3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang.

Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-1ca03f0a-d468-0791-ca1d-3e0ce51611a8
ArchiMate-model  : Kennismodel 1.5
Label  : 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang.
Redenering  : Besluiten over veranderingen worden genomen via samenwerking binnen de organisatie en in samenhang met bedrijfsvoering, informatievoorziening en IT. Resultaten van veranderingen sluiten dan (inhoudelijk) beter op elkaar aan.
Toelichting  : Sturing op integrale samenhang verbetert de kwaliteit van besluiten en kan zo bijdragen tot betere projectresultaten, versterking van beoogde effecten, hogere baten en minder kosten.
Toetsing  : Bij kleinere woningcorporaties is de integrale samenhang meer vanzelfsprekend en is impliciete kennis daarover eerder afdoende dan bij grotere woningcorporaties. Bij grotere woningcorporaties zal de samen-hang eerder moeten blijken uit expliciete beleids- en architectuurkaders (zoals bedrijfsuitgangspunten, richtlijnen, informatie/IT-beleid, IT-standaard, een proces- of applicatiearchitectuur). Deze moeten kader-stellend zijn voor veranderingen die doorgevoerd gaan worden. Er is dan ook iemand verantwoordelijke voor deze beleids- en architectuurkaders.
Bron  : CORA 3.0
CORA-concepttype  : Principe
ArchiMate-modellen > Kennismodel 1.5 > Principles > 3: Bij veranderingen wordt gestuurd op de integrale samenhang.

ArchiMate-views


Relaties


    Contextdiagram

    Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 25 feb 2024 om 11:17.