Contactpersoon

Bedrijfsobject

Contactpersoon

Een persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt.

Gerelateerde views


Relaties


    Contextdiagram

    Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
    Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
    Een persoon die één of meer natuurlijke en/of rechtspersonen vertegenwoordigt. (BusinessObject) Contactpersoo- n BusinessObject LZ_Overlastm- elding Een persoon die door een rechter is aangewezen om de rechten en plichten van een andere persoon te beheren die dat zelf voor een deel of het geheel niet kan of mag (BusinessObject) Bewindvoerder Een persoon die een product of dienst bij een leverancier afneemt. (BusinessObject) Klant Een persoon die goederen en/of diensten levert aan een klant. (BusinessObject) Leverancier Een mens met een identiteit, rechten en plichten. Definitie BRP: Een natuurlijk persoon waarvan vanwege zijn verblijf in Nederland of vanwege zijn opname als niet-ingezetene een Persoonslijst (PL) is aangelegd. Toelichting BRP: Elk persoon die naar verwachting in een periode van zes maanden meer dan vier maanden zijn verblijf in Nederland heeft, is verplicht daarvan aangifte te doen, waarbij er een PL wordt aangelegd. Een persoon die daaraan niet voldoet kan zich als niet-ingezetene laten inschrijven. Een ABO (Aangewezen BestuursOrgaan) kan ook personen als niet-ingezetene laten inschrijven. (BusinessObject) Natuurlijk persoon Een melder is iemand die een melding doet bij de woningcorporatie. Een melder kan een klant zijn van de woningcorporatie, maar dat hoeft niet. (BusinessObject) Melder Een indirect belanghebbende is een relatie die geen overeenkomsten met de woningcorporatie heeft of had maar die wel invloed kan uitoefenen op de organisatie, of hierdoor beïnvloed wordt en/of waarvan de organisatie ook daadwerkelijk afhankelijk is en/of die een groep mensen vertegenwoordigt die een bepaald risico draagt. (BusinessObject) Indirect belanghebben- de Een contactmoment is een gebeurtenis in de tijd waarbij een relatie via één van de communicatiekanalen in verbinding komt met de woningcorporatie en er informatie wordt overgedragen. (BusinessObject) Contactmome- nt Persoon, verzekering of (reserve)fonds (risicodrager) waar de te maken kosten in beginsel in rekening worden gebracht. (BusinessObject) Betaler AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:06:00 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:06:00 CEST
    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 20:10.