Periodieke huurverhoging

Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-5ff2ecde-17c5-c177-bee3-70311a279b28
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Periodieke huurverhoging
Documentatie  : De verzameling processen die doorlopen worden voor het bepalen en effectueren van een periodieke huurverhoging van een verzamaling verhuurde- en verhuurbare eenheden.
CORA-concepttype  : Procesketen
Keten  : Ja
Bron  : CORA 4.1
Betreft  : Prototype
Type proces  : Procesketen
Toelichting  : De keten voor het bepalen van, en het effectueren van een periodieke huurverhoging van een verzameling verhuurde- en verhuurbare eenheden.
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > BusinessInteractions > Periodieke huurverhoging

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De verzameling processen die doorlopen worden voor het bepalen en effectueren van een periodieke huurverhoging van een verzamaling verhuurde- en verhuurbare eenheden. (BusinessInteraction) Periodieke huurverhoging Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van onafhankelijk deskundig advies ter voorkoming van, het bemiddelen respectievelijk het beslechten van geschillen tussen huurder en verhuurder. (BusinessFunction) Huurcommissi- e Het richting geven aan de organisatie door het bepalen van de gewenste verandering en de kaders waarbinnen deze verandering moet plaatsvinden, het vormen van samenwerkingsverbanden om hier in vulling aan te geven en het verantwoorden of doelstellingen ook behaald zijn. (BusinessFunction) Besturing Het aangaan van de interactie met de klant (en ketenpartners), het ervoor zorgen dat zij over de juiste gegevens en informatie beschikken en het ontvangen van meldingen, verzoeken en gegevens. (BusinessFunction) Klantbeheer Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen voor het leveren van diensten aan de woningcorporatie. (BusinessFunction) Derden AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 06:16:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 06:16:14 CESTDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 19:47.