zich in een buurt. (AggregationRelationship) AggregationRelationship Een wijk bestaat uit één of meer buurten. (AggregationRelationship) AssociationRelationship 1:1 Een woonplaats kan een of meer wijken hebben (AggregationRelationship) AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship n:n Deze svg is op 05-04-2024 15:27:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:27:37 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   

   

Toelichting Bedrijfsobjectenmodel[bewerken | brontekst bewerken]

Bedrijfsobjecten vormen de verbinding tussen enerzijds processen & prestatie-meting en anderzijds gegevens & data. Het belang om bedrijfsobjecten in samenhang uit te werken is daarom groot. Alle bedrijfsobjecten die relevant zijn voor de woningcorporatie vormen met elkaar één model, het zogenaamde bedrijfsobjectenmodel. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat een bedrijfsobject slechts één keer voorkomt in het gehele model, ongeacht de domeinen die in het model worden onderscheiden.

Basisregistratie
We nemen relevante onderdelen uit het stelsel van basisregistratie één-op-één over

Bedrijfsobjecten die hun oorsprong hebben in het stelsel van basisregistraties nemen we één-op-één over en maken als zodanig onderdeel uit van het bedrijfsobjectenmodel [2]. Omwille van de informatiebehoefte van woningcorporaties kunnen objecten van het stelsel en objecten van het bedrijfsobjectenmodel wel dubbel voorkomen, maar dan wordt dit in de naam aangegeven zoals in het voorbeeld BAG Pand dat een 1 : 1 relatie heeft met Pand. We maken onderscheid tussen zelfstandige- en niet zelfstandige verblijfsobjecten en dat onderscheid wordt in de BAG niet gemaakt.
Grip krijgen en grip houden op de kwaliteit van data wordt steeds uitdagender[3] maar ook steeds belangrijker. Door de bron van data op orde te brengen - ook als die buiten de eigen organisatie ligt - neemt de betrouwbaarheid van data zowel in de eigen organisatie als die van ketenpartners (zoals bronhouders) toe die dezelfde bron gebruiken.
Het bedrijfsobjectenmodel beoogt een solide fundament te zijn voor de informatiehuishouding van woningcorporaties. De samenhang en impact van nieuwe ontwikkelingen kan vervolgens beter ingekaderd worden.

Casus renovatie of groot-onderhoud[bewerken | brontekst bewerken]

Het belang van heldere definities leggen we uit in de casus: Is renovatie hetzelfde als groot-onderhoud?

Alfabetisch overzicht van bedrijfsobjecten[bewerken | brontekst bewerken]

Heb jij een (verbeter)suggestie voor een (ontbrekende) beschrijving, mail je suggestie naar info@corponet.nl.

Je kunt door de regels te selecteren van onderstaande tabel ze heel eenvoudig naar excel kopiëren: [CTRL-C][CTRL-V]


BedrijfsobjectBeschrijvingDomein
(Onder)erfpachtovereenkomstEen erfpachtovereenkomst is de overeenkomst tussen een erfverpachter en erfpachter aangaande een recht van erfpacht. dat wil zeggen het recht waarmee de erfpachter een onroerend goed dat aan de erfverhuurder (meestal de gemeente) toebehoort mag gebruiken. De erfpachter betaalt hiervoor aan de erfverhuurder een geldsom of een vergoeding in natura op vaste tijd (de canon). Woningcorporaties maken soms gebruik van erfpachtovereenkomsten om percelen in erfpacht uit te geven en de opstallen vrij te verkopen om een terugkoopregeling te regelen. Woningcorporaties kunnen vastgoed dat door de gemeente in erfpacht is uitgegeven met toestemming van de erfverpachter zelf weer in ondererfpacht uitgeven (verkoop onder voorwaarden). De woningcorporatie die een woning middels deze contructie verkoopt is tevens de erfverhuurder en de koper van de woning de erfpachter.Overeenkomsten
...Een bedrijfsobject dat nog niet gespecificeerd is maar opgenomen is om aan te geven dat dit domein niet uitputtend is weergegeven.Algemeen
AantekeningEen Aantekening is een aanvulling op de registratie van een registergoed met betrekking tot feiten die gevolgen kunnen hebben voor de uitoefening van de rechten op dit registergoed.

Toelichting: Een aantekening betreft een verwijzing naar een ter inschrijving aangeboden stuk. Een aantekening kan betrekking hebben op een Kadastraal object, op een specifieke Tenaamstelling van een zakelijk recht op een kadastraal object en/of op een specifieke Zekerheidsstelling op een kadastraal object.

Het betreft o.m. een verwijzing naar: - Besluiten en vervallen verklaringen van een publiekrechtelijke beperking (WKPB) - Stukken inzake vestiging of beëindiging van erfdienstbaarheden of kwalitatieve verplichtingen - Privatieve lasten - Gerechtelijke uitspraken - Koop of huurovereenkomsten - Verkrijging van een aandeel in een zakelijk recht onder opschortende voorwaarde - Onderbewindstellingen - Rangwisseling Hypotheek - Stukken die ter inschrijving in de openbare registers worden aangeboden krachtens de wet Wilg, Overgangswet NBW, wet geluidshinder, Boswet, Flora- en Faunawet, Woningwet 1988, etc.

Om "vervuiling" bij het samenvoegen c.q. splitsen van percelen te voorkomen wordt: - de door het bestuursorgaan aangeleverde begrenzing van een publiekrechtelijke beperking in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen .

- de buitenomtrek van de begrenzing van de percelen, waarop de aantekening betrekking heeft, in de BRK als begrenzing van de Aantekening opgenomen.
Kadaster
ActivaActiva is het geheel aan bezittingen van de woningcorporatie. In vaste activa wordt het vermogen voor lange periode vastgelegd en in vlottende activa het vermogen voor een korte periodes vastgelegd.

- Voorbeelden van vaste activa zijn gebouwen, inventaris, installaties

- Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden, debiteuren en liquide middelen
Financiën
ActiviteitenoverzichtPublicaties
Administratieve eenheidEen administratieve eenheid is de eenheid in de administratie van woningcorporaties die ten behoeve van de exploitatie als zodanig wordt onderscheiden. Een administratieve eenheid kan bijvoorbeeld een woning zijn, maar ook een stuk grond, een gebouw of zelfs een verzameling van gebouwen. Om die reden zegt het tellen van het aantal eenheden niet zoveel. Daarvoor zijn de bedrijfsregels essentieel om toe te passen, Zie hiervoor de methodiek van prestatie-indicatoren . Synoniem: contracteenheidVastgoed
AdresBuitenlandAdresbuitenland is een locatie in het buitenland, aangeduid met authentieke gegevens uit de BasisRegistratiePersonen Toelichting BRK: Een adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13). Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van AdresBuitenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BRP-gegevens. Wanneer AdresBuitenland nog niet conform de BRP is vermeld, dan is geen identificatie toegekendAdres
AdresLocatieEen AdresLocatie is een ObjectLocatie of een PostbusLocatieAdres
AdvertentieEen advertentie is een promotiemiddel om een product (bijvoorbeeld een verhuurbare of verkoopbare eenheid) of dienst (het exclusieve gebruiksrecht van de verhuurbare eenheid) onder de aandacht te brengen en daarmee belangstelling te wekken onder het publiek respectievelijk een specifieke doelgroep.Publicaties
AfdelingEen organisatorische eenheid bestaande uit samenhangende functies van individuele personen.Organisatie
Afgeleide klantEen persoon die uniek door de woningcorporatie is geïdentificeerd en die recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie zonder dat deze persoon daarvoor noodzakelijkerwijs een overeenkomst met de woningcorporatie heeft afgesloten. De rechten van de afgeleide klant komen voort uit de relatie die hij heeft met een klant die wel een overeenkomst heeft met de woningcorporatie. Toelichting CORA: Woningcorporaties zien de rol van klant doorgaans ruimer dan feitelijk op basis van overeenkomsten is geregeld. Immers huurders hebben vaak huishoudens met meerdere leden. Of bij het bevorderen van een leefbare woonomgeving kijken woningcorporaties niet alleen naar de eigen huurders maar ook naar de bewoners van de hele buurt. Er is dan sprake van een indirect belang.Relaties
Andere typen bijv. lift etcVastgoed
AppartementsrechtEen Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Toelichting: Kadastrale aanduiding authentiek volgens de BRK Plaatselijke aanduiding (adres) authentiek volgens de BAG. Overige gegevens zijn niet authentiek, maar wel basisgegeven.Kadaster
AppartementsrechtSplitsingEen appartementsrechtsplitsing is het in appartementsrechten gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten.

Toelichting: Door splitsing wordt het zakelijk recht van 1 of meer kadastrale objecten getransformeerd in nieuwe zakelijke rechten, waarbij het gesplitste zakelijk recht zelf tenietgaat. Na splitsing zijn de appartementsrechten in de BRK zelfstandige kadastrale objecten geworden, terwijl als keerzijde de zakelijke rechten die in de splitsing betrokken zijn, niet meer vatbaar zijn voor overdracht, ed. Het eigendom van de appartementsrechten is in de BRK na splitsing tename van de betrokken gerechtigden gesteld. De appartementsrechten ontstaan door het opmaken van de authentieke notariële akte van splitsing inclusief reglement en splitsingtekening en door inschrijving van deze akte in de openbare registers van het Kadaster. De splitsingstekening en de akte duiden de gedeelten van het gebouw aan die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. Alle appartementseigenaren zijn verplicht lid van de vereniging van eigenaren (VvE). Een vereniging van eigenaren is een vereniging met als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de appartementseigenaren, en de statuten van de vereniging (art 112 BW Boek 5). Deze rechtspersoon VvE is niet de rechthebbende van de gesplitste zakelijke rechten of de afzonderlijke appartementsrechten. Alle appartementseigenaren zijn gezamenlijk eigenaar van het geheel en vormen de gemeenschap van appartementseigenaren.

Een Appartementsrechtsplitsing betreft een hoofdsplitsing, een ondersplitsing of een splitsing afkoop erfpacht: - Hoofdsplitsing: Ingeval het het gesplitste zakelijk recht van een of meer percelen betreft spreken we van een hoofdsplitsing - Ondersplitsing: Na de hoofdsplitsing kan een zakelijk recht van een appartementsrecht zijn ondergesplitst in nieuwe appartementsrechten.

- Splitsing afkoop erfpacht: In uitzonderlijke gevallen is na splitsing van de erfpacht van een perceel ook de eigendom aan de splitsing toegevoegd.
Kadaster
ArbeidsovereenkomstEen arbeidsovereenkomst is een vaste of tijdelijke overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen.Overeenkomsten
AsbestdossierDossier
BAG_AdresseerbaarObjectEen adresseerbaar object is een object waaraan adressen ingevolge de basisregistratie adressen kunnen worden toegekend : een verblijfsobject , standplaats of ligplaats. Toelichting: Het begrip adresseerbaarobject is onderdeel van de BAG.Adres
BAG_LigplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig. Aan ieder object is minimaal één adres gekoppeld. Daarnaast zijn nevenadressen mogelijk. Aan panden zonder verblijfsobject (zoals bijvoorbeeld onzelfstandige bijgebouwen) wordt geen adres toegekend. Toelichting BRK: Het begrip ligplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.Adres
BAG_NummeraanduidingEen nummeraanduiding is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject , een standplaats of een ligplaats . Het is het samenstel van huisnummer , huisletter en huisnummertoevoeging . Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.Adres
BAG_PandDe kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief, zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.Adres
BAG_StandplaatsEen door het bevoegde gemeentelijke orgaan aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte. Toelichting BRK: Het begrip standplaats is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten worden meegeleverd.Adres
BAG_VerblijfsobjectDe kleinste, binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte, eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting BRK: Het begrip verblijfsobject is onderdeel van de BAG en niet van de BRK, maar kan wanneer een adres gekoppeld is aan de BAG, in producten van BRK worden meegeleverd.Adres
BAG_WoonplaatsEen woonplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente. Toelichting BRK: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.Adres
BAG-AdresEen adres is de door de bevoegde gemeente toegekende benaming, bestaande uit de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en woonplaats. Toelichting: Adressen worden uitgegeven voor verblijfsobjecten, standplaatsen (voor woonwagen) en ligplaatsen (voor woonboten). Onzelfstandige eenheden die samen een verblijfsobject vormen, delen met elkaar voorzieningen én dus ook het adres.Adres
BalansEen balans is een overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van de woningcorporatie op een bepaald moment. Toelichting CORA: Op een balans geldt: (activa = passiva) = (eigen vermogen + schulden)Financiën
Bedden in verzorgingstehuizenHet aantal verhuurbare eenheden (kamers) in een verzorgingstehuis voor ouderenhuisvestingVastgoed
BedrijfEen bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn producten aan derden. Toelichting: Een bedrijf bestaat uit een of meer juridische eenheden. Een juridische eenheid kan zelf weer uit een of meer vestigingen bestaan. Kenmerkend is dat er autonomie is over beslissingen met betrekking tot de productie binnen deze (samengestelde) entiteitOrganisatie
BedrijfsonderdeelEen bedrijfsonderdeel is een gedeelte van een bedrijf dat dat één of enkele van de interne bedrijfsfuncties vervult.Organisatie
BedrijfsruimteEen bedrijfsruimte is een type verblijfsobject bedoeld om een bedrijf in te vestigenVastgoed
BeheerovereenkomstEen beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin het beheren (exploiteren en onderhouden) van Vastgoed geregeld is.Overeenkomsten
Benoemd terreinEen benoemd terrein is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel en niet pandgerelateerd.Vastgoed
BetalerPersoon, verzekering of (reserve)fonds (risicodrager) waar de te maken kosten in beginsel in rekening worden gebracht.Relaties
BevestigingsplaatsEen bevestigingsplaats is een onderdeel van een pand waaraan of waarop een object gemonteerd kan worden door een derde, bijvoorbeeld een zendmast of een reclamepaneel. Toelichting: Om objecten van derden te plaatsen en de risico's van gemengd eigenaarschap goed te kunnen scheiden is het raadzaam om een opstalrecht te vestigen waar bijvoorbeeld zonnepanelen voor een 'coöperatie' geplaatst worden.Vastgoed
BewindvoerderEen persoon die door een rechter is aangewezen om de rechten en plichten van een andere persoon te beheren die dat zelf voor een deel of het geheel niet kan of magRelaties
BewonerEen natuurlijk persoon voor wie de woning de primaire verblijfplaats is.Relaties
BinnenterreinEen binnenterrein is een (semi-)openbaar stuk terrein dat (in)direct van de openbare weg toegankelijk is. Indien een binnenterrein afsluitbaar (bijvoorbeeld alleen toegankelijk voor aanwonenden) is het een semi-openbaar terrein.Vastgoed
BlogPublicaties
BouwkavelEen bouwkavel is een aaneengesloten stuk grond met een gedefinieerde grens, waarop gebouwd mag worden en dat een bepaalde vorm van gebruik heeft.Projectontwikkeling
Bouwkundig elementEen bouwkundig element is een constructie of een deel daarvan die wordt onderscheiden om te onderhouden.Vastgoed
BouwlaagEen bouwlaag, ook wel bekend als verdieping of etage, verwijst naar een horizontale gedeelte van een gebouw dat boven de begane grond ligt. Het wordt gedefinieerd als een niveau dat gebruikt wordt voor het verdelen van een gebouw in afzonderlijke horizontale secties. Een bouwlaag kan bestaan uit verschillende kamers, ruimtes of appartementen die zich op dezelfde hoogte bevinden.

De hoogte van een bouwlaag kan variëren, maar over het algemeen bevinden de plafonds van opeenvolgende bouwlagen zich op vergelijkbare hoogten. Elke bouwlaag is meestal bereikbaar via trappen, liften of andere verticale vervoersmiddelen in het gebouw.

Het aantal bouwlagen in een gebouw kan variëren, afhankelijk van het ontwerp en de functie van het gebouw. Hoogbouw kan vele bouwlagen hebben, terwijl laagbouw doorgaans een beperkt aantal bouwlagen heeft. Bouwlagen worden vaak genummerd vanaf de begane grond, waarbij de begane grond zelf meestal niet als een bouwlaag wordt geteld. Bijvoorbeeld, een gebouw met vijf bouwlagen heeft verdiepingen genummerd als 1, 2, 3, 4 en 5, waarbij de begane grond wordt aangeduid als "0" of "BG".

Het concept van bouwlagen is essentieel bij het ontwerpen, construeren en in kaart brengen van gebouwen, omdat het de organisatie en navigatie binnen een gebouw vergemakkelijkt. Het speelt ook een rol bij het bepalen van de bouwkosten en de functionele indeling van een gebouw.
Vastgoed
BouwnummerEen bouwnummer is een administratief hulpmiddel dat aan een (onderdeel van) een bouwkavel wordt toegekend om het uniek te identificeren.Projectontwikkeling
BouwwerkEen bouwwerk is elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.Vastgoed
Brandgang / achterpadEen brandgang of achterpad is een stukje grond waarop erfafscheidingen op uitkomen en waar aanwonenden gebruik kunnen maken. Een brandgang kan van buitenaf afgesloten zijn voor niet bevoegden.Vastgoed
Bronhouder BAGDe gemeente is bronhouder van de BAG voor het uitgeven van adressenRelaties
Bronhouder WOZDe gemeente is bronhouder van de WOZ voor het bepalen van de WOZ waarde.Relaties
Bronhouder wijk en buurtindeling NederlendRelaties
BuitenruimtePrivé-buitenruimte is een tot de woning behorende buitenruimte, waarvan de bewoner van de desbetreffende woning krachtens de huurovereenkomst het exclusieve gebruiksrecht heeft.Woningwaardering
BuurtEen buurt is een deel van een wijk dat door haar bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.Topografie
CBSRelaties
Collectief objectEen bouwkundig element of installatie die ten dienste staat van meerdere bewoners en waarvan de eigenaar (van vastgoed) het beheer voert.Vastgoed
Complex / ClusterEen complex / cluster is een groepering van administratieve eenheden (VHE's, TOE's, VKBE’s of VKE's) die om administratieve redenen of andere bedrijfsmatige redenen onderscheiden worden, waardoor gelijke vorm van onderhoud, sturing en beleid mogelijk is.Vastgoed
ContactEen contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.Gebeurtenissen
ContactmomentEen contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen.Gebeurtenissen
ContactpersoonEen persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt.Relaties
ContentAlgemene informatie van een publicatie. Content kan algemene informatie over de woningcorporatie bevatten of bijvoorbeeld de contactgegevens van de woningcorporatie bevatten.Publicaties
ContractonderhoudstaakEen contractonderhoudstaak is een type onderhoudstaak en is een verrichting op een TOE waarvoor bij een leverancier een overeenkomst is afgesloten.Onderhoud
CrediteurEen crediteur is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst.Financiën
Daeb-bedrijfDe financiële bedrijfsvoering van de in de Woningwet omschreven diensten van algemeen economisch belang (DAEB): sociale huurwoningen, bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke diensten voor de leefbaarheid. Toelichting EU: Diensten van algemeen economisch belang (DAEB) bevinden zich op het grensvlak tussen publieke belangen op nationaal en decentraal niveau en de regels van de interne markt. Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met het uitvoeren van een taak in het publiek belang. Maar de verhoudingen op de interne markt moeten niet onevenredig verstoord worden.Financiën
Dakloos persoonEen natuurlijk persoon die nergens 'woonachtig' is.Relaties
DebiteurEen debiteur is een natuurlijk persoon die of een rechtspersoon dat moet betalen voor geleverde goederen of diensten.Financiën
DekkingsoortEen gespecificeerde of nader ondergespecificeerde categorie van een grootboekrekening. Dekking betreft de subadministratie waar de kosten in het grootboek terecht komen. Synoniemen: kostensoort, werksoortboekingsgroep en kostendragerFinanciën
DeurwaarderEen openbaar ambtenaar met wettelijke bevoegdheden om onder meer betaling af te dwingen.Relaties
Direct belanghebbendeEen direct belanghebbende is een relatie die een of meer overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had en die invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Relaties
Duurzame Energie voor Ruimte-verwarming (GJ)Energieprestatie
Duurzame Energie voor warmTapwater-(GJ)Energieprestatie
EP2 indicator (NTA8800)Het totale primaire fossiele brandstofgebruik in kWh/m², is de indicator voor de BENG 2.Energieprestatie
Eenheid in VVEDit betreft de ledenadministratie van de Vereniging van Eigenaren. De VvE is eigenaar van collectieve delen van vastgoed.Vastgoed
Eenheid van onderhoudIn de MJOB worden diverse maatregelen voorgesteld die betrekking hebben op een 'verzameling' bouwkundige elementen die tezamen een te onderscheiden eenheid van onderhoud vormen.Onderhoud
EenpersoonshuishoudenEen huishouden bestaande uit één natuurlijk persoon.Relaties
Eigenaar (van vastgoed)Een persoon die een kadastraal object bezit.Relaties
Elektriciteit (kWh_E)Energieprestatie
Elektriciteit opwekkerEnergieprestatie
Energie gerelateerdVastgoed
Energie-Index (Ei)Energielabel op basis van de indexwaardeEnergieprestatie
EnergielabelHet energielabel voor woningen geeft met de klassen A++++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het energielabel geeft aan hoe goed een woning is geïsoleerd en hoe zuinig de installaties zijn.

Toelichting: Het energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van: - Woningbouw, zoals woningen en appartementen

- Utiliteitsbouw, zoals kantoorgebouwen, gebouwen voor gezondheidszorg en overheidsgebouwen.
Energieprestatie
Energieprestatie overeenkomstEen energieprestatie overeenkomst is een type overeenkomst waarin geregeld wordt welke hoeveelheid energie geleverd wordt (de energiebundel) met de installaties waar contractant gebruik maakt.Overeenkomsten
ErfpachtcanonErfpachtcanon is een geldsom die de erfpachter verplicht is om aan de eigenaar te betalen, op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippenKadaster
ErfpachterEen persoon die via zakelijk recht de bevoegdheid heeft gekregen andermans onroerende zaak te gebruiken.Relaties
ExploitatieVastgestelde verdeling van kosten en opbrengsten die in de beoogde periode gerealiseerd moet worden voor onderhoud, leegstand, verzekering, beheer e.d. van het omschreven onroerend goed.Financiën
FunctieEen functie houdt verband met het beroep dat een medewerker uitoefent. De mate van verantwoordelijkheid geeft daarbij aan of iemand over een lage of hoge functie beschikt.Organisatie
GBODe gebruiksoppervlak van een woning of gebouw overeenkomstig NEN 2580.Vastgoed
GarageboxEen garagebox is een overige gebouwd object of (indien deel uitmakend van een serie garageboxen) een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van een voertuig.Vastgoed
Gateway en sensorEnergieprestatie
Gebouw / BouwblokEen gebouw / bouwblok is een in de werkelijkheid fysiek begrensd bouwwerk. Toelichting CORA: Een gebouw kan meerdere vormen van gebruik bevatten, bijvoorbeeld een appartementencomplex met in de plint bedrijfsruimtes, of een gebouw met een basisschool en daarboven gelegen woningen. Voor het registeren van de functies van een gebouw is het zinvol dit per gebouwdeel te realiseren.Vastgoed
GebruikseenheidEen gebruikseenheid is het kleinste, afgebakende stuk vastgoed of benoemd terrein met een gebruiksfunctie dat wordt verhuurd, verkocht en/of onderhouden of verkocht is.Vastgoed
Gegarandeerde EnergieprestatieEnergieprestatie
GeleverdEnergieprestatie
Gemeenschappelijke ruimte niet adresseerbaarGemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk. Bijvoorbeeld een centrale entreehal of een trapportiek.Vastgoed
Gemeenschappelijke verblijfsruimteGemeenschappelijke ruimte is een gedeelte van een bouwwerk, ruimte of voorziening, die ten dienste staat van meer dan een gebruiksfunctie, aangeduid als gemeenschappelijk.Vastgoed
GemeenteEen geogtrafisch stukje van een provincie dat afgebakend is, voor bepaalde thema's (inter)nationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt.Topografie
GemeentebestuurZelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de gemeentedoor de Gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders.Relaties
Gemeten EnergieprestatieEnergieprestatie
GezamenlijkAandeelGezamenlijkAandeel is wanneer twee of meer personen een gezamenlijk aandeel hebben in een zakelijk recht, waarbij het afzonderlijke aandeel in het gezamenlijk aandeel niet bekend is (als gezamenlijkAandeel bekend is dan is het individuele aandeel niet bekend en omgekeerd). Toelichting: GezamenlijkAandeel wordt alleen gebruikt indien het individuele aandeel in de tenaamstelling niet bekend is.Kadaster
Grondslag WWDLandelijke regelgeving ontrent het waarderen van veblijfsruimtes met het gebruiksdoel wonen op basis warvan de wettelijk maximaal toegestane huurprijs bepaald kan worden.Woningwaardering
GrootboekHet grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen en waarin van elke grootboekrekening afzonderlijk een overzicht wordt bijgehouden van de wijzigingen die zich gedurende een bepaalde periode voordoen. Toelichting CORA: Aan de hand van bepaalde waarden in het grootboek kan de financiële situatie van de woningcorporatie op het betreffende moment worden bepaald.Financiën
GrootboekrekeningEen grootboekrekening is de weergave van alle Debet en Creditboekingen van een specifieke categorie. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt krijgt een uniek rekeningnummer.Financiën
HerstructureringsprojectEen herstructureringsproject is een type project met als doel een bestaande Buurt of Wijk een nieuwe fysieke vorm te geven, door bestaand Vastgoed te renoveren, slopen en/of nieuw Vastgoed te bouwen.Projectontwikkeling
HoofdsplitsingEen Hoofdsplitsing is het gesplitste Zakelijk recht van 1 of meer Percelen. Toelichting: De eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van 1 of enkele percelen (de zogenaamde grondpercelen) is gesplitst. De bij de hoofdsplitsing ontstane eigendom van de appartemenstrechten (de zogenaamde hoofd appartementsrechten) is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het gesplitste zakelijk recht van de grondpercelen is niet tenaam gesteld.Kadaster
Huishoudelijk gebruik (kWh_e)Energieprestatie
HuishoudenAlle natuurlijke personen die samen leven en een duurzaam gemeenschappelijke eenheid vormen.Relaties
HuurderEen persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst.Relaties
HuurovereenkomstEen huurovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie tot wederopzegging, het recht aan één huurder (klant) geeft om één of meer verhuureenheden te gebruiken en waarmee een huurder zich verplicht tot een (periodieke) betaling.Overeenkomsten
Indirect belanghebbendeEen indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt.Relaties
IngezeteneDegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.Basis registratie Personen
InkomenInkomen is het inkomen van een persoon dat wordt geregistreerd in de basisregistratie inkomen (BRI).Inkomen
Inschrijving / AbonnementEen inschrijving of abonnement is een (on)betaalde serviceovereenkomst tussen een leverancier (in deze context een woonruimteverdeler of woningcorporatie) op basis waarvan de abonnementhouder (de ingeschreven woningzoekende) aanspraak kan maken op specifieke diensten die geleverd worden door de leverencier die gekoppeld zijn aan het abonnement.Overeenkomsten
InstallatieTechnisch toestel zoals een CV-ketel, een boiler, een warmtepomp ,een (trap)lift of een (centrale) deuropener.Vastgoed
InstallatieruimteEen ruimte speciaal bedoeld voor (collectieve) installaties zoals liftinstallatie, collectieve verwarmingsinstallatie enzovoorts. Toelichting CORA; Installatieruimtes kunnen in beheer/bruikleen zijn van ketenpartners zoals energiebedrijven.Vastgoed
InvesteringsbegrotingFinanciën
JaarbegrotingOpsomming van alle door de woningcorporatie voorgenomen maatregelen, activiteiten en projecten en een voorlopige schatting van de inkomsten en uitgaven voor de periode van een jaar.Financiën
JaarverslagEen publicatie waarin verslag wordt gedaan over de resultaten van het afgelopen boekjaar, inclusief de verlies- en winstrekening.Publicaties
Kadaster_PerceelEen perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is en met kadastrale grenzen begrensd is Toelichting: In de BRK is een kadastraal perceel een specialisatie van een onroerende zaak. Percelen worden cartografisch gerepresenteerd door een tweedimensionale vlakbegrenzing. Tussen alle kadastrale percelen in Nederland geldt een topologische relatie (opdelende vlakstructuur), d.w.z. dat naburige perceelsvlakken naadloos moeten aansluiten en elkaar niet mogen overlappen.Kadaster
Kadastraal objectEen Kadastraal object is een goed waarvoor bij overdracht of vestiging van rechten inschrijving in de openbare registers van het Kadaster is vereist. Een kadastraal object is een Onroerende zaak of een Teboekgestelde zaak.

Toelichting: In de BRK worden zakelijke rechten op kadastrale objecten met de rechthebbenden geregistreerd. De eigendom van en beperkte rechten op een kadastraal object worden als zakelijk recht vermeld.

Uitzondering: Hypotheek wordt als zekerheidstelling en Erfdienstbaarheid als een aantekening bij kadastrale objecten vermeld Indicatie omvang Initieel 7.000.000
Kadaster
KadastraleGrensEen Kadastrale Grens is de weergave van een grens op de kadastrale kaart die door de dienst van het Kadaster tussen percelen vastgesteld wordt, op basis van inlichtingen van belanghebbenden en met gebruikmaking van de aan de kadastrale kaart ten grondslag liggende bescheiden die in elk geval de landmeetkundige gegevens bevatten van hetgeen op die kaart wordt weergegeven

Toelichting: In de praktijk kent Kadastrale grens nu twee betekenissen: - De grens zoals vastgesteld in het terrein, de terrein grens. (vaststelling o.b.v. de aanwijs van partijen aan beide zijde van de betreffende grens en vastgelegd door het Kadaster). De terreingrens is opgenomen in de terrestrische registratie van het Kadaster. - De visualisatie van deze grens op de kadastrale kaart. De kaartgrens. Deze kan mogelijk 'verschoven' liggen door het inpassen van deze terreingrens in het 'overall' kaartbeeld. De kadastrale grens in deze betekenis vormt een indicatief gegeven over de ligging van de grens t.o.v. de topografie, d.w.z. van de in het terrein visueel waarneembare 'objecten' als huizen, straten, sloten, etc.

Met het begrip 'Kadastrale grens' in relatie tot de BRK bedoelen we de kaartgrens. De terreingrens uit de 'terrestrische registratie' vormt de basis voor de kaartgrens. Bij juridische geschillen wordt echter de terreingrens uitgezet.
Kadaster
KandidaatEen kandidaat is een woningzoekende die zijn of haar belangstelling heeft getoond voor een beschikbare eenheid en waarvan deze belangstelling is geregistreerd.Matching
KandidatenlijstDe kandidatenlijst betreft de lijst van kandidaten die (bv als gevolg van hun reactie) allmaal belangstelling hebben getoond om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Met behulp van vooraf vastgestelde bedrijfsregels wordt de volgorde bepaald waarop de kandidaten definitief gesorteerd worden. De eerste kandidaat die aan de voorwaarden voldoet en dus feitelijk in aanmerking komt wordt ook wel de 'gegadigde' genoemd.Matching
KeukenvoorzieningDe in het kader van de woningwaardering te kwantificeren eigen of gemeenschappelijke keuken, lengte van het aanrecht, het aantal vierkante meters extra wandtegels in de keuken, het aantal vierkante meters vloertegels in de keuken die de verhuurder heeft gelegd plus de keukenuitrusting en/of -afwerkingWoningwaardering
KlantEen persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt.Relaties
KoopovereenkomstEen koopovereenkomst is een type overeenkomst waarmee de woningcorporatie zich verplicht het eigendomsrecht van een of meer verhuureenheden binnen een overeengekomen periode over te dragen aan een koper (klant) en waarmee de koper zich verplicht tot een betaling van een overeengekomen prijs.Overeenkomsten
Koper (van vastgoed)Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding.Relaties
KostenplaatsEen kostenplaats is de rekening waaraan boekingen in een financiële administratie samen worden toegeschreven. Het wordt gebruikt voor het groeperen of verfijnen van een bepaalde kostensoort of meerdere kostensoorten. Toelichting: Kostenplaatsen kunnen ook over meerdere grootboekrekeningen lopen zodat gemakkelijk inzichtelijk wordt wat de kosten van een vastgoedobject zijn op alle grootboekrekeningen / kostensoorten bij elkaar.Financiën
Laadpaal / oplaadpuntEen oplaadpaal/-punt is een afzonderlijk bemeterd overig gebouwd object voor het leveren van elektriciteit voor het opladen van één auto en/of één scootmobiel. De oplaadpaal kan inpandig (in de parkeergarage) en uitpandig gesitueerd zijn, een oplaadpunt is doorgaans inpandig gesitueerd. Toelichting CO: Indien een ruimte speciaal is ingericht voor scootmobielen met Individidueel) bemeterde oplaadpunten, dan is sprake van een (collectieve) installatieruimte.Vastgoed
LeidingnetwerkEen netwerk is een samenstel van kabels of leidingen bestemd voor de transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, van energie of van informatie. Toelichting: Leidingnetwerken worden geometrisch weergegeven door een "niet opdelend" vlak, een polylijn of m.b.v. netwerktopologie. Vlakken zijn niet opdelend van karakter, d.w.z. dat géén geometrische relaties (b.v. aansluitendheid) tussen verschillende exemplaren bestaan.Kadaster
LeverancierEen persoon die goederen en/of diensten levert aan een klant.Relaties
LigplaatsEen ligplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan (benoemd terrein) , die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.Vastgoed
LocatieKadastraalObjectEen Locatie kadastraal object is een aanduiding voor de locatie van het Kadastraal object in Nederland.

Toelichting: Bij onroerende zaken betreft dit de locatie waar de Onroerende zaak is gelegen. Bij Teboekgestelde zaken wordt locatie gebruikt voor het zogenaamde waladres. Leidingnetwerken kennen geen locatie kadastraal object. De Locatie van een kadastraal object wordt bepaald aan de hand van gegevens die: - de gemeente verstrekt (Basisregistratie Adressen en Gebouwen);

- in het openbaar register zijn vermeld;
Kadaster
Losse bergingEen losse berging is een overig gebouwd object voor opslag dat direct toegankelijk is (bijvoorbeeld vanaf een algemeen toegankelijke ruimte). Een losse berging maakt fysiek geen onderdeel uit van een verblijfsruimte, maar kan wel inpandig of (met een andere berging half-)vrijstaand gesitueerd zijn. Toelichting CORA: Een berging binnen een verblijfsobject is geen losse berging en daarmee dus ook geen overig gebouwd object.Vastgoed
Maatschappelijke activiteitEen verband tussen één of meer personen met voldoende mate van zelfstandigheid, inbreng van arbeid of middelen, winstoogmerk en extern optreden (i.g.v. een onderneming) dan wel een in een organisatorisch verband, dat toebehoort aan een niet-natuurlijk persoon welke registratieplichtig is, uitgeoefende activiteit die niet valt onder de criteria voor onderneming of bedrijfsmatigheid welke adresseerbaar is middels ofwel een vestiging ofwel het adres van een bepaalde vertegenwoordiger (i.g.v. een niet-ondernemings-activiteit).Handelsregister
MandeligheidMandeligheid is het ontstaan van een gemeenschappelijk eigendom van een onroerende zaak, van eigenaars van twee of meer erven, doordat de bestemming van het gemeenschappelijk nut is vastgelegd in een tussen de eigenaars opgemaakte notariële akte en dat deze akte is ingeschreven in de openbare registers.

Toelichting: Gerechtigden van 1 of meer onroerende zaken (de hoofdzaken) hebben gezamenlijk recht op een andere onroerende zaak (de mandelige zaak), waarbij: - Zakelijke rechten op 1 of meer onroerende zaken bestemd zijn tot mandeligheid (tot algemeen nut) verklaard.

- Andere onroerende zaken (de hoofdzaken) een aandeel in die mandeligheid omvat.
Kadaster
MedehuurderIemand die van rechtswege of met goedkeuring dezelfde rechten heeft als de hoofdhuurder.Relaties
MedewerkerEen natuurlijk persoon ingehuurd of in dienst van een organisatie, die werkzaamheden van de organisatie uitvoert.Relaties
MeerjarenonderhoudsplanningEen meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) is een tijdschema met voorgenomen onderhoudsactiviteiten voor TOE’s over meer jaren waarbij te kiezen scenario’s het tijdschema bepalen.Onderhoud
MeerpersoonshuishoudenEen huishouden bestaande uit meerdere natuurlijke personen.Relaties
MelderEen melder is iemand die een melding doet bij de woningcorporatie. Een melder kan een klant zijn van de woningcorporatie, maar dat hoeft niet.Relaties
MeldingEen bericht (mondeling, schriftelijk, telefonisch enzovoorts) dat informatie bevat en aanleiding vormt voor onderling contact tussen melder en ontvanger. Voorbeelden van een melding zijn een onderhoudsverzoek, een overlastmelding of een verzoek voor specifieke informatie.Gebeurtenissen
MiddelenovereenkomstEen middelenovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op te leveren goederen of diensten door een leverancier aan de woningcorporatie.Overeenkomsten
MonitoringhardwareEnergieprestatie
MonumentEen monument is een door de lokale, provinciale of rijksoverheid beschermde onroerende zaak (of zaken). Aan een beschermd object mogen niet zonder meer (ver)bouw-, restauratie- of sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. Rijksmonumenten zijn eveneens in het Erfgoedregister te vinden.Woningwaardering
MutatieonderhoudstaakEen mutatieonderhoudstaak is een type Niet-planmatige onderhoudstaak en wordt verricht wanneer een huurder (klant) de huurovereenkomst beëindigt.Onderhoud
Natuurlijk persoonEen mens met een identiteit, rechten en plichten.

Definitie BRP: Een natuurlijk persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd.

Toelichting BRP: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet-ingezetene laten inschrijven.
Relaties
NederlandEen geografisch afgebakend stukje van Europa dat internationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt door de Nederlandse overheid.Topografie
Niet ingezeteneDegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen, die zijn adres voor een maximale termijn van 4 maanden heeft in een gemeente in Nederland, en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.Basis registratie Personen
Niet-Daeb bedrijfDe financiële bedrijfsvoering van de buiten de Woningwet vallende commerciële (niet-DAEB) activiteiten van woningcorporaties.Financiën
Niet-planmatige onderhoudstaakEen niet-planmatige onderhoudstaak (NPO) is een type onderhoudstaak die gebeurtenisgedreven (event driven) uitgevoerd wordt. De gebeurtenis wordt voornamelijk geïnitieerd door de klant, maar kan ook als gevolg van een inspectie worden geïnitieerd.Onderhoud
NieuwsberichtEen bericht waarin een nieuwtje wereldkundig wordt gemaakt.Publicaties
ObjectlocatieEen Objectlocatie is een ObjectlocatieBinnenland of een ObjectlocatieBuitenland. Toelichting: Een woonlocatie (waar een persoon woont/gevestigd is) kan een binnenlandse locatie of een buitenlandse locatie zijn.Adres
ObjectlocatieBinnenlandEen ObjectlocatieBinnenland is een adres binnen Nederland.

Toelichting: Een Objectlocatie Binnenland is gemodelleerd als een BAGadres.

In het huidige bijhoudingsproces van de BRK worden de gegevens van een ObjectlocatieBinnenland initieel geregistreerd conform de Openbare registers. Kort daarna worden deze gegevens vervangen door de BAG-gegevens. In uitzonderlijke situaties kunnen de BAG-gegevens niet worden overgenomen. Dergelijke situatie worden teruggemeld aan de BRP.
Adres
ObjectlocatieBuitenlandEen objectlocatiebuitenland is een adres buiten Nederland. Toelichting: Een ObjectlocatieBuitenland wordt adres wordt overgenomen van de BRP (tabel 08.13) als een AdresBuitenland. Als het Kadaster van BRP een mutatiemelding krijgt met enkel een land, dan wordt dat geregistreerd als adresBuitenland. Als een koppeling met het BRP niet mogelijk is dan is het adresnummer niet gevuld en is het een KadasterAdresbuitenland.Adres
OnderhoudsbegrotingFinanciën
OnderhoudsjaarplanEen onderhoudsjaarplan is een tijdschema met de voorgenomen onderhoudstaken voor bepaalde TOE’s over één jaar, inclusief begroting en dat vastgesteld wordt.Onderhoud
OnderhoudsorderEen onderhoudsorder is een opdracht die bij een overeenkomst hoort waarin uit te voeren onderhoudstaken zijn vastgelegd.Overeenkomsten
OnderhoudsovereenkomstEen onderhoudsovereenkomst is een type overeenkomst waarin het onderhoud van een vastgoedobject tussen eigenaar (klant) en woningcorporatie qua tijd, kosten en kwaliteit geregeld is.Overeenkomsten
OnderhoudstaakEen onderhoudstaak is een verrichting om het bezit van de woningcorporatie of het bezit van derden waarover een overeenkomst is afgesloten, zowel op lange als korte termijn op peil te houden conform de gestelde kwaliteitseisen.Onderhoud
OnderhuurderEen persoon die als derde partij een door de hoofdhuurder gehuurde onroerende zaak geheel of gedeeltelijk huurt van de hoofdhuurder.Relaties
OndernemingEen onderneming is “een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal dat door deelname aan het economisch verkeer beoogt winst te behalen”Handelsregister
OndersplitsingEen ondersplitsing is het ondergesplitste zakelijk recht van een appartementsrecht.

Toelichting: Het eigendom, het recht van erfpacht en/of het recht van opstal van een appartementsrecht is ondergesplitst. De bij de ondersplitsing ontstane eigendom van de nieuwe appartemenstrechten is tenaam van de gerechtigden (van het gesplitste zakelijke recht) gesteld. Het ondergesplitste zakelijk recht is niet tenaam gesteld.

Zowel hoofd appartementsrechten als eerder ondergesplitste appartementsrechten kunnen bij een (nieuwe) ondersplitsing betrokken zijn.
Kadaster
Onroerende zaakEen onroerende zaak is de grond, de niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. Een onroerende zaak wordt aangeduid met een kadastrale aanduiding, dit is een unieke aanduiding die door het Kadaster wordt vastgesteld. Toelichting: Veralgemenisering van specifiekere onroerende zaken, Perceel, Appartementsrecht en Leidingnetwerk.Kadaster
OnroerendeZaakFiliatieOnroerendeZaakFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen OnroerendeZaak de OnroerendeZaak is ontstaan . Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Kadaster
OntwerpEen ontwerp is een type projectdocument dat een (voorlopige) schets van een plan bevat en dat naarmate het plan verder wordt uitgewerkt, steeds definitievere contouren krijgt.Projectontwikkeling
Onzelfstandig verblijfsobjectEen onzelfstandig verblijfsobject is een afzonderlijk te verhuren gedeelte van een verblijfsobject. De eenheden die onderdeel uitmak3en van het zelfstandige verblijfsobject delen (sommige) voorzieningen waaronder het BAG-Adres.Vastgoed
Onzelfstandige eenheidEen onzelfstandige eenheid is een eenheid geschikt voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve gebruiksdoeleinden die ontsloten wordt via een eigen, mogelijk afsluitbare, toegang vanuit een verblijfsobject.Vastgoed
Op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmteEnergieprestatie
OpenbareRuimteEen openbare ruimte is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen. Toelichting: In het informatie model van de BRK heeft het Kadaster de modellering van adressen overgenomen van de BAG. Voor de BRK zijn echter de adressen in de ter inschrijving aangeboden akten leidend. Bij de registratie worden de akte adressen vergeleken met de BAG. Indien een adres overeenkomt met een BAG adres worden de BAG gegevens overgenomen. Als geen overeenkomstig BAG adres gevonden wordt, dan blijft de identificatie van de nummeraanduiding, de openbareruimte en de woonplaats leeg. Het adres is dan een Kadasteradres en geen BAG adres.Adres
Opvangplaatsen t.b.v. maatschappelijke opvangHet aantal opvangplaatsen (bedden of kamers) in een huis voor maatschappelijke opvang.Vastgoed
OvereenkomstEen overeenkomst is de vastlegging van afspraken tussen minimaal twee partijen, waaronder de woningcorporatie en minimaal één relatie, over een bepaalde dienst, product of service waarin de rechten en plichten geregeld zijn.Overeenkomsten
OverigEnergieprestatie
Overig gebouwd objectEen overig gebouwd object is een eenheid met een bepaald gebruiksdoel zijnde niet verblijven dat onderdeel is van een pand. Denk ook aan bijvoorbeeld trapportieken of liftschachten.Vastgoed
Overige ruimteRuimte die niet voldoet aan het criterium voor een vertrek maar wel een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk betreft dat toegankelijk (betreedbaar) en afsluitbaar is.Woningwaardering
OverlastdossierDossier
PandEen pand is de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en die betreedbaar en afsluitbaar is.Vastgoed
Parkeergarage afsluitbaarEen parkeergarage afsluitbaar is een verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen en heeft een uniek adres. Dit adres kan in combinatie met parkeervaknummer in de administratie worden opgenomen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen.Vastgoed
Parkeergarage niet afsluitbaarEen parkeergarage niet-afsluitbaar is een overig gebouwd object of verblijfsobject met de primaire functie parkeren van meerdere voertuigen. Let op: de nummering van parkeervakken in een splitsingsakte is leidend en zal desgewenst in de huuradministratie worden overgenomen.Vastgoed
ParkeerplaatsEen parkeerplaats is een benoemd terrein (of een deel van een parkeerterrein) met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik.Vastgoed
Parkeerplaats overdektEen parkeerplaats overdekt is een afgebakend vloerdeel van een overig gebouwd object zijnde een niet-afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren of een afgebakend vloerdeel van een verblijfsobject zijnde een afsluitbare parkeergarage met de functie parkeren. Toelichting: Afhankelijk van het zakelijk recht, het huurrecht of de parkeervergunning (bijvoorbeeld voor invalliden) dat rust op de parkeerplaats kan een parkeerplaats overdekt bedoeld zijn voor privé gebruik in plaats van algemeen gebruik.Vastgoed
ParkeerterreinEen parkeerplaats is een benoemd terrein met de functie parkeren die op gedeeld kan zijn in afzonderlijke parkeerplaatsenVastgoed
PassivaPassiva zijn de bronnen waarmee de woningcorporatie gefinancierd is en omvatten de leningen, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten en uitgaven.Financiën
PerceelEen perceel is een begrensd deel van het Nederlands grondgebied dat kadastraal geïdentificeerd is, met kadastrale grenzen begrensd is en openbaar gedocumenteerd is in het kadaster. Toelichting De kadastrale aanduiding van vlak en object zijn identiek zolang geen sprake is van een splitsing. Zodra sprake is van een splitsing, dan genereert het kadaster een afwijkende aanduiding voor object ten opzichte van vlak (zie domein kadaster).Vastgoed
PersoonEen persoon is een natuurlijk- of een rechtspersoon.Relaties
Planmatige onderhoudstaakEen planmatige onderhoudstaak (PO) is een type onderhoudstaak waarvoor in de jaarbegroting budget is gereserveerd en die in het betreffende jaar uitgevoerd of aanbesteed wordt.Onderhoud
PostbusLocatieEen PostbusLocatie is een aanduiding van de locatie van een postbus. Toelichting: De locatie waar een persoon post wenst te ontvangen kan een postbus zijn. Een PostbusLocatie bestaat uit een woonplaatsnaam, postcode en postbusnummer.Adres
Postcodegebied 4 cijfersDe indeling is door PostNL vastgesteld middels een numerieke aanduiding in vier cijfersTopografie
Pp de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurderEnergieprestatie
Procesverbaal van opleveringEen proces-verbaal van oplevering is een type projectdocument waarin alle bevindingen zijn vastgelegd die tijdens de keuring voor overdracht van Vastgoed zijn geconstateerd.Projectontwikkeling
ProjectEen project is een eenmalig proces in tijd begrensd met een uniek resultaat.Projectontwikkeling
ProjectdocumentEen projectdocument is een betekenisvolle, samenhangende groep gegevens die als eenheid een functie vervullen ter registratie en overdracht van informatie over een projectfase.Projectontwikkeling
ProjectdossierDossier
ProjectfaseEen projectfase is een gedefinieerde hoeveelheid activiteiten, die eenmalig in een bepaalde tijd voor een vastgesteld bedrag moet worden gerealiseerd.Projectontwikkeling
ProspectEen potentiële klant.Relaties
Provinciaal bestuurZelfstandig onderdeel van de staat gericht het bestuur van de provincie door Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten.Relaties
ProvincieEen geografisch stukje van Nederland dat afgebakend is, voor bepaalde thema's (inter)nationaal erkend als autonoom en als zodanig bestuurd wordt.Topografie
ReactieEen reactie is een registratie van de belangstelling van een woningzoekende voor een beschikbare eenheid om daarvoor in aanmerking te kunnen komen. Indien de belangstelling middels een persoonlijk gesprek tot stand komt (bijvoorbeeld bij directe bemiddeling), dan kan een medewerker de reactie namens de woningzoekende registeren.Matching
RechtspersoonEen organisatie die is opgericht en rechten en plichten heeft.Relaties
RelatieEen relatie is een persoon of groep van personen die in het verleden, heden of in de toekomst een betrekking heeft of iets van doen heeft met de woningcorporatie. Synoniem voor een relatie: een stakeholder.Relaties
RelatienetwerkEen relatienetwerk is een groep van betekenisvolle personen die functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de personen in het netwerk.Relaties
ResultatenrekeningEen resultatenrekening is onderdeel van een jaarrekening en geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Het saldo van de winst-en-verliesrekening is de over de periode behaalde winst minus het geleden verlies. Synoniemen: Winst-en-verliesrekening of exploitatierekeningFinanciën
RijksmonumentEen rijksmonument is een door het rijk beschermde onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De identificatie gebeurt aan de hand van onder andere adresgegevens en kadastrale gegevens. Hier hoort ook een omschrijving van het rijksmonument bij. Deze kan kort zijn of wat langer. Beschermd is de onroerende zaak (of zaken) die expliciet in de omschrijving genoemd staat. De registeromschrijving helpt in principe alleen bij de identificatie van het rijksmonument en geeft geen uitsluitsel over de monumentale waarden of de verandermogelijkheden.Woningwaardering
RijksoverheidZelfstandig onderdeel van de staat, de Nederlandse rijksoverheid, gericht het bestuur van Nederland door het parlement (2e en 1e kamer) en de Ministerraad inclusief de departementen.Relaties
RuimteRuimte is een fysiek afgebakend gedeelte van een bouwwerk dat toegankelijk (betreedbaar) is.Vastgoed
Ruimte-verwarming (GJ)Energieprestatie
RuimtesoortHet soort ruimte op basis van het beoogde gebruik zoals woonkamer, gang, badkamer, douche, slaapkamer, etc.Woningwaardering
SamenwerkingsovereenkomstEen samenwerkingsovereenkomst is een type overeenkomst waarin de samenwerking tussen partijen voor het beschermen of bevorderen van gemeenschappelijke belangen geregeld is.Overeenkomsten
SanitairvoorzieningDe aanwezigheid van eigen respectievelijk gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen uitgedrukt in soort en ligging en de mate van waterdichtheid van de vloer- en wandafwerking van betreffende voorziening.Woningwaardering
SchadeovereenkomstEen schadeovereenkomst is een type overeenkomst die betrekking heeft op het leveren van een dienst voor te herstellen schade.Overeenkomsten
SchuldsaneringOvereenkomsten
ServiceovereenkomstEen serviceovereenkomst is een type overeenkomst waarmee een woningcorporatie zich verplicht een bepaalde eenmalige, periodieke of continue service te leveren aan een afnemer (klant) en waarmee de afnemer zich verplicht tot een eenmalige of periodieke betaling.Overeenkomsten
Slimme MeterEnergieprestatie
SloopprojectEen sloopproject is een type project met als resultaat één of meer uit exploitatie genomen en afgebroken objecten van Vastgoed.Projectontwikkeling
SpiegelsplitsingAfkoopErfpachtEen SpiegelSplitsingAfkoopErfpacht is het gesplitste recht van eigendom van 1 of meer percelen, waarvan het recht van erfpacht al eerder in appartementsrechten is gesplitst.

Toelichting: Een SplitsingAfkoopErfpacht is een Appartementsrechtsplitsing en vormt het geheel van de bloot-eigendom van 1 of meer percelen, dat is gesplitst in appartementsrechten.

In grote steden is in het verleden beleid geweest dat de grond niet in eigendom was te verkrijgen maar dat men alleen erfpacht kon verwerven. In veel gevallen is bij splitsing in appartementsrechten de erfpacht gesplitst. De bloot-eigendom van het grondperceel in niet in de splitsing betrokken en is in de BRK tenaam van de gemeente gesteld.

In Rotterdam is het beleid enkel jaren geleden gewijzigd. Daar is het mogelijk geworden dat de erfpachter op zijn/haar wens de erfpacht mag afkopen (ook de bloot-eigendom verkrijgen) zodat hij/zij een volledig recht van eigendom heeft. In het geval 1 of meer eigenaren van een appartementsrecht de erfpacht willen afkopen wordt de bloot-eigendom van het grondperceel eveneens gesplitst in appartementsrechten. De bloot-eigendom wordt gesplitst in even zoveel appartementsrechten als er aanwezig zijn bij de splitsing van de erfpacht. Splitsing van de bloot-eigendom vindt plaats onder dezelfde complexaanduiding als de splitsing erfpacht, er is geen nieuwe tekening nodig. De spiegelsplitsingafkooperfpacht kent een 'eigen' Vereniging van eigenaren
Kadaster
SpiegelsplitsingOndersplitsingSpiegelsplitsingOndersplitsing is een spiegelsplitsing afkoop erfpacht van een ondersplitsing.Kadaster
StandplaatsEen standplaats is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan (benoemd terrein) dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.Vastgoed
StatushouderEen natuurlijk persoon die asiel heeft aangevraagd in Nederland en die een verblijfstatus heeft gekregen om zich tijdelijk of permanent in Nederland te mogen vestigen.Relaties
StukEen stuk is een, door het Kadaster als authentiek erkend, document waaruit een wijziging in de BRK blijkt.

Toelichting: Er zijn 2 soorten stukken: - een ter inschrijving in de openbare registers aangeboden stuk en - een door het Kadaster opgemaakt stuk.

Synoniem: Brondocument
Akte
StukdeelEen stukdeel is een paragraaf in een akte waarmee een recht gevestigd wordt.

Toelichting: Een Stuk omvat vaak meerdere stukdelen. Voorbeelden zijn: - een levering van een object en een doorhaling van een eerder ingeschreven koopovereenkomst - een hypotheek en een rangwisseling - 2 hypotheken

Stukdelen kunnen na inschrijving afzonderlijk worden aangevuld door een later ingeschreven stuk(deel), worden doorgehaald, ed..
Akte
Tapwater-verbruik (GJ)Energieprestatie
Te onderhouden eenheid (TOE)Een te onderhouden eenheid (TOE) is een groepering van bouwdelen die binnen een onderhoudsplanning worden onderscheiden.Vastgoed
TeNaamStellingEen tenaamstelling is een registratie van (een aandeel in) een zakelijk recht dat een persoon heeft, dat rust op een kadastraal object.

Toelichting: Een tenaamstelling vormt de relatie tussen een Recht en een Persoon en geeft aan welk recht, met uitzondering van hypotheek en beslag, door een Persoon wordt uitgeoefend op een Kadastraal object. Een tenaamstelling heeft betrekking op het recht van eigendom of op een beperkt recht dat rust op één Kadastraal object. Met een beperkt recht op een Kadastraal object wordt erfpacht, opstal, ed. bedoeld, maar ook bijvoorbeeld huur en lease (van Luchtvaartuigen). Een zakelijk (beperkt) recht kan in de BRK onder een voorwaarde tenaamgesteld zijn: - onder ontbindende voorwaarde: de tenaamstelling eindigt na het plaatsvinden van een gebeurtenis - onder tijdsverloop: de tenaamstelling eindigt op een vooraf overeengekomen tijdstip.

De voorwaarde wordt als een aantekening vermeld bij de desbetreffende tenaamstelling onder verwijzing naar het stuk waarin de voorwaarde is omschreven.

Een tenaamstelling onder een opschortende voorwaarde is feitelijk geen tenaamstelling. Het zakelijk recht wordt in de BRK pas tenaamgesteld nadat uit een in de openbare registers ingeschreven stuk blijkt dat de opschortende voorwaarde is vervuld.
Kadaster
TeamEen team is een groep personen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft, waarbij de teamleden afhankelijk van elkaar zijn om het doel te bereiken.Organisatie
TenaamstellingFiliatieTenaamstellingFiliatie geeft aan uit welke inmiddels vervallen Tenaamstellingen de Tenaamstelling is ontstaan . Toelichting: TenaamstellingFiliatie wordt gebruikt om aan te geven hoe een recht (historisch) tot stand gekomen is. Het geeft aan waarom de ene Tenaamstelling gerelateerd is aan de andere. Dit doet zicht voor bij het ambtshalve samenvoegen van Rechten, bij vererving, naamswijziging etc.Kadaster
Thuisloos persoonEen natuurlijk persoon die ergens 'tijdelijk' woonachtig is.Relaties
VVE-beheerovereenkomstEen VVE-beheerovereenkomst is een type overeenkomst waarin - tegen een vergoeding - de uitvoering van ten minste het administratief beheer van de VVE overeen wordt gekomen. Aanvullend kan ook het financieel beheer en daarop aanvullend het technisch beheer van de VVE worden geleverd.Overeenkomsten
VastgoedeenheidDe fysieke verschijningsvorm van grond (en daarmee verbonden opstal) dat als onroerende zaak in het kadaster aangemerkt wordt.Vastgoed
Ventilatie systeemEnergieprestatie
VerbruikEnergieprestatie
Vereniging van EigenarenEen vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken.Relaties
Verhuurbare eenheid (VHE)Een Verhuurbare Eenheid (VHE) is een eenheid die individueel verhuurbaar is. Verhuurbaar komt voort uit 'exploitatie'Vastgoed
VerhuurdossierDossier
Verkochte eenheid (VKE)Een verkochte eenheid (VKE) is een eenheid die in het verleden door de woningcorporatie is verkocht en die in de administratie behouden blijft vanwege een terugkoopregeling of andere bepaling waardoor de woningcorporatie in de toekomst mogelijk nog een handeling zal moeten verrichten in het kader van de verkoop die heeft plaatsgevonden. Verkocht komt voort uit 'exploitatie'Vastgoed
Verkoopbare eenheid (VKBE)Een verkoopbare eenheid (VKBE) is een eenheid die individueel verkoopbaar is. Verkoopbaar komt voort uit 'exploitatie'Vastgoed
VertrekEen ruimte die aan eisen voldoet zoals daglichttoetreding, minimale breedte en hoogte en met een gebruiksdoel zoals wonen, slapen, koken of douchen.Woningwaardering
VerzamelinkomenHet verzamelinkomen is het geregistreerde inkomen dat wordt vastgelegd in de basisregistratie inkomen (BRI). Dit inkomen wordt gebasseerd op de aangifte inkomstenbelasting. Op de aanslag heet dit inkomen het verzamelinkomen. Toelichting BRI: Wordt er geen aangifte gedaan? Dan registreert de BRI het belastbaar jaarloon. Dit jaarloon wordt gebasseerd wij op de uitkering, pensioen of loon uit loondienst.Inkomen
VestigingEen Vestiging is een gebouw of een complex van gebouwen waar duurzame uitoefening van activiteiten van een Onderneming of Rechtspersoon plaatsvindt. Toelichting HR: De vestiging is een combinatie van Activiteiten en Locatie.Handelsregister
VooronderzoekEen vooronderzoek is een type projectdocument waarin de vraag centraal staat of een beoogd project haalbaar is en onder welke condities.Projectontwikkeling
VoorwaartseOnroerendeZaakFiliatieVoorwaartse onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een onroerende zaak en de onroerende zaken waarin hij is overgegaan. Toelichting: Een Onroerende zaak filiatie geeft de relatie aan tussen een nieuwe en een oude Onroerende zaak. Het betreft hier de relatie tussen 2 percelen, 2 Appartementsrechten of 2 leidingnetwerken.Kadaster
VvE-beheerderEen persoon die in opdracht van de Vereniging van Eigenaren VvE-beheerdiensten levert.Relaties
VvE-lidEen lid van een Vereniging van Eigenaren Toelichting: Het VvE-lidmaatschap is onlosmakelijk verbonden met het appartmentsrecht. Een VvE-lis is een afgeleide klant want de VvE sluit de beheerovereenkomst. VvE-leden nemen op hun beurt dus alleen indirect diensten van de VvE-beheerder af.Relaties
WOZ objectDe onroerende zaak waarvan op grond van de Wet WOZ de waarde moet worden bepaald en vastgesteld. Toelichting: Dit objecttype komt voort uit de objectafbakeningsvoorschriften van artikel 16 van de Wet WOZ.Waarde Onroerende Zaken
WOZ-waardeWaarde van het WOZ-object zoals deze in het kader van de Wet WOZ is vastgesteld.Waarde Onroerende Zaken
WWS punten opbouwHet aantal punten conform het woningwaarderingsstelsel dat de grondslag vormt voor de maximale huurprijs van een sociale huurwoning.Woningwaardering
Warmte (GJ)Energieprestatie
WarmteopwekkerEnergieprestatie
Warmteopwekker RuimteverwarmingEnergieprestatie
Warmteopwekker WarmtapwaterEnergieprestatie
WarmtepompEnergieprestatie
Warmtevraag van de Woonruimte (EPV wet)[Warmtebehoefte van het gebouw (formule 5.3a NTA8800)]Energieprestatie
WijkEen wijk is een geografisch deel binnen de bebouwde kom van een gemeente waarvan de begrenzing algemeen aanvaard is.Topografie
WijkontwikkelingsprojectEen wijkontwikkelingsproject is een type project met als doel de sociale samenhang, de integratie en de leefbaarheid in een buurt of wijk te vergroten.Projectontwikkeling
WindmolenEnergieprestatie
WoningEen woning is een type verblijfsobject bedoeld om in te wonen.Vastgoed
WoningzoekendeEen (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler.Relaties
WooncoöperatieEen vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt om haar leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in het beheer en onderhoud van de door hen bewoonde woongelegenheden en de direct daaraan grenzende omgeving.Relaties
WoonplaatsEen geografisch afgebakend deel van een gemeente, dat als eenheid wordt beschouwd door die gemeente, voorzien van een naam. Toelichting: Veel woonplaatsen vormden in het verleden als zodanig een zelfstandige gemeente, maar zijn bijvoorbeeld als gevolg van fusies naderhand onderdeel geworden van een grotere gemeente.Topografie
Zakelijk rechtEen Zakelijk recht is een absoluut recht op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is.

Toelichting: In afwijking van de definitie van het juridisch begrip Zakelijk recht is in de BRK een zakelijk recht een recht dat samenhangt met een kadastraal object.

Bovendien worden de volgende rechten afwijkend geregistreerd: - het Recht van hypotheek (samen met een beslag) vermeld als een Zekerheidstelling bij een kadastraal object. - Een erfdienstbaarheid vermeld als een Aantekening bij kadastrale objecten - Een appartementsrecht opgenomen als een Kadastraal object.

Een zakelijk recht in de BRK betreft: - eigendom - Beperkte rechten: Recht van erfpacht, Recht van opstal, Recht van vruchtgebruik, Recht van gebruik en bewoning), - rechten van voor 1992 (beklemrecht en zakelijk recht als bedoeld in de Belemmeringenwet privaatrecht) - oud vaderlandse rechten (bijv. visrechten, grondrente enz)

- Zakelijk optierecht bij luchtvaartuigen
Kadaster
ZekerheidsstellingEen zekerheidsstelling is een hypotheek of een beslag

Toelichting: Een zekerheidsstelling betreft een: - hypothecaire zekerheid, ter zekerheid van een geldlening of krediet. - maatregel ter zekerheid van een geldvordering.

De zekerheidsstelling geeft aan op welk kadastraal object de zekerheidsstelling rust en welke tenaamstelling (het tenaamgestelde zakelijk recht) van dat kadastraal object wordt bezwaard. Ook wordt verwezen naar de betrokken hypotheekhouders c.q. beslagleggers.
Kadaster
ZekerheidsstellingHypothecairHet recht van hypotheek is een beperkt recht, strekkende om op de daaraan onderworpen registergoederen, een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.

Toelichting: Het betreft een hypothecaire zekerheid, waarbij een tenaamgesteld Zakelijk recht als onderpand dient voor een geldlening of krediet. De hypothecaire hoofdsom is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.

Synoniemen: - Recht van Hypotheek - Hypothecair krediet

- Hypothecaire lening
Kadaster
ZekerheidsstellingInzakeBeslagEen Beslag is een voorlopige maatregel waarbij de overheid, al dan niet op vordering van een belanghebbende, bepaalde zaken aan iemands vrije beschikking onttrekt, of wel deze onder zich neemt. Toelichting: Het betreft een maatregel om ingeval van een vordering zekerheid te verkrijgen dat er iets te halen valt bij de wederpartij. Het bedrag van de desbetreffende vordering is vermeld bij het Rechtsfeit (stukdeel) waarop de zekerheidstelling is gebaseerd.Kadaster
Zelfstandig verblijfsobjectEen verblijfsobject is conform BAG een kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden (gebruiksfunctie) geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg , een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is. Toelichting CORA: Ten opzichte van de BAG kunnen meerdere administratieve eenheden één BAG-Verblijfsobject vormen (bijvoorbeeld onzelfstandige eenheden die tezamen ook het adres delen). Omgekeerd, kunnen meerdere BAG_Verblijfsobject gezamenlijk één administratieve eenheid van de woningcorporatie vormen (bijvoorbeeld als een woongebouw één administratieve eenheid vormt en het dagelijks beheer door een collega woningcorporatie wordt uitgevoerd).Vastgoed
ZonneboilerEnergieprestatie
ZonnepaneelEnergieprestatie
warmtevraag van de woonruimteEnergieprestatie

In Kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Het thema Bedrijfsobjecten past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Bedrijfsobjecten:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
  1. Vanaf CORA 1.0 vormden de domeinen Relaties, Overeenkomst, Vastgoed, Onderhoud en Projectontwikkeling met elkaar het model.
  2. De bron van deze data ligt buiten de eigen woningcorporatie. De focus bij datakwaliteit moet dus ook nadrukkelijk gericht zijn op het op orde brengen van de basisregistratie en de sectorregistraties.
  3. Ter illustratie: Doordat woningcorporaties in toenemende mate bezig zijn met het digitaliseren van vastgoed (de digital twin), wordt er steeds meer informatie vastgelegd. Daarnaast genereren nieuwe (technische) installaties steeds meer relevante data. Ook op andere dossiers dienen zich steeds meer keteninformatiserings vraagstukken aan (zoals de digitale inkomenstoets van woningzoekenden).
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 27 feb 2024 om 08:57.