Betalingsregeling

Bedrijfsservice

Betalingsregeling

De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.

Toelichting

Output werkproces

Gerelateerde views


Relaties


    Contextdiagram


    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 19:25.