Asbestsanering

Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-cea97770-ad02-9792-fb86-774aba2e92d7
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Asbestsanering
Documentatie  : Indien asbest wordt geconstateerd, dan dient het asbest verwijderd te worden. Dit kan bij mutatie, bij renovatie en/of bij reparatie van vastgoed het geval zijn. Ook kan het onderdeel zijn van planmatig onderhoud. Deze procesketen kan ingepast worden in andere procesketens en stuurscenario's.
CORA-concepttype  : Procesketen
Type proces  : Procesketen
Bron  : CORA 4.2
Toelichting  : De keten waarin de aanwezigheid van asbest wordt gecontroleerd en indien aanwezig de coördinatie van de asbestsanering wordt gerealiseerd.
Keten  : Ja
(Her)ontwikkeling eenheden  : Ja
Wederverkoop  : Ja
Verhuurmutatie  : Ja
Betreft  : Prototype

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Indien asbest wordt geconstateerd, dan dient het asbest verwijderd te worden. Dit kan bij mutatie, bij renovatie en/of bij reparatie van vastgoed het geval zijn. Ook kan het onderdeel zijn van planmatig onderhoud. Deze procesketen kan ingepast worden in andere procesketens en stuurscenario's. (BusinessInteraction) Asbestsanerin- g Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Registreren vastgoed is het bedrijfsproces waarbij mutaties aan bestaande of registraties van nieuwe bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties worden geadministreerd in de vastgoedadministratie. (BusinessProcess) Registreren vastgoed Coördineren asbestsanering is het bedrijfsproces welke alle werkzaamheden omvat om op een verantwoorde wijze het asbest te saneren. (BusinessProcess) Coördineren asbestsanering Het zorgdragen voor de aankoop van vastgoed respectievelijk de realisatie van nieuwbouw en/of verbouw van bestaand vastgoed, inclusief de (her)inrichting van de onderliggende percelen. (BusinessFunction) Vastgoedreali- satie Uitvoeren onderhoudsorder is het bedrijfsproces waarmee onderhoudsorders technisch worden gerealiseerd (BusinessProcess) Uitvoeren onderhoudsor- der Het zorgdragen voor het technisch onderhoud van het vastgoed van de woningcorporaties inclusief de installaties. (BusinessFunction) Vastgoedonde- rhoud Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 25-02-2024 19:42:36 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 25-02-2024 19:42:36 CETDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 20:26.