Producten en Diensten

Producten worden geleverd middels diensten. Diensten worden gerealiseerd door Bedrijfsservices. Met rollen geven we aan wie iets geleverd krijgt of zelf levert.

Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Woningcorporaties leveren verschillende producten en diensten aan hun klanten en stakeholders. Ze hangen als volgt samen:

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   


Rollen en Producten[bewerken | brontekst bewerken]

Referentie

Er is sprake van een hiërarchie die begint met de producten. In onderstaande figuur is weergegeven welke klanten afnemers zijn van de te onderscheiden producten:[1].

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding. (BusinessRole) Koper (van vastgoed) Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE Een (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler. (BusinessRole) Woningzoekende Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessRole) Wooncoöperatie Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessRole) Huurder Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die: • één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessRole) Klant Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Bedrijfsonderdelen (afdelingen, teams, medewerkers) van de woningcorporaties vormen met elkaar de interne klant. Immers, om de externe klant een dienst te kunnen leveren worden vaak intern processen uitgevoerd en worden intern diensten/bedrijfsservices geleverd voordat de uiteindelijke dienst naar de externe klant opgeleverd kan worden. (Grouping) Interne klanten Een toegelaten instelling die zich primair richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte met een betaalbare huur voor mensen die niet op een andere wijze aan woonruimte kunnen komen. (BusinessRole) Woningcorporatie Gedetailleerd overzicht van acties die moeten worden ondernomen om een specifiek doel te bereiken. Het is een praktische benadering van het bereiken van resultaten. Het kan zowel voor korte als lange termijn doeleinde zijn. (Product) Plannen Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid Vastgoedonderhoud zijn de (in opdracht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Evaluatie producten om op basis van de monitoring terug te koppelen en waar nodig richting en plan(nen) bij te stellen (Product) Evaluatie/terugkoppeling ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:54:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:54:46 CEST
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   


Producten & dienstenmodel[bewerken | brontekst bewerken]

Referentie

De samenhang van de producten, -diensten en -bedrijfsservices komen samen in het Producten & dienstenmodel:

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Klantrelatie is de relatie die de woningcorporatie heeft met haar klanten in brede zin van het woord. Een klant hoeft niet persé een contract te hebben om toch als klant te worden gezien zoals een woningzoekende of een medebewoner. (Product) Klantrelatie Klanten en andere belanghebbenden kunnen om allerlei redenen contact opnemen met woningcorporaties (BusinessService) Contactinformatie De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregeling BusinessService Geregistreerd verzoek klant De informatie die met de klant is gedeeld hoe met de vraag van de klant is omgegaan. (BusinessService) Beantwoorde klantvraag Klanten die producten en diensten afnemen van de woningcorporatie kunnen benaderd worden om de waardering van de geleverde dienst of service op (on)gestructureerde wijze te waarderen. (BusinessService) Klanttevredenheidstoets BusinessService Klantbeoordeling geleverd product of dienst Klanten en woningzoekenden kunnen over de afgenomen producten en diensten klachten indienen bij de woningcorporatie die de klacht naar tevredenheid tracht op te lossen. Indien dat niet lukt, kan de klant of woningzoekende naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen (BusinessService) Afgehandelde klacht dienstverlening BusinessService Geregistreerde klacht BusinessService Afgehandelde klacht Passende eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de 'woningzoekende' op basis van vigerende wet- en regelgeving het gebruiksrecht of eigendomsrecht mag verkrijgen en die zo goed als mogelijk aansluit bij de wensen van de huurder/koper. (Product) Passende eenheid Een urgentieverklaring woonruimtebemiddeling heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring woonruimtebemiddeling BusinessService Urgentieaanvraag woonruimtebemiddeling BusinessService Afwijzing urgentie woonruimtebemiddeling BusinessService Urgentieverklaring Woningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woning (BusinessService) Inschrijving 'woningzoekende' Dit is de registratie van een 'woningzoekende' (namens een (te vormen) huishouden)inclusief een specificatie van de 'woonwensen' waar de woningzoekende bepaalde rechten (zoals opgebouwde inschrijfduur) kan ontlenen om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikbaar komende woning (garage, parkeerplaats enzovoorts). (BusinessService) Inschrijving Dit betreft een inschrijving waarvan de einddatum - waarop het recht op inschrijving en daaruit voortkomende rechten komt te vervallen - is verlengd. (BusinessService) Verlengde inschrijving Dit betreft een inschrijving waarbij ten opzicht van een eerdere versie de 'woningzoekende' gewijzigde woonwensen of persoonlijke omstandigheden heeft kenbaar gemaakt en laten verwerken. Deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben op de eerder opgebouwde rechten en zullen indien van toepassing daardoor worden geactualiseerd. (BusinessService) Geactualiseerde inschrijving De gematchte eenheid is de combinatie beschikbare eenheid en beschikbare kandidaten waarbij de volgorde van matches op basis van vooraf gestelde criteria en volgordebepaling bekend is. De kandidaat weet hiermee of deze in aanmerking (kan) komen voor deze eenheid. De gegadigde is de kandidaat die de beschikbare eenheid daadwerkelijk krijgt aangeboden. (BusinessService) Gematchte eenheid Dit is de eenheid (woning, bedrijfsruimte, garage, parkeerplaats enzovoorts) waarvan middels een publicatie (woningadvertentie) bekend is gemaakt is dat deze voor een nieuwe verhuring/verkoop beschikbaar komt/is gekomen en waarvoor belangstellenden hun belangstelling kunnen tonen. (BusinessService) Gepubliceerde eenheid De lijst van belangstellenden die hun belangstelling voor een beschikbaar komende/gekomen eenheid hebben getoond en op basis van vooraf gepubliceerde bedrijfsregels de volgorde is/wordt bepaald. (BusinessService) Kandidatenlijst De gegadigde is de eerste kandidaat op de kandidatenlijst die overeenkomstig de bepalingen recht heeft om in aanmerking te komen voor de beschikbare eenheid. Indien de eerste kandidaat weigert of door de aanbieder om moverende redenen wordt geweigerd, wordt de eerste volgende geschikte kandidaat de gegadigde. (BusinessService) Gegadigde Beheerde VvE is de rechtspersoon Vereniging van Eigenaren die het beheer (en optioneel het technisch beheer en/of het besturen) van de VvE heeft ingekocht bij de woningcorporatie. (Product) Beheerde VvE VvE administratie betreft het organiseren en notuleren van de Vergadering van Eigenaars, het opvolgen van actiepunten, het up-to-date houden van de ledenadministratie, de afhandeling van eigendomsoverdrachten en het faciliteren van het digitaal archief van de VvE. (BusinessService) Administratief VvE beheer BusinessService Ledenbestand VvE BusinessService Gefaciliteerde ALV BusinessService VvE administratie Technisch VvE beheer heeft betrekking op het uitvoeren van klein dagelijks onderhoud, het verhelpen van storingen en het afhandelen van schades. (BusinessService) Technisch VvE beheer BusinessService Onderhoudsbegroting BusinessService Ingekocht planmatig onderhoud BusinessService Ingekocht reparatieonderhoud Financieel VvE beheer heeft betrekking op het factureren en incasseren van VvE bijdrages, maken van begrotingen en jaarrekeningen en betalen van facturen. (BusinessService) Financieel VvE beheer BusinessService VvE Jaarbegroting BusinessService Geprolongeerde bedragen VvE BusinessService Crediteurenbeheer VvE BusinessService VvE Jaarrekening BusinessService Debiteurenbeheer VvE BusinessService Verrekende stookkosten VvE Het bestuur van de VvE wordt door de vergadering benoemd uit diegenen die zich daarvoor verkiesbaar stellen. Degene die de meeste stemmen krijgt wordt bestuurder. De bestuurders hoeven niet per se ook lid van de VvE te zijn. Er kan ook een externe bestuurder benoemd worden. (BusinessService) VvE bestuur BusinessService Gecoördineerde ALV Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Verrekennde service-/ stookkosten omvat het leveren van service en/of stookproducten tegen betaling aan huurders van verhuurde eenheden, die - afhankelijk van het soort service- en/of stookproduct - op basis van voorschotbedragen in rekening worden gebracht en periodiek worden verrekend op basis van het werkelijk verbruik. (BusinessService) Verrekende service-/stookkosten Een (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE. (BusinessService) Geadministreerde servicecomponent Dit is het bedrag dat periodiek (doorgaans maandelijks) vooraf wordt betaald en waarvan periodiek (doorgaans jaarlijks) de hoogte wordt aangepast op basis van de verrekening en de verwachte prijsindex. (BusinessService) Voorschotbedrag servicecomponent Dit is het bedrag dat periodiek (doorgaans jaarlijks) wordt berekend en het reultaat van het totale voorschotbedrag van rekenperiode minus werkelijke verbruikskosten oevr betreffende rekenperiode dat in rekening wordt gebracht respectievelijk uitbetaald aan de huurder/VVE. (BusinessService) Afrekenbedrag servicecomponent Woningcorporaties verrichten inspanningen om de woonomgeving voor de bewoners in de wijken waar zij actief zijn, optimaal te houden (BusinessService) Leefbare woonomgeving BusinessService Opgeheven overlast BusinessService Participatie middel BusinessService Sociale begeleiding Betaalde diensten en/of werken die door huismeesters worden geleverd aan bewoners en die worden verrekend met de huurder/VVE. (BusinessService) Huismeesterdienst Woningcorporaties met gesplitst vastgoed zijn lid van VVE's. Als eenheden met een appartementsrecht door de woningcorporatie worden verhuurd, dan worden de belangen van die huurders door de woningcorporatie behartigd in de VVE (BusinessService) Vertegenwoordiging in de VvE BusinessService Huurdersbelang VVEvraagstuk BusinessService VvE participatie ALV Huurders kunnen de corporatie verzoeken om gerief verbeteringen in (of aan het gebouw van) de verhuurde eenheid uit te voeren waarvoor kosten in rekening worden gebracht waar vooraf afspraken zijn gemaakt wie deze kosten voor rekening neemt, (BusinessService) Individuele verbetering eenheid BusinessService WMO aanvraag BusinessService Bevestiging verzoek geriefsverbetering BusinessService Offerte geriefsverbetering / WMO eenheid BusinessService Opdracht uitvoering geriefsverbetering / WMO BusinessService Project bewaking uitvoering geriefsverbetering / WMO Zelf aangebrachte voorzieningen worden door de woningcorporatie 'automatisch' overgenomen indien de woningcorporatie de ZAV eerder heeft goedgekeurd en de huurovereenkomst met betreffende huurder wordt beeindigd. (BusinessService) Goedgekeurde 'over te nemen' ZAV Servicecomponenten maken onderdeel uit van de exploitatie van betreffend vastgoed. (BusinessService) Vastgestelde servicecomponenten Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan om die te gaan leveren, maar (indien lopende exploitatie) waarvoor het akkoord van bewoners verkregen moet worden alvorens te kunnen gaan leveren. (BusinessService) Voorgestelde nieuwe servicecomponent(en) Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren. (BusinessService) Vastgestelde nieuwe servicecomponent(en) Servicecomponenten waarvan de betreffende goederen, diensten en/of werken door externe leveranciers worden geleverd en waarvan de kosten door de woningcorporatie worden verrekend met de huurders/VvE. (BusinessService) Ingekochte servicecomponenten Nog uit te werken (BusinessService) Ingekochte en door te leveren servicecomponent Een urgentieverklaring herhuisvesting heeft betrekking op woonruimteverdeling in ten minste het werkgebied van de (samenwerkende) woningcorporatie(s) en regelt dat woningzoekenden met een urgentieverklaring voorrang hebben op woningzoekenden zonder urgentieverklaring (BusinessService) Urgentieverklaring herhuisvesting BusinessService Herhuisvestingsverklarin- g Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Het document (inclusief bijlagen) waarin de rechten en plichten omtrent het exclusief gebruiksrecht van een huureenheid door de woningcorporatie (als verhuurder) en de huurder worden vastgelegd en ondertekend. (BusinessService) Afgesloten huurovereenkomst Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenkomst beëindigd BusinessService Bewonersbegeleiding tijdelijke bewoning Dit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren. (BusinessService) Eenheid klaar voor verhuur Dit zijn de sleutels van de huureenheid die aan huurder worden overgedragen zodra de huurder het exclusief gebruiksrecht van betreffende huureenheid heeft verkregen. (BusinessService) Overhandigde sleutels Dit is de administratieve verantwoording door de woningcorporatie waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe verhuring cornform vigerende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. (BusinessService) Nieuwe verhuring verantwoord BusinessService Gewijzigde tenaamstelling huurovereenkomst BusinessService Huurovereenkomst omgeklapt BusinessService Medehuurderschap toegekend BusinessService Bewonersbegeleiding optiepakket(ten) nieuwbouw/renovatie BusinessService Gemanagede relatie bewoners BusinessService Bijlage huishoudelijk reglement VvE BusinessService Geleverde verhuurdersverklaring BusinessService Medehuurderschap toegekend BusinessService Bijlage huishoudelijk reglement VvE BusinessService Huurovereenkomst omgeklapt BusinessService Toestemming woningruil BusinessService Aanzegging einde huurovereenkomst BusinessService Beheer leegstandsbeheerder Het helpen/begeleiden van huurders om te gaan met de effecten die voortkomen uit het verduurzamen van het vastgoed. Denk aan EPV gesprekken of een training inductie koken zodra een gebouw van het gasnet wordt gehaald. (BusinessService) Energie coaching BusinessService Voorbereid huisbezoek/bewonersse- ssie BusinessService Huisbezoek energiecoach BusinessService Bewonerssessie energiecoach De te verrekenen Energie Prestatie Vergoeding die het gevolg zijn van gerealiseerde verduurzamingsmaatregelen waarmee tegelijkertijd een besparing op de energielasten voor de huurder mogelijk zijn geworden. (BusinessService) Energieprestatievergoeding (EPV) BusinessService Meetwaarden verbruiksperiode BusinessService Bedrag Energieprestatievergoed- ing BusinessService Jaarrapportage Energieprestatievergoed- ing (EPV) Verkochte eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de eigenaar het eigendomsrecht heeft verkregen of het appartementsrecht waarvan de eigenaar het exclusieve gebruiksrecht heeft verkregen en automatisch lid is van de VvE. (Product) Verkochte eenheid Eigendom koop eenheid betreft een zakelijk recht oftewel een absoluut recht betreft op een kadastraal object dat tegenover iedereen te handhaven is. (BusinessService) Eigendom koopeenheid BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Erfpacht overeenkomst BusinessService Terugkoopakte gepasseerd Een Appartementsrecht is een aandeel in goederen die in een splitsing zijn betrokken, dat de bevoegdheid omvat tot het uitsluitend gebruik van bepaalde gedeelten van het gebouw die blijkens hun inrichting bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. (BusinessService) Appartementsrecht BusinessService Verkoopakte gepasseerd BusinessService Terugkoopakte gepasseerd BusinessService Opgerichte VvE Ondersteunde wooncoöperatie is de wooncoöperatie die met hulp van de woningcorporatie wordt opgericht en optioneel een beheerovereenkomst heeft gesloten met de woningcorporatie over het beheer van het vastgoed. (Product) Ondersteunde wooncoöperatie Indien wooncoöperatie (een deel van het) beheer voor rekening neemt, dan zijn woningcorporaties onder voorwaarden verplicht hieraan een bijdrage te leveren (BusinessService) Medewerking oprichting wooncoöperatie BusinessService Intentieverklaring ondersteunen wooncoörperatie BusinessService Beheerovereenkomst wooncoörperatie Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer Dit is de specificatie van de factuur die naar de debiteur wordt verstuurd. (BusinessService) Verstuurde factuur Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling Dit is het geldbedrag dat uitbetaald wordt aan de debiteur die recht heeft op ene uitbetaling op basis van de verrekening van de voorschotbedragen en het werkelijke verbruik. (BusinessService) Uitbetaling teveel betaalde voorschotten Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/beperken betaalachterstand Het in de boekhouding afboeken van een niet meer te incasseren vordering (BusinessService) Afboeking Contractant waarvoor het (vermoeden of) een concrete aanleiding bekend is van een te verwachten achterstand bij de te verzenden factuur (BusinessService) Geprenotificeerde contractant Het dossier van de contracttant met een forse betalingsachtestand waarbij de woningcorporatie ondanks alle eigen middelen heeft moeten besluiten het dossier over te dragen aan de deurwaarder (BusinessService) Overdrachtsdossier deurwaarder De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessService) Betalingsregeling De betaling van een debiteur van een openstaande vordering (BusinessService) Inkomende betaling Prolongatie betreft het verlengen van de betalingstermijn. In CORA zien we het jaarlijks indexeren van de huur op basis van vooraf vastgestelde parameters eveneens als een onderdeel van prolongatie omdat het verlengen van de betalingstermijn ook gepaard kan gaan met geïndexeerde bedragen. (BusinessService) Prolongatie BusinessService Vastgestelde planning realisatie periodieke huurverhoging BusinessService Ingestelde parameteres periodieke huurverhoging BusinessService Doelgroep van huurbeleid 'geïdentificeerd' BusinessService Geeffectueerde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Geprolongeerde huur en voorschotten Bedrijfsonderdelen (afdelingen, teams, medewerkers) van de woningcorporaties vormen met elkaar de interne klant. Immers, om de externe klant een dienst te kunnen leveren worden vaak intern processen uitgevoerd en worden intern diensten/bedrijfsservices geleverd voordat de uiteindelijke dienst naar de externe klant opgeleverd kan worden. (Grouping) Interne klanten Fysieke eenheid betreft een afgebakende deel van een gebouw en/of perceel met een gebruikersfunctie die geëxploiteerd wordt door woningcorporaties door ze te verhuren of te verkopen (Product) Fysieke eenheid De (her)ontwikkelde eenheid is door de woningcorporatie zelf (her)ontwikkeld om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) (Her)ontwikkelde eenheid BusinessService Definitief ontwerp BusinessService Voorbereidingsbesluit BusinessService Bestek BusinessService Overdrachtsbesluit BusinessService Sluitplan De aangekochte eenheid is door de woningcorporatie zelf aangekocht om betreffende eenheid te exploiteren eenheid middels verhuur en/of (onder voorwaarden zoals een terugkoopregeling) te verkopen. (BusinessService) Aangekocht vastgoed BusinessService Aan te kopen vastgoedcluster BusinessService Aangekocht vastgoedcluster BusinessService Af te stoten vastgoedcluster BusinessService Verkocht vastgoedcluster Dit betreft de verzameling administratieve eenheden (oftewel de te exploiteren eenheid). Indien sprake is van verhuur dan zijn het de verhuurbare eenheden, indien sprake is van verkoop (en terugkoop) dan betreft het de verkoopbare eenheden. (BusinessService) Geadministreerde Assets-exploitatie BusinessService Uit exploitatie genomen eenheid BusinessService In exploitatie genomen eenheid BusinessService Gewijzigde exploitatie eenheid Asbestsanering betreft het vervangen en afvoeren van asbesthoudende elementen/inventaris. Asbestsanering kan het hele gebouw betreffen maar kan ook voor afzonderlijke verhuurbare en verkoopbare eenheden van toepassing zijn. (BusinessService) Asbestsanering BusinessService Gesaneerde eenheid Verhuurbare en verkoopbare eenheden (uitzonderingen daargelaten) moeten zijn voorzien van een actueel energielabel. (BusinessService) Actueel energielabel BusinessService Afgemeld energielabel Vastgoedonderhoud zijn de (in opdracht van de woningcorporatie) te verrichten werkzaamheden aan het vastgoed inclusief het verhelpen van storingen aan installaties met als doel om betreffend vastgoed technisch op peil te houden. (Product) Vastgoedonderhoud Planmatig onderhoud heeft betrekking op al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten (BusinessService) Gecoördineerd planmatig onderhoud BusinessService Planmatig onderhoud technisch gereed BusinessService Projectbesluit PO BusinessService Bewonersbegeleiding optiepakket(ten) nieuwbouw/renovatie BusinessService Bewaakte projectfinanciën Reparatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden op of aan al het vastgoed dat in bezit is van de woningcorporatie of waarvoor onderhoud- of beheerovereenkomsten zijn afgesloten en waarvoor de huurder van de verhuurde eenheid zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk op kosten van de huurder kan laten uitvoeren (BusinessService) Gecoördineerd reparatieonderhoud BusinessService Reparatieonderhoud technisch gereed Mutatie onderhoud omvat het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en evt. verhuur bevorderende maatregelen in of aan - de verhuurde eenheid waarvoor de huurovereenkomst wordt beëindigd - en waarvoor de 'vertrekkende' huurder zoals in de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft, respectievelijk uit te voeren reparaties op kosten van de vertrekkende huurder kunnen worden uitgevoerd (BusinessService) Gecoördineerd mutatieonderhoud Dit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden (en verhuur/verkoop bevorderende maatregelen) technisch gereed zijn gemeld die nodig zijn om de eenheid verhuur-/verkoopklaar te maken. (BusinessService) Mutatieonderhoud technisch gereed Onderhoudsorders omvatten de omschrijving van de werkzaamheden die door de uitvoerder van het vastgoedonderhoud worden gerealiseerd (BusinessService) Uitgevoerde onderhoudsorder Dit betreft de mijlpaal die bereikt is zodra alle onderhoudswerkzaamheden door de uitvoerder zijn gerealiseerd. (BusinessService) Gerealiseerde onderhoudsorder Grouping Ondersteunend Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie De woningcorporatie levert extern en intern communicatie diensten en verzorgt de huisstijl van de woningcorporatie (BusinessService) Communicatie diensten BusinessService Externe communicatie BusinessService Interne communicatie BusinessService Huisstijl BusinessService Geïnformeerde bewoners Woningcorporaties betalen op basis van vigerende overeenkomsten facturen van derden (BusinessService) Crediteurenbeheer De factuur van de crediteur van de woningcorporatie die betaalbaar is gesteld. (BusinessService) Betaalde factuur BusinessService Geadministreerde crediteur BusinessService Verwerkte betaalbatch BusinessService Verwerkte handmatige betaling BusinessService Betaalde rente en leningen BusinessService Betaalde periodieke VvE verplichtingen Woningcorporaties onderhouden contacten met stakeholders en leveranciers (BusinessService) Relatiemanagement BusinessService Geregistreerde relatie Inkoopcontracten die zijn gesloten worden geïmplementeerd en bewaakt door de woningcorporatie. (BusinessService) Contractmanagement De bewaking van de woningcorporatie dat de te leveren goederen, diensten en/of werrken conform de afgesloten inkoopovereenkomst daadwerkelijk worden geleverd en als dat niet (meer) klopt desgewenst worden bijgestuurd om dit doel alsnog te bereiken. (BusinessService) Gemanaged inkoopcontract Het meten welke goederen, diensten en/of werken daadwerkelijk worden geleverd en waarvan de resultaten worden afgezet tegen de normering die in het inkoopcontract overeen is gekomen. (BusinessService) Beheerde levering Het met leverancier gesloten inkoopcontract dat geimplementeerd is binnen de woningcorporatie en waarvan de verantwoordelijkheden binnen de bedrijfsonderdelen van de woningcorporatie onderling duidelijk zijn belegd. (BusinessService) Geïmplementeerd inkoopcontract Nog uit te werken (BusinessService) Sturing op resultaatgerichte samenwerking De woningcorporatie zorgt voor beheersing van de financiële positie ten einde de bedrijfsvoering blijvend financieel te kunnen realiseren (BusinessService) Treasury BusinessService Liquiditeitsmanagement BusinessService Ondernemingsfinancieri- ng BusinessService Werkkapitaalbeheer BusinessService Verzekeringen BusinessService Rente- en valutamanagement De woningcorporaties verzorgt facilitaire diensten gericht op het kunnen uitvoeren van de bedrijfsvoering door de organisatie. (BusinessService) Facillitaire diensten BusinessService Logistieke dienst BusinessService Maaltijd BusinessService Onderhoud BusinessService Schoonmaak BusinessService Verzonden aanzeggingsbrief periodieke huurverhoging Van al het vastgoed dat de woningcorporatie exploiteert en/of in beheer heeft worden van ieder gebouw de bouwdelen, de bouwkundige elementen en de installaties geadministreerd en worden daarvan mutaties bijgehouden. Aan deze vastgoedadministratie kunnen diverse aanvullende gegevens worden gekoppeld zoals garanties, beheerovereenkomsten en eigendom om daarmee zicht te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is en welke rechten en plichten de woningcorporatie heeft ten aanzien van het beheer van dat vastgoed. (BusinessService) Geregistreerd vastgoed Dit betreft de mutaties in de administratie van alle relevante vastgoedkenmerken die de woningcorporatie beheerd om zicht te hebben en te houden op de samenstelling en kwaliteit van de gehele vastgoedportefeuille en eventuele betrokkenheid van derden (zoals VVE's). (BusinessService) Geactualiseerde vastgoedgegevens Magazijnbeheer heeft in CORA betrekking op het magazijn van de eigen onderhoudsdienst. (BusinessService) Magazijnbeheer BusinessService Bevoorrading De woningcorporatie registreert en actualiseert data ter ondersteuning van de informatiebehoefte die benodigd is voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering. (BusinessService) Datamanagement BusinessService Beheerde vastgoedadministratie BusinessService Verbeterde datakwaliteit Het vastgoed wordt in opdracht van de woningcorporatie door onafhankelijk taxateurs getaxeerd conform vastgestelde richtlijnen. De woningcorporatie verzorgt zelf de coördinatie of kan die extern inkopen. (BusinessService) Waardebepaling vastgoed BusinessService Gevalideerde dataset tbv taxatieronde Dit betreft de waarde van het vastgoed (in bijvoorbeeld marktwaarde of leegwaarde) uitgedrukt in Euro's voor welk bedrag het vastgoed in de balans van de wonimgcorporatie opgenomen mag worden. De waarde is tevens het onderpand voor nieuwe leningen waardoor het waarderen van het vastgoed conform specifieke wet- en regelgeving tot stand moet komen. (BusinessService) Vastgoedwaardering Aan de klanten, leveranciers en medewerkers worden ICT-diensten geleverd ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de woningcorporatie (BusinessService) ICT diensten BusinessService ICT middel BusinessService Beheerde ICT portfolio BusinessService Opgelost incident BusinessService Uitgevoerde wijziging (RFC) Woningcorporaties kopen goederen, diensten en werken in om daarmee diensten te kunnen leveren, zowel aan interne als externe klanten (BusinessService) Inkoopmanagement De leverancier waarmee de woningcorporatie een inkoopcontract sluit voor het laten leveren van goederen, diensten en werken. (BusinessService) Geselecteerde leverancier Een servicecomponent waarvan de behoefte is ontstaan en waarvoor het akkoord van bewoners is verkregen om te kunnen gaan leveren en waarvoor een inkoopcontract is gesloten met een externe leverancier. (BusinessService) Nieuw ingekochte servicecomponent(en) BusinessService Ingekocht vastgoedonderhoud Woningcorporaties zorgen dat zij conform vigerende wet- en regelgeving handelen en zien er op toe dat zij bij eventuele geschillen met klanten en/of leveranciers zich optimaal informeren over de juridische mogelijkheden om de belangen van de organisatie te behartigen. (BusinessService) Juridische diensten BusinessService Juridisch advies BusinessService Rechtsbijstand De woningcorporatie heeft als werkgever voor het uitvoeren van de bedrijfsvoering medewerkers in dienst (BusinessService) Personele diensten BusinessService Gewijzigde medewerkersgegevens BusinessService Gewijzigde functie BusinessService Gewijzigd salaris BusinessService Verwerkt verlof BusinessService Verwerkte declaratie BusinessService Verwerkte ziekmelding BusinessService Organisatieontwikkeling BusinessService Arbeidsovereenkomst Woningcorporaties houden dagelijks de verlies- en winstrekening bij van de hele organisatie (BusinessService) Financiële administratie BusinessService Kostenplaats vastgoedcluster De (gedeeltelijke) betaling (a) door een debiteur van een eerder verstuurde factuur of betalingsregeling respectievelijk (b) betaling door de woningcorporatie aan crediteur (BusinessService) Verwerkte betaling Een (herhalende) betaalde dienst (zoals beschikbaarstellen van een recreatieruimte) of werk (zoals schoonmaakwerkzaamheden van een collectieve ruimte) die in rekening wordt gebracht bij de huurder/VVE. (BusinessService) Geadministreerde servicecomponent Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie. (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed BusinessService Uitgevoerde inspectie BusinessService Opleverinspectie terugkoop Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarin bepaald wordt welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht door de woningcorporatie op basis van de eerder gemaakte afspraken uit de voorinspectie. (BusinessService) Uitgevoerde eindinspectie Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarvan de huurovereenkomst is opgezegd, op basis waarvan besproken wordt hoe de eenheid door huurder wordt opgeleverd en welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht als huurder dit door de woningcorporatie laat uitvoeren. (BusinessService) Uitgevoerde voorinspectie BusinessService Vastgestelde vastgoedconditie BusinessService Opleverinspectie BusinessService Opnamerapport EPA BusinessService Inspectierapport asbestinventarisatie Bedrijfsonderdelen (afdelingen, teams, medewerkers) van de woningcorporaties vormen met elkaar de interne klant. Immers, om de externe klant een dienst te kunnen leveren worden vaak intern processen uitgevoerd en worden intern diensten/bedrijfsservices geleverd voordat de uiteindelijke dienst naar de externe klant opgeleverd kan worden. (Grouping) Interne klanten Een toegelaten instelling die zich primair richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte met een betaalbare huur voor mensen die niet op een andere wijze aan woonruimte kunnen komen. (BusinessRole) Woningcorporatie Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Een (beoogd) huishouden dat de intentie heeft te verhuizen naar een woning. Toelichting: Veel woningcorporaties participeren in samenwerkingsverbanden voor woonruimteverdeling. In dat geval is de woninzoekende 'klant' van de woonruimteverdeler. Zodra een woningzoekende een woning gaat huren van één van de deelnemende woninbgcorporaties, dan is sprake van een klantoverdrachtsmoment indien de definitieve verhuring automatisch is gekoppeld aan de beeindiging van de inschrijving bij de woonruimteverdeler. (BusinessRole) Woningzoekende Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessRole) Huurder Een persoon die het geheel of gedeeltelijk eigendom van een kadastraal object verkrijgt tegen een vergoeding. (BusinessRole) Koper (van vastgoed) Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessRole) Wooncoöperatie Bedrijfsonderdelen (afdelingen, teams, medewerkers) van de woningcorporaties vormen met elkaar de interne klant. Immers, om de externe klant een dienst te kunnen leveren worden vaak intern processen uitgevoerd en worden intern diensten/bedrijfsservices geleverd voordat de uiteindelijke dienst naar de externe klant opgeleverd kan worden. (Grouping) Interne klanten Een toegelaten instelling die zich primair richt op het bouwen, beheren en verhuren van woonruimte met een betaalbare huur voor mensen die niet op een andere wijze aan woonruimte kunnen komen. (BusinessRole) Woningcorporatie Grouping Overige stakeholders Dit is een rechtspersoon die bouwkundige werkzaamheden uitvoert zoals het bouwen en onderhouden van vastgoed. (BusinessRole) Aannemer Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder woningcorporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. (BusinessRole) Aedes Autoriteit woningcorporaties (voorheen Autoriteit wonen) is een rechtspersoon met de rol toezichthouder voor de sector van Nederlandse woningcorporaties (BusinessRole) Autoriteit woningcorporaties Dit is een afvaardiging namens een verzameling bewoners die de belangen behartigd van betreffende bewoners. (BusinessRole) Bewonerscommissie Dit is een rechtspersoon die bevoegd is om bij betalingsachterstanden vergaande maatregelen te treffen zoals gerechtelijke stappen tot en met een huisontruiming. Deurwaarders kunnen door woningcorporaties worden ingeschakeld als zij zelf geen kans ziet zelfstandig met de debiteur tot een regeling te komen om de achterstanden in te kunnen lopen. (BusinessRole) Deurwaarder De gemeente is de kleinste bestuurlijke eenheid van de overheid. Een gemeente beschikt over één of meerder woonkernen en is een belangrijke stakeholder voor woningcorporaties. (BusinessRole) Gemeente Een huurdersorganisatie is een rechtspersoon die de belangen van de huurders behartigd. Een huurdersorganisatie kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Huurdersorganisatie Een jurist is een persoon die met succes een universitaire studie Rechtsgeleerdheid (bachelor en master) heeft afgerond. Een jurist kan verschillende beroepen in de rechtswereld uitoefenen, waaronder: advocaat, bedrijfsjurist, fiscaal jurist, gerechtsdeurwaarder, juridisch adviseur, notaris,, officier van justitie, rechter enzovoorts. (BusinessRole) Jurist De Kamer van Koophandel is beheerder van het handelsregister. Een bedrijf kan zonder bewijs van inschrijving bij de KvK (het uittreksel uit het Handelsregister) geen juridische handelingen verrichten, zoals het openen van een bankrekening en aangaan van overeenkomsten. (BusinessRole) Kamer van Koophandel Een makelaar is een rechtspersoon die de expertise heeft van de bedrijfsfuncties vastgoedbemiddeling, vastgoedverkoop en vastgoedaankoop. Zij kunnen deze bedrijfsfuncties namens woningcorporaties uitvoeren. (BusinessRole) Makelaar Een notaris is een jurist die de expertise heeft van onder andere de bedrijfsfunctie 'kadestraal transport' en bevoegd is deze daadwerkelijk uit te voeren. Deze activiteiten kunnen woningcorporaties niet zelf uitvoeren. (BusinessRole) Notaris Dit is een andere vastgoedeigenaar waar de woningcorporatie mee te maken kan hebben indien vastgoed wordt aangekocht, wordt verkocht of wordt overgedragen of gezamenlijk wordt beheerd of waarmee samen wordt gewerkt in gebiedsgerichte activiteiten. (BusinessRole) Overige vastgoedeigenaar De politie is een dienst van de overheid die verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten en het verlenen van hulp. De politie is onderdeel van de rechterlijke macht. (BusinessRole) Politie Een projectontwikkelaar is een persoon of onderneming die grote projecten in de bouw voorbereidt en uit laat voeren. De projectontwikkelaar houdt zich op eigen risico bezig met de aankoop van grond of vastgoed om die na gereedkomen van het project te verkopen. (BusinessRole) Projectontwikkelaar De Gemeentelijke sociale dienst beoordeelt de aanvragen en zorgt voor de betaling van onder andere een uitkering op basis van de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook beslist de Gemeentelijke sociale dienst over aanvragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). (BusinessRole) Sociale dienst Dit is een natuurlijk persoon die woonachtig is in de wijk waar de woningcorporatie een vastgoedpositie heeft en te maken heeft met de belangen van bewoners uit betreffende wijk of buurt. De bewoner kan ook een huurder of koper van betreffende woningcorporatie zijn, maar dat hoeft niet. (BusinessRole) Wijk-/buurt-bewoner Dit is een rechtspersoon die de belangen van de bewoners van de wijk behartigd. Een wijkvereneiging kan zich laten ondersteunen door een professional. (BusinessRole) Wijkvereniging Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is voor de woningcorporaties een onderlinge waarborgmaatschappij met een gedegen borgstelsel. Het WSW verstrekt borging op leningen aan corporaties. Dat betekent dat het WSW de betalingsverplichtingen (rente en aflossing) van de lening overnemen, mocht de woningcorporatie daar zelf niet meer aan kunnen voldoen. Door borg te staan voor leningen kunnen woningcorporaties goedkoper leningen aantrekken. (BusinessRole) Waarborgfonds Sociale Woningbouw De bedrijfsfuncties in dit domein geven weer hoe de organisatie zichzelf richting geeft, zichzelf bijstuurt en zichzelf ontwikkelt (Grouping) Sturend Gedetailleerd overzicht van acties die moeten worden ondernomen om een specifiek doel te bereiken. Het is een praktische benadering van het bereiken van resultaten. Het kan zowel voor korte als lange termijn doeleinde zijn. (Product) Plannen Het onderhoudsplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden uitgezet in tijd en geld om het vastgoed in conditie te houden binnen de kaders van het vastgestelde onderhoudsbeleid, eventueel gedifferentieerd naar deelportefeuilles. (BusinessService) Onderhoudsplan De 'begroting jaarplanning planmatig onderhoud' betreft de opsomming van beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden voor het eerstkomende kalenderjaar dat uit de vastgestelde begroting meerjaren-onderhoudsplan is af te leiden en wordt als zodanig opnieuw vastgesteld. (BusinessService) Begroting jaarplanning planmatig onderhoud Het 'begroting meerjaren-onderhoudsplan' betreft de opsomming van mogelijke en beoogde planmatige onderhoudswerkzaamheden om het vastgoed de gehele exploitatieperiode in conditie te houden en wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. (BusinessService) Begroting meerjaren- onderhoudsplan Het financieel plan betreft de financiële raming van de organisatie voor de komende periode en hoe zij de voorgenomen investeringen inclusief de lopende exploitatie wenst te financieren (BusinessService) Financieel plan Dit betreft de set van parameters per deelportefeuille met welk percentage de periodieke netto huurprijs wordt geïndexeerd (BusinessService) Vastgestelde parameters periodieke huurverhoging BusinessService Meerjarenbegroting BusinessService Jaarbegroting Het bedrijfsvoering plan betreft de verzameling van plannen hoe de organisatie ingericht wordt gelet op de realisatie van het leveren van de producten en diensten aan de externe klant, invulling geeft aan de communicatie, hoe idealiter met informatie omgegaan wordt door de organisatie en welke interne functies benodigd zijn om die producten en diensten aan de externe klant te kunnen leveren. (BusinessService) Bedrijfsvoering plan BusinessService Organisatie- inrichtingsplan BusinessService Communicatieplan BusinessService Informatieplan BusinessService Personeelsplan De gewenste samenstelling van de vastgoedportefeuille. (BusinessService) Geactualiseerd portefeuilleplan BusinessService Concept portefeuilleplan BusinessService Vastgesteld portefeuilleplan In beleidsplannen wordt beschreven welk beleid de organisatie op betreffend thema wenst te voeren. (BusinessService) Beleidsplannen BusinessService Verhuurplan Het sociaal beheerplan betreft de opsomming van mogelijke en beoogde activiteiten die de woningcorporatie wil realiseren gericht op het sociale beheer (BusinessService) Sociaal beheerplan BusinessService Duurzaamheidsplan BusinessService Aankoop- en verkoopplan Het complexplan betreft (de verzameling) plannen die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het exploiteren en beheer van betreffend complex. Het is te beschouwen als een ondernemingsplan op complexniveau. (BusinessService) Complexplan BusinessService Complex investeringsplan Dit betreft het plan waarin per administratieve eenheid wordt bepaald hoe betreffende eenheid geexploiteerd wordt en welke doelgroep van beleid daarmee bediend dient te worden. (BusinessService) Complex beheerplan Het projectinvesteringsplan bevat het startbesluit, het voorbereidingsbesluit en het opdrachtdocument tot een voorgenomen vastgoedinvestering in het bestaande en/of nieuwe te realiseren/te verwerven vastgoed op basis waarvan de bedrijfsfunctie 'Coördinatie vastgoed realisatie' aan de slag kan gaan om het proces van plan tot realisatie te coödineren respectievenlijk de bedrijfsfunctie 'Verkoopaankoop' aan de slag kan gaan met de begeleiding van het aankopen/verkopen van betreffend vastgoed. (BusinessService) Projectinvesteringsplan BusinessService Startdocument BusinessService Opdrachtdocument BusinessService Voorbereidingsbesluit Het vastgoedinvesteringsplan betreft de opsomming van de voorgenomen uitbreidingen van de huidige vastgoedportefeuille en/of voorgenomen herstructurering van een deel daarvan uitgezet in tijd en geld. (BusinessService) Vastgoedinvesteringsplan BusinessService Meerjaren- investeringsbegroting BusinessService Jaarplanning investeringsbegroting Monitoring heeft betrekking op alle aspecten van de bedrijfsvoering waarbij gemeten wordt hoe er door de organisatieonderdelen gepresteerd wordt, de meetresultaten beoordeeld worden of zij zich al dan niet binnen de gewenste bandbreedte voordoen en desgewenst aanbevelingen/aanwijzingen worden verstrekt hoe bij te sturen om de toekomstige prestaties alsnog binnen de gewenste bandbreedte te krijgen. (Product) Monitoring Door periodiek te rapporteren over de eigen prestaties kan de woningcorporatie beoordelen of zij in control is en blijft. (BusinessService) Control BusinessService Jaarrapportage BusinessService In control statement BusinessService Kwartaalrapportage BusinessService Maandrapportage Woningcorporaties lopen risico's op het leveren van producten en diensten. Welke risico's dat betreffen en hoe zij daar grip op willen krijgen is het risicomanagement. (BusinessService) Risicomanagement BusinessService Risk control framework BusinessService Risico audit Woningcorporaties dienen extern verantwoording af te leggen en verzamelen relevante informatie. (BusinessService) Verantwoording BusinessService dPi BusinessService Jaarverslag BusinessService Jaarrekening BusinessService dVi Benchmarkrapportages zijn gericht op het meten van de performance van de eigen organisatie ten opzichte van de context waarin de organisatie werkzaam is om zodoende kansen en bedreigingen in beeld te brengen om daarmee de effectiviteit van het gevoerde beleid te toetsen. (BusinessService) Benchmarkrapportage BusinessService Klantmonitor BusinessService Marktmonitor Richting is de missie, visie en het beleid die de woningcorporatie heeft opgesteld om richting en sturing te geven aan de eigen organisatie voor de primaire en ondersteunende functies en binnen welke kaders aan de activiteiten invulling gegeven wordt. (Product) Richting Het statement van de organisatie dat beschrijft wat de organisatie voor de buitenwereld wenst te betekenen en hoe de organisatie dat wenst te realiseren (BusinessService) Missie BusinessService Missie-statement Het statement waarin de organisatie doelen heeft geformuleerd voor de komende periode en waarbij de kansen zijn beschreven die de organisatie voor zichzelf ziet gelet op de eerder geformuleerde missie. (BusinessService) Visie Hierin beschrijft de woningcorporatie welke doelgroepen zij wil bedienen, welke veranderopgave dat met zich mee zal brengen gelet op de actuele ontwikkelingen en hoe de woningcorporatie daar op in wil spelen. (BusinessService) Woonvisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie welk type van organisatie het beste past bij de beoogde opgave waar zij zichzelf gesteld ziet gegeven de actuele omstandigheden waarmee de woningcorporatie heeft te maken. Zo kan het outsourcen of juist het insources van specifieke bedrijfsfuncties een thema zijn. (BusinessService) Organisatievisie BusinessService Beleidsanalyse Hierin beschrijft de woningcorporatie de visie hoe zij de klant wil bedienen en welke ambities de woningcorporatie ten aanzien van klantbeleving wil realiseren. (BusinessService) Klantvisie De jaarplanbrief is de eigen handleiding van de woningcorporatie voor het opstellen van de afdelingsjaarplannen. In de jaarplanbrief worden doorgaans de ondernemingsstrategie aangehaald, wijziging van wetgeving en (lokale) regelingen opgesomd, financiële verwachtingen geschetst en het daaruit voortvloeiende kader. (BusinessService) Jaarplanbrief BusinessService (Financiële) kaders jaarplan Het betreft een analyse van de marktpositie van de afzonderlijke complexen. (BusinessService) Impactanalyse complexplannen BusinessService Marktanalyse complexen BusinessService Impactanalyse facetbeleid complexen Op basis van de transformatieopgave, het facetbeleid, de analyse van de beleidsomgeving van de complexen en de analyse van de huidige prestaties wordt voor elk van de complexen in portefeuille bepaald of de vigerende strategie met betrekking tot exploitatie en/of (des)investeringen voldoet of moet worden bijgesteld. (BusinessService) Strategie en positionering complexen BusinessService Geactualiseerde strategie en positionering complexen Woningcorporaties stellen met de gemeente, huurdersorganisatie en overige belanghouders prestatieafspraken op betreffende de gewenste maatschappelijke prestaties die gericht zijn op de voorraad(ontwikkeling). (BusinessService) Prestatieafspraken BusinessService Concept prestatieafspraken BusinessService Overeengekomen prestatieafspraken De strategie is het actieplan om de visie te bereiken. Het beschrijft welke stappen de organisatie gaat zetten om haar visie te realiseren. Het is een praktische uitwerking van de visie gericht op de (midde)lange termijn. Strategie is meestal gericht op het bereiken van nieuwe doelen en het verleggen van de focus van de organisatie. (BusinessService) Ondernemingsstrategie BusinessService Ondernemingsdoelstelli- ng BusinessService Kernwaarde Gebiedsvisie betreft visie die de woningcorporatie heeft opgesteld voor het (ontwikkelen en) beheer van een gebied. Dit kan de stad betreffen, een wijk of een buurt of een anders afgebakend gebied zijn. (BusinessService) Gebiedsvisie BusinessService Wijkplan De voornemens van de woningcorporatie op de gewenste maatschappelijke prestaties die gerelateerd zijn aan de voorraad(ontwikkeling). In het algemeen hebben deze prestaties betrekking op de betaalbaarheid, de beschikbaarheid en de kwaliteit van het woningaanbod. (BusinessService) Portefeuillevisie Hierin beschrijft de woningcorporatie haar visie op het doorontwikkelen van haar vastgoedportefeuille en welke proposities zij wil toevoegen, uitbreiden, inkrimpen en/of afbouwen (BusinessService) Geactualiseerde wensportefeuille Beleid is een breed en algemeen kader (stelsel van regels per facet) dat de richting en doelstellingen van een organisatie bepaalt. Beleid biedt een kader voor besluitvorming en richtlijnen voor acties die de organisatie zal nemen om haar doelstellingen te bereiken. Het is tevens een kader om plannen te ontwikkelen. (BusinessService) Facetbeleid BusinessService Vastgoedbeleid BusinessService Verhuurbeleid BusinessService Onderhoudsbeleid BusinessService Financieel beleid BusinessService Sociaal beleid BusinessService Duurzaamheidsbeleid De analyse van de woningmarkt omvat zowel een onderzoek naar de huidige en verwachte tekorten en overschotten in de voorraad als een (concurrentie)analyse van de overige partijen die actief zijn op de woningmarkt. In de marktanalyse wordt een segmentering naar klantgroep en productgroep (= PMC) gehanteerd. (BusinessService) Marktscan BusinessService Marktanalyse portefeuille Evaluatie producten om op basis van de monitoring terug te koppelen en waar nodig richting en plan(nen) bij te stellen (Product) Evaluatie/terugkoppeling Het scenario waarin de effecten van het bijgestelde beleid geanalyseerd zijn met behulp van beleidssimulaties en waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie, het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode als meest realistisch wordt beschouwd. Eventueel zijn daarbij verschillende beleidsscenario’s onderzocht. De evaluatie betreft zowel de inhoudelijke (volkshuisvestelijke, maatschappelijke) doelstellingen als de financiële. Op grond van de evaluatieresultaten wordt eventueel het portefeuille- en/of facetbeleid bijgesteld. (BusinessService) Gebalanceerd facetbeleid en portefeuilleplan (de transformatieopgave) Dit is de verzameling scenario's waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode zijn doorgerekend en waaruit een voorkeursvariant naar voren komt. Toelichting: de doorvertaling naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen/vastgoedclusters moet nog plaatsvinden en kan tot aanpassingen leiden. (BusinessService) Beleidssimulatie ex ante portefeuille- en facetbeleid Met het facetbeleid en het bijgestelde MJOB en MIP is het mogelijk om door middel van beleidssimulaties de effecten van het beleid op complexniveau te bepalen, bijvoorbeeld de toekomstige financiële effecten van het complex specifieke onderhouds- en huurbeleid of de toekomstige bijdrage van het complex aan de kernvoorraad en de huursubsidie-uitgaven. Concreet resultaat is het scenario waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie, het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode door vertaald naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen als meest realistisch wordt beschouwd. (BusinessService) Gebalanceerde complex- en projectplannen Dit is de verzameling scenario's waarin de balans tussen doelstellingen van de woningcorporatie het voorgenomen beleid en de beoogde vastgoedportefeuilleplannen voor komende periode zijn doorvertaald naar de afzonderlijke deelgebieden/complexen/vastgoedclusters en waaruit een voorkeursvariant naar voren komt. (BusinessService) Beleidssimulatie ex ante vastgoedbeheer- en investeringsplannen Het meten en evalueren van de prestaties van de complexen met behulp van een prestatiemonitor. De monitor wordt periodiek, bij voorkeur één maal per jaar, gevoed met gegevens vanuit onder meer het basissysteem, de financiële administratie, het woonruimteverdeling systeem en de eventuele bewonersenquêtes. Mogelijke prestatie-indicatoren van de monitor hebben betrekking op de financiële en volkshuisvestelijke prestaties en op de marktpositie van de complexen. (BusinessService) Performance-evaluatie complexen BusinessService Performance-rapportage complexen ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:54:55 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:54:55 CEST
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

In Kennismodel[bewerken | brontekst bewerken]

Het thema Producten en diensten past binnen de metastructuur van de CORA als weergegeven in onderstaande figuur, waarbij in het kennismodel alleen de concepten zijn ingekleurd die relevant zijn voor het thema Producten en diensten:

Een procesketen is een samenwerking van meerdere organisaties/organisatieonderdelen met elk een eigen verantwoordelijkheid die de levering van een of meer samenhangende diensten aan een klant realiseert. (BusinessInteraction) Procesketen Een dienst is een afgebakende prestatie die voorziet in een specifieke behoefte van een klant behorende bij het af te nemen/afgenomen product. (BusinessService) Dienst Een applicatieservice is de zichtbare functionaliteit die een applicatie biedt ter ondersteuning van een stap in een werkproces. (ApplicationService) Applicatieservice Een doelgroep is een verzameling van bij elkaar horende afnemende rollen. (Grouping) Doelgroep Een afnemende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon of organisatie een product afneemt. (BusinessRole) Afnemende rol Een begrip is een binnen de reikwijdte van de architectuur relevante term met een definitie of omschrijving. (BusinessObject) Begrip Een werkproces is een geordende reeks processtappen die onder verantwoordelijkheid van een enkele bedrijfsfunctie uitgevoerd wordt en die als afgebakend onderdeel van een bedrijfsproces de levering van een bedrijfsservice realiseert. (BusinessProcess) Werkproces Een processtap is een geordende reeks handelingen die onder verantwoordelijkheid van een enkele uitvoerende rol aaneengesloten uitgevoerd wordt en die een afgebakende bijdrage levert aan de uitvoering van een werkproces. (BusinessProcess) Processtap Een handeling is een enkelvoudige toewijsbare activiteit die bijdraagt aan de uitvoering van een processtap. (BusinessProcess) Handeling Een uitvoerende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een persoon, afdeling of organisatie een toegewezen taak uitvoert. (BusinessRole) Uitvoerende rol Een kanaal is de wijze waarop een bedrijfsservice beschikbaar is voor afnemers. (BusinessInterface) Kanaal Een actor is een persoon of organisatie die in een of meerdere rollen kan acteren. (BusinessActor) Actor Een gebeurtenis is een toestandsverandering binnen de organisatie of in de buitenwereld die een bedrijfsproces doet starten of die uit een bedrijfsproces voortkomt. (BusinessEvent) Gebeurtenis Een koppelvlak (VERA) is een aansluiting met een exacte specificatie via welke applicaties gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. (ApplicationInterface) Koppelvlak Een prestatie-indicator is een meetbare vertaling van een veelal niet direct meetbare businessdoelstelling. (Value) Prestatie-indicator Een kengetal is een getal dat is uitgedrukt in geld- of in fysieke eenheden en dat de toestand van of de ontwikkeling op een bepaald beleidsterrein weergeeft. (Value) Kengetal Een principe is een richtinggevende uitspraak waar een organisatie zich aan kan verbinden, gericht op het bereiken van een doel op langere termijn. (Principle) Principe Een doelstelling is een richtinggevende uitspraak in termen van een gewenste situatie voor de organisatie en/of voor haar klanten. (Goal) Doelstelling Een sectordoelstelling is een doelstelling die breed voor de gehele sector geldt. (Driver) Sectordoelstelling Een kritieke succesfactor is datgene dat bepalend is voor het welslagen van een bepaalde ambitie. (Requirement) Kritieke succesfactor Een procesindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een bedrijfsproces. (Value) Proces-indicator Een resultaatindicator is een prestatie-indicator die gekoppeld is aan een dienst. (Value) Resultaat-indicator Een bedrijfsservice is een afgebakende prestatie die geleverd wordt als onderdeel van een dienst aan een klant. (BusinessService) Bedrijfsservice Een product is iets dat gemaakt is of gemaakt wordt en aangeboden wordt op de markt in combinatie met één of meerdere bijbehorende diensten die onder bepaalde leveringsvoorwaarden in zijn geheel wordt aangeboden aan klanten. (Product) Product Een bedrijfsproces is een geordende reeks werkprocessen die onder verantwoordelijkheid van één organisatie wordt uitgevoerd met als doel één dienst te leveren aan een afnemer en die wordt gestart door een specifieke gebeurtenis. (BusinessProcess) Bedrijfsproces Een risico is de kans op het optreden van een onzekere gebeurtenis met een negatief gevolg voor de organisatie en heeft invloed op het behalen van de organisatie-, afdelings- of procesdoelstellingen van de woningcorporatie. - Een risico beïnvloedt bedrijfsdoelstellingen, wat leidt tot afwijkingen van geplande resultaten. - Een risico wordt bepaald door oorza(a)k(en) en resulterend(e) gevolg(en). - Een risico heeft een kans van voorkomen en een impact (grootte van effect). (Assessment) Risico BusinessService Deelbedrijfsservice Een leverende rol is de hoedanigheid waarin c.q. verantwoordelijkheid waarmee een externe organisatie een door de interne organisatie af te nemen dienst levert. (BusinessRole) Leverende rol Een kritische risico-indicator is een indicator van de kans van optreden van een risico, de mogelijke schade bij optreden, of beide. (Value) Kritische risico- indicator Een samenhangende groep interne gedragingen van een applicatiecomponent. Via applicatiefuncties realiseert een applicatiecomponent applicatieservices. Applicatiefunctie wordt altijd omschreven met een naamwoord van handeling. Een voorbeeld van een applicatiefunctie is de Raadplegen zaakdocumenten functie. Bijvoorbeeld: onderhouden is dus onderhoud of verwerven is verwerving (ApplicationFunction) Applicatiefunctie Een stuurscenario is een keten van processen waar de woningcorporatie integraal op stuurt. (BusinessInteraction) Stuurscenario Een informatieobject is een verzameling aan elkaar gerelateerde gegevens die als eenheid wordt behandeld. (Representation) Informatieobject Een bedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere bedrijfsservices. (BusinessFunction) Bedrijfsfunctie Een hoofdbedrijfsfunctie is een coherente verzameling competenties gericht op het leveren van een of meerdere diensten. (BusinessFunction) Hoofdbedrijfsfunctie Een domein is een logisch samenhangende groepering van bedrijfsobjecten. (Grouping) Domein Een bedrijfsobject is een al dan niet tastbaar concept waarvan informatie wordt vastgelegd en verwerkt. (BusinessObject) Bedrijfsobject Een gegevensdomein is een logisch samenhangende groepering van gegevensobjecten. (Grouping) Gegevensdomein Een gegevensobject is een logische verzameling van gegevens die van vitaal belang zijn voor een bedrijf. (DataObject) Gegevensobject Een ketenproces is een geordende reeks services die door verschillende organisaties worden geleverd met als doel via één organisatie diensten te leveren aan de klant. Voor deze gegevensuitwisseling worden berichten uitgewerkt met klassen en attributen. Soms zijn er maar enkele triggers uitgewerkt van een ketenproces. Later worden deze ketenprocessen met meer detail uitgewerkt. (DataObject) Bericht AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship bedient AccessRelationship RW ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship AggregationRelationship bestaat uit RealizationRelationship realiseert AccessRelationship ServingRelationship bedient ServingRelationship bedient AssignmentRelationship voert uit AssignmentRelationship ondersteunt TriggeringRelationship bedient AssignmentRelationship vervult AssignmentRelationship vervult TriggeringRelationship initieert AccessRelationship AssociationRelationship gekoppeld aan AccessRelationship W AccessRelationship AggregationRelationship is opgebouwd uit AssociationRelationship heeft betrekking op InfluenceRelationship draagt bij aan RealizationRelationship realiseert SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan SpecializationRelationship is een AssociationRelationship gekoppeld aan AggregationRelationship groepeert AggregationRelationship ServingRelationship bedient TriggeringRelationship veroorzaakt AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship ServingRelationship bedient RealizationRelationship Realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship realiseert AggregationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship Clustert Kan verantwoordelijk zijn voor een verzameling van bedrijfsservices (RealizationRelationship) Verantwoord- elijk voor AccessRelationship RW RealizationRelationship verantwoorde- lijk voor AggregationRelationship clustert AggregationRelationship groepeert RealizationRelationship realiseert AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship gekoppeld aan AssociationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 12:38:28 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:38:28 CEST
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
  1. Primair zijn de diensten gericht op woningzoekenden, huurders, kopers en Verenigingen van Eigenaren. Maar er worden ook diensten geleverd aan bewoners van wijken of buurten en aan partners als gemeenten en zorginstellingen. Daarnaast levert een woningcorporatie diensten aan leveranciers als aannemers en deurwaarders. Naast diensten voor externe partijen, worden diensten ook intern geleverd.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 16:27.