Primair financieel management

Product

Primair financieel management

Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen.

Gerelateerde views


Relaties


    Contextdiagram

    Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
    Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
    Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Een vereniging van appartementsrechteigenaren van één of meer onroerende zaken. (BusinessRole) Vereniging van Eigenaren De klant is de (rechts)persoon die uniek door de woningcorporatie geïdentificeerd is en die: • één of meerdere contracten met de woningcorporatie heeft voor het afnemen van een product van de woningcorporatie (‘contractant’) • en/of recht heeft op bepaalde producten van de woningcorporatie omdat deze (rechts)persoon een bepaalde relatie heeft met een contractant (zoals een medebewoner of een VvElid odat de huurder respectievelijk de VvE de contracttant is) (BusinessRole) Klant Een persoon die het exclusief gebruiksrecht krijgt door middel van een huurovereenkomst. (BusinessRole) Huurder De bedrijfsfuncties in dit domein gaan over het feitelijke werk van de organisatie. Deze functies leveren een directe bijdrage aan de producten en diensten die een organisatie levert. Met andere woorden: deze functies leveren primair de toegevoegde waarde van de organisatie (Grouping) Primair Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeh- eer Prolongatie betreft het verlengen van de betalingstermijn. In CORA zien we het jaarlijks indexeren van de huur op basis van vooraf vastgestelde parameters eveneens als een onderdeel van prolongatie omdat het verlengen van de betalingstermijn ook gepaard kan gaan met geïndexeerde bedragen. (BusinessService) Prolongatie Representation Voorschotten Representation Factu(u)r(en) Representation Afrekening Representation Debiteur Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbe- heer Externe klanten zijn de personen die een overeenkomst met de woningcorporatie aangaan met als doen betaalde producten en diensten af te nemen. (Grouping) Externe klanten Het proces incasseren vorderingen woningcorporaties betreft het deel van het Incasso proces dat door de woningcorporatie uitgevoerd wordt. Dit proces bestaat uit vier werkprocessen. Namelijk de pre-minnelijke fase, de minnelijke fase 1, afsluiten betalingsregeling en bewaken uitzonderingen Incasso. (Incasseren vorderingen is het bedrijfsproces waarmee vorderingen worden gesignaleerd en indien van toepassing afspraken worden gemaakt hoe de vordering wordt ingelopen) (BusinessProcess) Incasseren vorderingen Representation Verbruik Representation Verdeelsleutel Representation Inkomende betaling Prolongeren eenheden is bedrijfsproces waardoor de (geactualiseerde) huren voor de komende maand administatief verwerkt worden en er incasso opdrachten via verschillende media worden aangemaakt. (BusinessProcess) Prolongeren eenheden Representation Werkelijke kosten Woningcorporaties trachten betaalachterstanden van klanten maximaal te voorkomen. Indien er toch een betaalachterstand ontstaat, worden inspanningen gepleegd om de achterstand in te lopen (BusinessService) Voorkomen/b- eperken betaalachterst- and ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient ServingRelationship Bedient SpecializationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AccessRelationship AccessRelationship AccessRelationship AssociationRelationship AccessRelationship AggregationRelationship groepeert Deze svg is op 10-04-2024 18:36:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 10-04-2024 18:36:44 CEST
    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 20:28.