Logo CORA.png

CORA is een referentie voor de inrichting van de bedrijfsvoering en informatievoorziening van woningcorporaties. Omdat corporaties in grote lijnen dezelfde producten leveren zijn ook de processen en de vertaling naar passende IT goed herbruikbaar. Vooral de processen die in samenwerking met Aedes zijn verdiept tot het niveau van processtappen zijn direct bruikbaar als onderlegger voor de eigen processen.

CORA gaat uit van generieke bedrijfsfuncties de activiteiten te structureren die worden uitgevoerd voor de levering van producten en diensten. Zie ook de definitie onder het kennismodel. Bedrijfsfuncties zijn te vertalen naar de organisatie-inrichting en verantwoordelijkheden in de eigen corporatie.

De werkelijke uitvoerenden van een proces zijn in CORA niet benoemd omdat die keuze specifiek is voor een organisatie. Dat is dus ook de eerste stap bij de toepassing van referentieprocessen voor de eigen organisatie: het bepalen van de uitvoerenden van de processtappen.

Hiervoor wordt vaak gebruik gemaakt van "swimlanes" of "zwembanen", met een zwembaan per uitvoerende. De manier waarop dit wordt weergegeven is afhankelijk van de tooling die wordt gebruikt. In onderstaand plaatje is aangegeven hoe een CORA referentieproces wordt "uitgetrokken" in de zwembanen van de uitvoerenden. In de praktijk is vaak sprake van meerdere uitvoerenden. Ook zichtbaar is dat overdrachten plaatsvinden tussen de zwembanen. Afhankelijk van de verdeling van het werk kunnen processtappen in de eigen processen verdeeld worden over meerdere uitvoerenden. Processtappen kunnen ook door applicaties worden uitgevoerd. Die stappen worden dan nog steeds uitgevoerd en blijven deel uitmaken van het proces.

Bekijken met Legenda Bekijken op ware grootte om deze op te slaan or printen
Klik op de onderdelen voor de beschrijving van dat onderdeel.
ArchiMateNote Voorbeeld van een woningcorporatie specifieke uitwerking van het referentieproces In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol A gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol A BusinessProcess Stap 4 OrJunction OrJunction BusinessProcess Stap 1 In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol C gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol C BusinessProcess Stap 2b In deze baan worden de uit te voeren processtappen voor uitvoerende rol B gemodelleerd (ArchiMateNote) Uitvoerende rol B BusinessProcess Stap 2a BusinessProcess Stap 3 AndJunction Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van proces verhuur (BusinessEvent) Gebeurtenis (input) [gegadigde] Hier is de gebeurtenis de output van het proces en kan als zodanig aanleiding zijn voor het starten van een ander proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (output) [getekende uurovereenkomst] Dit is het resultaat van het proces dat geleverd wordt aan de (interne of externe) klant (BusinessService) Dienst (of bedrijfsservice) [Exclusief gebruiksrecht huureenheid] In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote) Referentieproces Hier is de gebeurtenis aanleiding voor het starten van proces verhuur (BusinessEvent) Gebeurtenis (input) [gegadigde] Dit is het proces dat is ingericht om de gevraagde dienst te kunnen leveren aan de (externe of interne) klant. (BusinessProcess) Proces verhuur BusinessProcess Stap 1 BusinessProcess Stap 2 BusinessProcess Stap 3 BusinessProcess Stap 4 Dit is het resultaat van het proces dat geleverd wordt aan de (interne of externe) klant (BusinessService) Dienst (of bedrijfsservice) [Exclusief gebruiksrecht huureenheid] Hier is de gebeurtenis de output van het proces en kan als zodanig aanleiding zijn voor het starten van een ander proces (BusinessEvent) Gebeurtenis (output) [getekende uurovereenkomst] RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien geen parkeerplaats TriggeringRelationship indien parkeerplaats TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship indien bedrijfsruimte TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 15:14:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 15:14:48 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   

CORA bevat naast processen ook andere relevante elementen voor de inrichting van de bedrijfsvoering. In het kennismodel staan alle onderdelen met de onderlinge verbanden.


CORA referentieprocessen zijn afgeleid van de producten en diensten die geleverd worden[bewerken | brontekst bewerken]

Met CORA 4 zijn we duidelijk onderscheid gaan maken tussen producten en diensten. Dit hebben we vervolgens één op één doorvertaald naar de hiërarchie van bedrijfs- en werkprocessen waardoor de CORA referentieprocessen consistent en stabiel zijn[1].

In de praktijk zien we dat veel organisaties processen modelleren op basis van efficiëntie of de voorkeur geven aan een logische werkverdeling voor medewerkers passend bij de specifieke organisatieinrichting[2]. Producten en diensten zijn daardoor minder scherp te onderscheiden waardoor processen tussen woningcorporaties onderling minder vergelijkbaar zijn en is intern het eigenaarschap over de producten en diensten minder eenduidig.

In 3 stappen laten we zien hoe een woningcorporatieproces door CORA worden opgewerkt naar een referentieproces[3]. In omgekeerde volgorde kunnen woningcorporaties de CORA referentieprocessen gebruiken om het organisatiespecifiek gewenste proces samen te stellen. In dit voorbeeld is de aparte ‘zwembaan’ van de afdeling verhuur en de afdeling debiteuren opgenomen:

Proces zoals woningcorporaties gewend zijn te modelleren Zelfde proces weergegeven in Archimate
Verhuurproces corporatie gebundeld.png
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   

Door de inspectie als een apart product te zien én in een apart proces onder te brengen moet wel in het hoofdproces een extra stap 'opdracht ...' worden toegevoegd wat er voor zorgt dat het aparte proces wordt gestart. Het kan nog steeds dezelfde medewerker zijn die het uitvoert, maar het kan ook een andere medewerker aansturen die specifiek inspecties uitvoert:

Proces opgeknipt per te onderscheiden product of dienst Zelfde proces weergegeven in Archimate
Verhuurproces corporatie productspecifiek.png
ArchiMateNote Proces huuropzegging woningcorporatie ArchiMateNote Medewerker verhuur BusinessProcess Bevestigen huuropzegging & plannen inspecties BusinessProcess Controleren eindafrekening BusinessProcess ondertekenen rapport eindinspectie BusinessProcess Opdracht uitvoeren inspectie ArchiMateNote Medewerker inspecties BusinessProcess Uitvoeren voorinspectie BusinessProcess Opstellen rapport voorinspectie BusinessProcess Uitvoeren eindinspectie BusinessProcess Definitief maken rapport eindinspectie BusinessEvent Verzoek beeïndigen huurovereenkomst BusinessEvent Verzoek beeïndigen huurovereenkomst verwerkt Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarin bepaald wordt welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht door de woningcorporatie op basis van de eerder gemaakte afspraken uit de voorinspectie. (BusinessService) Inspectie rapport huuropzegging ArchiMateNote Medewerker debiteuren BusinessProcess Opstellen eindafrekening Procesboek: Opdracht voorinspectie (BusinessEvent) Opdracht geplande voorinspectie verstrekt BusinessEvent Geplande eindinspectie uitgevoerd BusinessEvent Te verrekenen kosten obv eindinspectie bepaald BusinessEvent Nota te verrekenen kosten obv eindinspectie opgesteld BusinessService Eindafrekening Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenkomst beëindigd TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 06-04-2024 19:20:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 19:20:39 CEST
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   

Door de procestappen per werkproces achter elkaar weer te geven ontstaan de CORA referentieprocessen die nota bene overeenkomen met de afbakening van de CORA bedrijfsfuncties:

CORA referentieproces Zelfde proces weergegeven in Archimate
Verhuurproces corporatie als referentieproces.png
ArchiMateNote CORA referentieprocessen Het ervoor zorgen dat de juiste mensen en middelen beschikbaar zijn zodat de overige functies uitgevoerd kunnen worden. (BusinessFunction) Ondersteuning Het zorgdragen dat vastgoed met een specifiek doel geïnspecteerd wordt en de daaruit voortkomende bevindingen gerapporteerd wordt zodat voor dat specifieke doel de juiste vervolgacties kunnen worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Vastgoedinspectie BusinessProcess Voeren debiteurenbeheer BusinessProcess Opstellen eindafrekening BusinessEvent Nota te verrekenen kosten obv eindinspectie opgesteld Gefaciliteerde organisatie is een organisatie die secundaire of ondersteunende diensten aan zichzelf levert en/of door derden laat leveren om daarmee de primaire activiteiten te kunnen uitvoeren gericht op het leveren van producten en diensten aan klanten. (Product) Gefaciliteerde organisatie Voor diverse doeleinden (zoals beoordelen onderhoudsverzoeken, periodieke conditiemetingen of bijvoorbeeld woningopleveringen) worden vastgoedinspecties uitgevoerd door (of in opdracht van) de woningcorporatie (BusinessService) Geïnspecteerd vastgoed Dit betreft de inspectie (door of in opdracht van de woningcorporatie) van de eenheid waarin bepaald wordt welke eventuele noodzakelijk geachte onderhoudswerkzaamheden in rekening worden gebracht door de woningcorporatie op basis van de eerder gemaakte afspraken uit de voorinspectie. (BusinessService) Inspectie rapport huuropzegging Procesboek: Opdracht voorinspectie (BusinessEvent) Opdracht geplande voorinspectie verstrekt Verhuurde eenheid is (de combinatie van) een fysieke woning, bedrijfsruimte, parkeerplaats enzovoorts, waarvan de huurder het exclusieve gebruiksrecht heeft en op basis van de huurovereenkomst en algemene voorwaarden van de woningcorporatie recht heeft op aanvullende diensten. (Product) Verhuurde eenheid Het exclusieve gebruiksrecht huureenheid aan huurders betreft de overeengekomen dienst waarbij (mede)huurder exclusief het gebruiksrecht heeft verkregen voor de overeengekomen periode van vastgoed dat in eigendom is van de woningcorporatie en waarbij de woningcorporatie zorg draagt voor het adequaat beheer en onderhoud van dit vastgoed. (BusinessService) Exclusief gebruiksrecht huureenheid Dit is de huurovereenkomst die op initiatief van huurder of verhuurder (met inachtneming van de opzegtermijn) is ontbonden en daarmee het exclusief gebruiksrecht en daaruit voortkomende rechten voor huurder is komen te vervallen per datum waarop de huurovereenkomst is beeindigd. (BusinessService) Huurovereenkomst beëindigd Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Vastgoedverhuur Het zorgdragen voor het verhuur van het vastgoed van de woningcorporatie aan doelgroepen van beleid. (BusinessFunction) Contracteren BusinessProcess Verwerken huuropzegging BusinessProcess ondertekenen rapport eindinspectie BusinessProcess Controleren eindafrekening BusinessProcess Opdracht uitvoeren inspectie BusinessProcess Bevestigen huuropzegging & plannen inspecties BusinessEvent Verzoek beeïndigen huurovereenkomst verwerkt BusinessEvent Verzoek beeïndigen huurovereenkomst BusinessEvent Te verrekenen kosten obv eindinspectie bepaald Het zorgdragen voor alle inkomende betalingen en uitgaande facturen. (BusinessFunction) Financiën primair Het zorgdragen van de debiteuren administratie en daaruit voortkomende werkzaamheden alsmede het signaleren van ontstane achterstanden. (BusinessFunction) Debiteurenbeheer BusinessProcess Inspecteren vastgoed BusinessProcess Uitvoeren voorinspectie BusinessProcess Opstellen rapport voorinspectie BusinessProcess Uitvoeren eindinspectie BusinessProcess Definitief maken rapport eindinspectie BusinessEvent Geplande eindinspectie uitgevoerd Primair financieel management is het zorgdragen dat voor de betaalbare te leveren diensten facturen worden verstuurd en de daaruit voortkomende vorderingen 'op tijd' worden ontvangen. (Product) Primair financieel management Woningcorporaties innen bedragen bij externe klanten voor het leveren van diensten en zorgen dat deze op de rekening courant wordt verwerkt. (BusinessService) Debiteurenbeheer BusinessService Eindafrekening RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship RealizationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 15:41:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 15:41:11 CEST
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   

Door de CORA referentieprocessen te pakken en - in omgekeerde volgorde als hierboven is weergegeven - in elkaar te vlechten, kan het organisatiespecifieke werkproces worden samengesteld.


Sjabloon:Page end CORA

  1. Voor procesketens en stuurscenario's wordt in CORA consequent gebruik gemaakt van de CORA werkprocessen.
  2. CORA is neutraal en houdt zich niet bezig met organisatieinrichting
  3. In Archimate worden de start en eindgebeurtenissen van processen vermeld.
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 apr 2023 om 10:18.