Optimale gegevensuitwisseling

Gestandaardiseerde koppelingen voor uitwisseling van gegevens in de keten. Met behulp van de Vera-standaard een vliegende start maken.

"Laten we het over appels hebben, niet over appels versus peren."
Brigit van Lin.png
Brigit van Lin
Specialist Woninginformatie bij Woonbedrijf

Door onderling dezelfde taal te praten in de keten, wordt efficiënt samenwerken een stuk makkelijker. Hierdoor werkt iedereen met dezelfde informatie en uitgangspunten.

Standaardisatie als drijvende kracht in woningcorporatieketens[bewerken | brontekst bewerken]

De Cruciale Rol van de VERA-standaard
In het complexe landschap van woningcorporaties heeft de toepassing van standaarden een onmiskenbaar praktisch belang verworven. De VERA-standaard van Aedes datastandaarden heeft zich inmiddels gemanifesteerd als een essentiële factor binnen de diverse ketens die aanwezig zijn bij woningcorporaties. Overal waar informatie-uitwisseling een rol speelt in de processen van deze ketens, biedt de VERA-standaard een waardevolle oplossing. Het gebruik van de VERA-standaard voor communicatie tussen corporaties onderling of met partners vergemakkelijkt niet alleen de uitwisseling van informatie, maar draagt ook bij aan kostenefficiëntie. De ambitie reikt verder dan louter adoptie; het streefdoel is volledige participatie van alle corporaties en partners, waarbij de VERA-standaard op minimaal integratieniveau wordt gehanteerd. In deze context is de VERA-standaard niet slechts een norm, maar eerder een bindende kracht die beoogt synergie te creëren en de effectiviteit van informatie-uitwisseling in de woningcorporatiesector te optimaliseren.

Optimaliseren van Gegevensuitwisseling in Corporatielandschap[bewerken | brontekst bewerken]

De Rol en Efficiëntie van de VERA-standaard
In het informatielandschap van een corporaties bestaan een flink aantal domeinen die met elkaar communiceren bij het uitvoeren van processen. Daarbij hebben veel van deze domeinen weer gegevensuitwisseling met externe partijen. We hebben focus op het standaardiseren van al deze gegevensuitwisseling, behalve daar waar al een andere standaard in gebruik is. Indien mogelijk werken we samen met deze andere standaarden om tot een optimale aansluiting te komen.

De VERA-standaard is ontwikkeld met als voornaamste doel de uitwisseling van gegevens tussen verschillende partijen of systemen te optimaliseren en efficiënter te maken. Dit betekent dat de standaard een gestructureerd datamodel en berichtenmodel biedt, waardoor informatie soepeler en effectiever kan worden gedeeld.

Afb. 1 informatiestromen van een corporatie

Referentiedata[bewerken | brontekst bewerken]

Spreek allemaal dezelfde taal met de VERA-standaard
Een onderdeel dat bijdraagt aan optimale gegevensuitwisseling is referentiedata, bestaande uit enumeraties van waarden (codes) en hun betekenis.

De referentiedata biedt gestandaardiseerde sets van codes en hun bijbehorende betekenissen. Deze enumeraties zijn bedoeld om de consistentie te waarborgen bij het gebruik van specifieke waarden in de communicatie tussen systemen. Zo wordt niet alleen de gegevensuitwisseling geoptimaliseerd, maar ook de interpretatie van deze gegevens gestroomlijnd.

Verbeterde Digitalisering en Samenwerking in Corporatielandschap[bewerken | brontekst bewerken]

Event-Driven Architecture en VERA-Standaard als Sleutels tot Efficiënte Gegevensuitwisseling en Automatisering
De digitalisering is al geruime tijd bezig en steeds meer processen verlopen volledig digitaal en het liefst ook nog geautomatiseerd. Echter, in veel gevallen zijn nog steeds handmatige handelingen nodig waarvan meestal de administratie van deze handelingen in een applicatie liggen (bijvoorbeeld een ERP systeem). Elke handeling of actie die wordt uigevoerd, wordt met een reden geadministreerd. Het kan zijn dat een collega of partner afhankelijk van deze informatie is en deze hierna aan zet. Wellicht is de administratie voor kwaliteitsmanagement (bijvoorbeeld enquetes) of is de administratie voor herleidbaarheid. Met behulp van de event-driven architecture en de gespecificeerde events kunnen voor allerlei handelingen events gedefinieerd worden waarna een geinteresseerde partij geautomatiseerd inzicht krijg dat een bepaalde actie is uitgevoerd. Hiermee kan een opzichzelf staande 'simpele' administratie voor de corporatie voor een van de partners van de corporatie een belangrijk signaal zijn en informatie verschaffen. Doordat de verschillende partijen allemaal de VERA-standaard hanteren kan gemakkelijk events en procesberichten worden uitgewisseld om de samenwerking in de gehele keten optimaal in te regelen.

Een aantal voorbeelden die voor de hand liggen waarop eventing en opvolgende procesberichten handig kunnen zijn voor corporaties en hun partners en een aantal minder vanzelfsprekende:

  • Een huuropzegging
  • Aanbieden of tekenen van een (huur)overeenkomst
  • Inspectie inplannen
  • Registreren van een interactie (contactmoment)
  • Wijzigen van gegevens op een entiteit
  • Uitgeven of innemen van een of meerdere sleutels
  • Aanpassingen op een plattegrond van een eenheid


Procesberichten in de keten[bewerken | brontekst bewerken]

Met behulp van de modellen en informatie opgesteld door CORA zijn reeds veel procesberichten te definiëren. De verschillende communicatielijnen die in hun modellen goed inzichtelijk zijn is op integratieniveau een VERA-procesbericht beschikbaar om te voorzien in de behoefte van de uitwisseling. Dit kan een bericht zijn wat binnen het netwerk van de corporatie blijft en met een randapplicatie communiceert maar kan ook met een externe partij zijn waarmee de corporatie samenwerkt. De meest voor de hand liggende voorbeelden zijn de verschillende procesberichten binnen het verhuurmutatieproces (bijvoorbeeld het aanbieden/ophalen van een publicatie of het doorgeven van een kandidaat). Naast deze voorbeelden is er voor elk van de situaties waarbij communicatie nodig is tussen partijen een procesbericht gedefinieerd. Doordat alle partijen in de sector bekend zijn met deze procesberichten is het gemakkelijk voor alle partijen om informatie uit te wisselen in de gehele keten van de verschillende processen die nodig zijn voor woningcorporaties.


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 14:56.