Over CORA

In 2006 is het inititief voor CORA genomen door NetwIT. Elf grotere woningcorporaties zijn toen gezamenlijk onder het mom 'Voor woningcorporaties, door woningcorporaties' gaan samenwerken aan de Bedrijfs- en ICT-architectuur voor de sector. Inmiddels vele jaren verder is architectuur één van de werkgebieden van CorpoNet en wordt er in verschillende samenwerkingsverbanden aan doorgewerkt.

CORA geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Toen eind 2006 een aantal ICT-managers van woningcorporaties bijeen was om van gedachten te wisselen over het thema ICT-architectuur, kwamen ze al snel tot de conclusie dat dit bij uitstek een onderwerp was dat verdere uitwerking verdiende. NetwIT [1] bood hierbij de gelegenheid met de oprichting van een special interest group (SIG) en stelde voor de verkenning van de SIG op te nemen in haar jaarlijkse reeks ' Kennis moet je delen'. Dit heeft ertoe geleid dat in maart 2008 het eerste exemplaar van het boek 'Bedrijfs- en ICT-architectuur, verkenning van de COrporatie Referentie Architectuur (CORA)' op de beurs Bouw & ICT is uitgereikt.

Elf grotere woningcorporaties hebben vervolgens de handschoen opgepakt door gezamenlijk mensen en middelen ter beschikking te stellen en onder begeleiding van M&I partners te gaan werken aan de eerste versie van CORA. Maart 2010 is CORA 1.0 uitgebracht.

Geschiedenis van CORA blanco.JPG

Inmiddels zijn er meerdere releases uitgebracht waarbij de grondgedachte 'Door woningcorporaties, voor woningcorporaties' onverkort van toepassing is gebleven. Grotere woningcorporaties blijven ook nu (deels) onbezoldigd CORA ontwikkelen en beheren vanuit het idee dat de hele sector er blijvend gebruik van kan maken.

De belangrijkste mijlpalen uit de geschiedenis van CORA sinds de lancering van de eerste versie op een rij:

 • Op 12 december 2012 is gepubliceerd waarin voor het eerst naast de inmiddels bekende modellen ook diverse relevante thema’s zijn uitgewerkt;
 • Op 21 november 2019 is de CORAwiki gelanceerd. De wiki bevat de uitwerking van CORA 4.0 waarin de samenhang van de referentiemodellen voor het eerst is uitgewerkt conform het kennismodel;
 • Op 22 september 2021 is CORA 4.1 gepubliceerd waarin de focus van de uitbreidingen hoofdzakelijk op processen ligt;
 • Op 30 oktober 2022 is CORA 4.2 gepubliceerd waarin de focus van de uitbreidingen hoofdzakelijk op data ligt;
 • Op 22 oktober 2023 is CORA 4.3 gepubliceerd waarin de focus van de uitbreidingen hoofdzakelijk op vastgoedsturing ligt.


CORA-kernteam[bewerken | brontekst bewerken]

Het CORA kernteam[2] wordt momenteel gevormd door Arjen de Vries (werkzaam bij Lefier), Daan Wets en Edwin Blaauboer (beiden werkzaam bij de Alliantie), Jan Fock (CorpoNet en voorheen Clinkdiensten), Jurek Cholinsky (SWEMP), Leon van der Zanden (Woonbedrijf) en Vincent Breuking (WoonstadRotterdam).

Het kernteam is verantwoordelijk voor:

 1. Coördinatie CORA ontwikkeling
 2. Beheer CORA Archimate modellen
 3. Beheer en eindredactie CORA wiki, in collegiale samenwerking met het VERA architectuurteam
Leden CORA kernteam.JPG Jurek Cholinski, SWEMP.jpg

Van links naar rechts: Vincent, Edwin, Daan, Arjen, Jan, Leon en Jurek.

In 2023 is het CORA kernteam fors gegroeid en zijn meer middelen ter beschikking gekomen. Er is een roadmap voor de komende jaren opgesteld waaruit meerdere initiatieven zullen worden ontplooid.

Vanuit het bestuur van CorpoNet neemt Gijsbert Mulder zoveel als mogelijk deel aan het wekelijkse overleg van het CORA kernteam.

CORA-gilde en CORA-community[bewerken | brontekst bewerken]

Het CORA kernteam werkt samen met CorpoNet achter de schermen het idee uit om de kennis breder te borgen in de sector en de denkkracht die in de sector zit, slimmer te gaan gebruiken. Medio 2024 zal dit gaan leiden tot de oprichting van:

 1. een CORA gilde
 2. een CORA community


Wil je meehelpen om deze initiatieven van de grond te tillen, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@corponet.nl.

 1. De rechtsvoor ganger van het huidige CorpoNet.
 2. Het CORA kernteam is voortgekomen uit de voormalige CORA-SIG van NetwIT
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 feb 2024 om 12:54.