Beter rendement met Portfolio- en Assetmanagement

Door actief portfolio- en assetmanagement uit te voeren worden de prestaties van uw vastgoed gemonitord en verbeterd. Het helpt de corporatie bij het behalen van haar strategische doelstellingen en het optimaliseren van het rendement van het bezit.

"Vastgoedsturing is een belangrijk thema. CORA en VERA helpen om in detail de samenhang te laten zien"
Gaby.jpg
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop bij Aedes

Portfolio-, Asset,- en Propertymanagement zijn belangrijke onderwerpen waar alle corporaties mee te maken hebben. Het samenwerken en het uitwisselen van juiste informatie tussen de verschillende afdelingen en met externe partijen is daarbij een uitdaging. CORA en VERA maken die dwarsverbanden zichtbaar tot op het laagste niveau.

Strategisch Beheer van Vastgoed: Rol van Portfoliomanagers en Assetmanagers bij Woningcorporaties[bewerken | brontekst bewerken]

Woningcorporaties bezitten vastgoed (de zogenaamde assets) dat ten dienste wordt gesteld om doelgroepen te bedienen. Het vastgoed moet ook beheerd en onderhouden worden.

Als het vastgoed veroudert of niet meer goed aansluit op de markt, kan het nodig zijn om het vastgoed te verbeteren, te veranderen of te vernieuwen en als het niet meer past bij de strategie kan het worden afgestoten of vervangen.

Daarnaast is ook het uitbreiden met nieuw vastgoed een aandachtspunt. Het bestuur van woningcorporaties wordt bij het maken van de strategische keuzes bijgestaan door portfoliomanagers. Zij richten zich primair op de wensportefeuille afgezet tegen kaders die de woningcorporatie in haar strategie heeft opgenomen.

Assetmanagers vertalen de strategische keuzes naar tactisch beleid en concrete plannen en helpen de uitvoerende organisatie in de dagelijkse praktijk om het gekozen beleid toe te passen en de concrete plannen te realiseren. Zij hebben tot op zeker niveau een beslissende rol als beleid en uitvoering op gespannen voet komen te staan.

Assetmanagers zijn als het ware gedelegeerde vastgoedeigenaren die binnen vooraf gestelde kaders gemandateerde besluiten kunnen nemen.

Hoe sluit asset management aan bij de operationele business?[bewerken | brontekst bewerken]

Assetmanagers werken intensief samen met propertymanagement. Dat is het management dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de operationele processen.

De samenhang van deze drie managementlagen is te zien in de vastgoedpyramide: Vastgoedpyramide.jpg

Samenhang met bedrijfsfuncties[bewerken | brontekst bewerken]

Portefeuillemanagement en Assetmanagement zijn sturende functies gericht op het besturen van de woningcorporaties. Propertymanagement zijn de primaire (en ondersteunende) functies gericht op het (kunnen) leveren van producten en diensten.

In het bedrijfsfunctiemodel worden de functies specifiek gemaakt voor ieder bedrijfsonderdeel dat nodig is om het vastgoed ten dienste te stellen aan doelgroepen van beleid inclusief het beheer.

Structuur bedrijfsfunctiemodel.jpg

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 14:58.