Hoe kan ik CORA en VERA gebruiken?

Krijg meer inzicht in het praktisch inzetten van de referentiearchitectuur en standaard.

"Meer samenhang dankzij CORA en VERA"
Marcel.png
Marcel Rog
Voorzitter Corponet, manager Bedrijfsvoering Woonpartners

De kracht van CORA en VERA is dat je het voor zoveel doeleinden kan gebruiken, waarbij de basisstructuur steeds hetzelfde is. Dat zorgt ervoor dat we ongeacht het thema over dezelfde zaken praten. Dat bevordert de samenwerking. Niet alleen met collega’s binnen een corporatie maar ook met belanghebbenden zoals accountants, ICT leveranciers, gemeenten, WSW en Aw.

Gebruik van CORA en VERA in de praktijk  [bewerken | brontekst bewerken]

De toepassingen van CORA en VERA zijn velerlei, zie de gerelateerde links voor de belangrijkste toepassingen. Maar er is een belangrijk onderscheid. Daar waar de CORA meer beschrijvend is, is VERA juist voorschrijvend bedoeld. Onderdelen van de CORA kun je gebruiken als referentie en vergelijken met de situatie van je eigen organisatie, zie onderstaande figuur:


VERA is daarentegen een echte datastandaard. Het is de bedoeling dat de gegevens- en data indelingen door alle partijen in de sector worden gebruikt. Dat voorkomt dat iedereen zelf het wiel moet uitvinden en bevordert de eenheid van taal. Bovendien helpen datastandaarden om gegevens uit te wisselen tussen verschillende partijen en hun applicaties. Zowel binnen de corporatie zelf als met de ketenpartners. De efficiency van de processen waartussen die uitwisseling plaatsvindt wordt daardoor vele malen groter. Een mooi voorbeeld en de toepassing daarvan is de DICO standaard voor de berichtenuitwisseling tussen corporaties en bouwbedrijven.  

Je kunt het materiaal dat je hier aantreft gebruiken als naslagwerk. Bijvoorbeeld voor impactanalyses bij veranderingen in processen. Met de zoekfunctie kun je snel nagaan waar een elementen thuishoort, wat de omschrijving is en wat de raakvlakken zijn met andere elementen.

Hoe kun je de CORA en VERA gebruiken?  [bewerken | brontekst bewerken]

Het materiaal dat je op deze site bevat veel dwarsdoorsnedes van de elementen waaruit een corporatie is opgebouwd. Op die manier kun je antwoord krijgen op veel voorkomende vragen. Je kunt de CORA en VERA ook zien als een gereedschapskist waar je naar behoefte gebruik van kunt maken, zie onderstaand figuur:

Gereedschap.jpg


En afhankelijk van de functie die je binnen of buiten een corporatie vervult kun je het CORA/VERA materiaal gebruiken voor je eigen werk. Ben je procesanalist en/of informatieanalist dan kun je de eigen processen toetsen aan de referentieprocessen. Ben je controller of auditor dan kun je bekijken welke risico's per proces zijn benoemd. Of als organisatieadviseur wil je bekijken welke bedrijfsfuncties een corporatie zoal kent.  

Een ict specialist van een leverancier zal daarentegen meer geïnteresseerd zijn in de opbouw van de referentiedata van de VERA standaard.  

Je kunt veel materiaal ook downloaden naar Excel zodat je een snelle start kunt maken wanneer je bijvoorbeeld je eigen processen wilt beschrijven. Of wanneer je met behulp van KPI's de besturing van de organisatie wilt verbeteren.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 14:43.