Exclusief gebruiksrecht huureenheid

Dienst

Exclusief gebruiksrecht huureenheid

Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed.

Toelichting

Output bedrijfsproces

Gerelateerde views


Relaties


    Contextdiagram

    Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
    Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
    Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid BusinessService Gewijzigde tenaamstelling huurovereenk- omst Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden die op een peildatum leeg staan Formule: A/B (Value) Gemiddeld aantal leegstandsdag- en van leegstaande eenheden Dit is de eenheid die door de woningcorporatie gereed is gemaakt om (opnieuw) te gaan verhuren. (BusinessService) Eenheid klaar voor verhuur BusinessService Aanzegging einde huurovereenk- omst BusinessService Bijlage huishoudelijk reglement VvE Totale huurderving minus gedekte leegstand. (Value) Huurdervingsb- edrag (gedekte) leegstand Huurdervingspercentage (gedekte) leegstand (Value) Huurdervingsp- ercentage (gedekte) leegstand Gemiddeld aantal dagen leegstand van de eenheden met een nieuwe huur- of koopovereenkomst in de meetperiode. Formule: A/B (Value) Afnamesnelhe- id van leegstand Het document (inclusief bijlagen) waarin de rechten en plichten omtrent het exclusief gebruiksrecht van een huureenheid door de woningcorporatie (als verhuurder) en de huurder worden vastgelegd en ondertekend. (BusinessService) Afgesloten huurovereenk- omst BusinessService Huurprijsverla- ging Dit is de administratieve verantwoording door de woningcorporatie waarmee aangetoond wordt dat de nieuwe verhuring cornform vigerende wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. (BusinessService) Nieuwe verhuring verantwoord Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenk- omst beëindigd Aantal dagen in de meetperiode dat verhuurbare of verkoopbare eenheden leeg hebben gestaan Formule: A (Value) Aantal leegstandsdag- en BusinessService Toestemming tot inwoning BusinessService Huurovereenk- omst omgeklapt Gederfde bruto huuropbrengsten als percentage van de totale bruto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingsp- ercentage o.b.v. bruto huur BusinessService Toestemming woningruil Gederfde netto huuropbrengsten als percentage van de totale netto huuropbrengsten Formule: A/B*100% (Value) Huurdervingsp- ercentage o.b.v. netto huur BusinessService Geleverde verhuurdersve- rklaring Dit zijn de sleutels van de huureenheid die aan huurder worden overgedragen zodra de huurder het exclusief gebruiksrecht van betreffende huureenheid heeft verkregen. (BusinessService) Overhandigde sleutels BusinessService Beheer leegstandsbeh- eerder BusinessService Bewonersbeg- eleiding optiepakket(te- n) nieuwbouw/re- novatie Percentage van de tijd in een verslagperiode dat eenheden verhuurd zijn. Fornule: A/B * 100% (Value) Bezettingsgra- ad huureenheden Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren BusinessService Bewonersbeg- eleiding tijdelijke bewoning BusinessService Medehuurders- chap toegekend BusinessService Gemanagede relatie bewoners BusinessService Teruggedraaid- e huurverhoging Verhuren eenheden is het bedrijfsproces waarmee aangaan en beëindigen van de huurovereenkomst met huurders wordt gerealiseerd inclusief het in rekening brengen van de netto huur (BusinessProcess) Verhuren eenheden Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Verhuren eenheden realiseert: Exclusief gebruiksrecht huureenheid (RealizationRelationship) Realiseert AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 08-04-2024 15:37:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 15:37:11 CEST
    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 17:32.