Controleren nota van afrekening

Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-d12e6e7b-a471-719c-5f17-f43d422c2f82
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Controleren nota van afrekening
Bron  : CORA 4.1
CORA-concepttype  : Processtap
Wederverkoop  : Ja
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > BusinessProcesses > Controleren nota van afrekening

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
BusinessProcess Controleren nota van afrekening BusinessProcess Accorderen concept leveringsakte en verstrekken verkoopvolma- cht notaris Woningcorporaties kunnen appartementsrechten verkopen indien sprake is van gesplitst vastgoed. Het splitsen van vastgoed overeenkomstig vigerende wetgeving leidt automatisch tot het oprichten van een VvE. Woningcorporaties zijn dan geen eigenaar meer van het vastgoed, maar in eerste instantie 100% aandeelhouder van de VvE. Door appartementesrechten te verkopen neemt een meerderheidsbelang geleidelijk af. * Sommige woningcorporties kiezen bewust om ten minstes 51% aandeelhouder (gebaseerd op de stemverhouding conform de splitsingsakte) te behouden om een meerderheidsstandpunt te kunnen garanderen. * Andere woningcorporaties kiezen bewust een andere koers om eigenaren een serieuzere stem in de VvE te verschaffen of omdat de strategie is om het vastgoed volledig uit te ponden (af te stoten). (BusinessProcess) Verkopen appartements- recht Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen 'vrij' verkopen inclusief het onderliggende perceel. Soms kiezen woningcorporaties om moverende redenen voor verkoop met een terugkoopregeling (zoals koopgarant). Indien een terugkoopregeling wordt voorzien, dan wordt doorgaans het onderliggende perceel van het pand in (onder)erfpacht uitgegeven om daarmee de terugkooprechten en plichten juridisch te regelen. (BusinessProcess) Verkopen opstal Woningcorporaties kunnen eengezinswoningen verkopen inclusief het onderligggende perceel. Indien echter een terugkoopregeling wordt beoogd, dan wordt doorgaans het perceel in (onder)erfpacht uitgegeven teneinde een terugkoopregeling juridisch te regelen zodat het terugkooprecht of - plicht juridsch is gewaarborgd.. (BusinessProcess) Verpachten perceel TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 16-04-2024 13:28:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 13:28:24 CESTDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 17:36.