Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE

Elementtype  : BusinessInteraction
Element-id  : Id-442e656e-1d37-9396-4f65-83d7335bc4fa
ArchiMate-model  : CORA 4.3
Label  : Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE
Documentatie  : De verzameling processen die doorlopen worden voor het plannen, voorbereiden, deelnemen van de algemene ledenvergadering van de VvE en het vervolgens informeren van afdelingen én huurders over de besluiten die de ALV van de VvE heeft aangenomen.
CORA-concepttype  : Procesketen
Keten  : Ja
Bron  : CORA 4.1
Betreft  : Prototype
Type proces  : Procesketen
Toelichting  : De keten ter voorbereiding van - , deelname aan - en het leiden van de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren (ALV VvE) inclusief de terugkoppeling naar de beheerafdelingen van de woningcorporatie met betrekkening tot besluiten van de VvE.
ArchiMate-modellen > CORA 4.3 > BusinessInteractions > Jaarcyclus Algemene Ledenvergadering VvE

ArchiMate-views


Relaties


Contextdiagram

Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
De verzameling processen die doorlopen worden voor het plannen, voorbereiden, deelnemen van de algemene ledenvergadering van de VvE en het vervolgens informeren van afdelingen én huurders over de besluiten die de ALV van de VvE heeft aangenomen. (BusinessInteraction) Jaarcyclus Algemene Ledenvergade- ring VvE Inspecteren vastgoed is het werkproces waarbij bouwkundige elementen, bouwdelen en installaties van vastgoed wordt geïnspecteerd en afhankelijk van de reden voor inspectie oorzaak en gevolgen van schade en/of storingen worden onderzocht ten einde een diagnose te stellen respectievelijk de technische staat aan de hand van criteria te beoordelen en daarover te rapporteren (BusinessProcess) Inspecteren vastgoed Het actief benutten van ideeën en denkkracht van partners bij het plannen, ontwikkelen, uitvoeren en/of evalueren van het corporatiebeleid. (BusinessFunction) Leefomgeving- sbeheer Voeren financieel beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de financiele administratie van de VVE wordt gevoerd (BusinessProcess) Voeren financieel beheer VVE Voeren technisch beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee het technisch beheer van de VVE wordt uitgevoerd (BusinessProcess) Voeren technisch beheer VVE Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverh- uur Voeren administratief beheer VVE is het bedrijfsproces waarmee de administratie van de VVE wordt bijgehouden (BusinessProcess) Voeren administratief beheer VVE Besturen VVE is het bedrijfsproces uitvoering van de besluiten die de vergadering van eigenaars heeft genomen. (BusinessProcess) Besturen VvE Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen van het administratief en financieel beheer van de Vereniging van Eigenaren, het optioneel besturen van de Vereniging van Eigenaren en optioneel het technisch beheer van het vastgoed van Vereniging van Eigenaren. (BusinessFunction) VvE-beheer Participeren ALV is het bedrijfsproces waarmee deelname aan VVE vergaderingen worden voorbereid, uitgevoerd en relevante VVEbesluiten aan huurders worden teruggekoppeld (BusinessProcess) Participeren ALV AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 15:21:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 15:21:36 CESTDeze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 feb 2024 om 19:51.