Bewaken inkomende betalingen

Werkproces

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
 
In deze baan worden de belangrijkste (proces/resultaat) kPi's gemodelleerd (ArchiMateNote) KPI's In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Proces Procesboek: Betalingsregeling De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Lopende betalingsregeling vastgesteld Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregeling Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschrift ontvangen Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling In deze baan worden de belangrijkste Informatieobjecten getoond (ArchiMateNote) Informatieobjecten In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote) Risico's In deze baan worden de belangrijkste Applicatieservices getoond (ArchiMateNote) Applicatieservices TriggeringRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 08-04-2024 18:18:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 18:18:32 CEST


Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Bewaken inkomende betalingen

Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden.

Toelichting figuur

  1. Het proces en de te leveren bedrijfsservice staan centraal.
  2. De kPi's en risico's staan altijd boven het werkproces/bedrijfsservice ingetekend, de objecten en applicatieservices staan onder het werkproces/bedrijfsservice ingetekend.

Elementen

  • Achterstand betaling (Bedrijfsservice, Betaald hebben voor datum x)
  • Betaling dagafschrift ontvangen (Gebeurtenis, Procesboek: Ontvangen betaling)
  • Bewaken betalingsregeling (Processtap, De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling)
  • Bewaken inkomende betalingen (Werkproces, Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden.)
  • Lopende betalingsregeling vastgesteld (Gebeurtenis, Procesboek: Betalingsregeling De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan.)
  • Tijdige betaling (Bedrijfsservice, Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan)

Gerelateerde views


RelatiesContextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
Bewaken inkomende betalingen is het werkproces waarbij alle binnenkomende betalingen van openstaande facturen worden bewaakt of die binnen de betalingstermijn plaatsvinden. (BusinessProcess) Bewaken inkomende betalingen Voeren debiteurenbeheer is het bedrijfsproces waarmee alle activiteiten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat openstaande facturen tijdig betaald worden inclusief een correcte archivering van de boekhoudkundige stukken. (BusinessProcess) Voeren debiteurenbeh- eer Procesboek: Ontvangen betaling (BusinessEvent) Betaling dagafschrift ontvangen Procesboek: Betalingsregeling De regeling die contracttant met een betalingsachterstand met de woningcorporatie overeen is gekomen waarin afspraken zijn gemaakt over het aantal termijnen waarop de vorderingen alsnog door contractant zullen worden voldaan. (BusinessEvent) Lopende betalingsregeli- ng vastgesteld Inkomende betaling die door de debiteur binnen de getelde betalingstermijn is voldaan (BusinessService) Tijdige betaling De betalingsregeling wordt bewaakt door de woningcorporatie of deurwaarder. De wijze waarop bewaking plaatsvindt verschilt vanwege verschillen in beleid, werkwijzen en systemen. Input: Bevestigde betalingsregeling Output: Ontvangen betaling of achterstand betaling (BusinessProcess) Bewaken betalingsregeli- ng Betaald hebben voor datum x (BusinessService) Achterstand betaling AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 08-04-2024 18:18:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 08-04-2024 18:18:32 CESTDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 17:48.